Zekatı AnlamakToplumsal barış ve huzurun kaynağı olan İslam dininin yardımlaşmayı
ve dayanışmayı hedefleyen prensiplerinden biri
de zekattır.
Ahlaki değerlerin modern hayatın tehdidi altında olduğu günümüzde,
zekat vererek bir paylaşma kültürü oluşturulmasına,
karşılıklı sevgi, saygı ve güvenin tesis edilmesine ihtiyaç
vardır.
İslam’ın zekat ilkesi, dinî bir vecibe olmanın yanında sosyal
bir yardımlaşma sistemidir. Zekatın intizam içerisinde yürürlükte
olduğu toplumlarda mağdurların maddi ihtiyaçları karşılanmış
olmakla birlikte bencillik ve kıskançlık gibi manevi
rahatsızlıklar da tedavi edilecektir. Ayrıca, yardımseverlik ve
diğergamlık gibi ahlaki erdemlerin yerleştiği mutlu bir toplum
vücuda gelecektir.