Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.


Gün'e islamiyazılar ile başlayın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » YILBAŞI İLE İLGİLİ YAZILAR


YILBAŞI İLE İLGİLİ YAZILAR
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Resmî yılbaşı her geldiğinde gecesinin kutlanmasının veya o geceye mahsus
faâliyet ve eğlencelerden bir kısmına katılmanın İslâm' daki yeri (hükmü)
tartışılır. Din hizmetlileri ve muhâfazakâr müslümanlar "bu geceye mahsus bir
faâliyete katılmanın câiz olmadığını" söyler, müslümanların böyle bir yılbaşı
gecesi yokmuş gibi davranmalarını, normal hayatlarına devam etmelerini ister,
bunu tavsiye ederler. Bir kısım modernist İslâm yorumcuları ile amelsiz veya
İslâm' ın gerektirdiği hayat konusunda duyarsız müslümanlar ise "dünyanın
kutladığı ve eğlendiği bu geceye katılmakta ve eğlenmekte bir sakınca
bulunmadığını" söylerler.
Son zamanlarda moda oldu, bir konunun İslâm' daki
yeri sorulurken, araştırılırken mutlaka bir âyet veya hadîs de aranıyor. Böyle
bir yaklaşımın bilgi eksikliğinden kaynaklandığı kesindir. Çünkü İslâmî hüküm ve
değerlendirmenin kaynağı vahiy (âyet ve hadîsler) olmakla beraber, bunların
sınırlı olduğu, bir mesele hakkında âyet ve hadîs yok ise (doğrudan, adını ve
niteliklerini belirterek meseleyi hükme bağlayan bir nas yoksa) ictihada
gidilir. Bu konuda uzman (âlim) olanların bildiği usûle uygun olarak yapılan
ictihad ile ulaşılan sonuç da (hüküm ve değerlendirme de) dîne dahildir,
İslâmîdir, ictihad eden âlimi ve bilgileri yetersiz olduğu için âlimden sorma
durumunda olan diğer müslümanları bağlar.
Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında
yılbaşı kutlamaları bulunmadığı için, doğrudan bu konuyu hükme bağlayan bir
âyetin veya hadîsin bulunmaması tabîîdir. Ama bizim dünyamızda önümüze çıkan bu
konunun -çeşitli ictihad yöntemleriyle- İslâmdaki yerini belirleyebilmek,
hükmünü (haram, mekruh, mübah olup olmadığını) ortaya koyabilmek için
yararlanabileceğimiz birçok âyet, hadîs, kural ve ilke vardır.
Meselemizin
hükmünü araştırmadan önce ne olduğunu açıklamak gerekir. Yılbaşı, tarih
başlangıcı olarak müslümanlara ait değildir, Hristiyanlara aittir. Aslında kış
gün dönümünü kutlama âdeti çeşitli Asya ve Avrupa putperest (pagan)
topluluklarında vardı. Tarihî kayıtlara uygun olmadığı halde Hz. İsa' nın doğduğu
gün kilise tarafından 25 Aralık' a çekildi, eskiden beri yapılmakta olan
kutlamaların Hristiyanlığa dahil edilmesi hedeflendi. Ancak zaman içinde bu
kutlamaya katılan diğer kiliseler aynı tarihte birleşmedi, farklı tarihleri
benimsediler. Yılbaşında yapılan Noel Yortusuna (Hristiyanlığa mahsusu bir
âyine) adı karıştırılan Noel Baba (Aziz Nichola, Santa Claus) aslında; yani
tarihî bir şahıs olarak bir Hristiyan azizi (ermişi, velîsi) dir. Zaman içinde
bu azizin tarihi kimliği değiştirilmiş, kendisiyle ilgili birçok efsâne
uydurulmuş ve ilk defa 17. asırda Almanya' da Noel Yortusuna karıştırılmış, daha
sonra bu uygulama Hristiyan dünyasına yayılmıştır.
Müslümanlar tarih
başlangıcı olarak hicreti kullanırlar. T.C. Devleti Hristiyanlara ait bulunan bu
tarih başlangıcını resmen benimsediği için bu yılbaşı, aynı zamanda "Türkiye' nin
resmî yılbaşı"dır, millî ve dinî yılbaşı değildir.
Bu kısa tarih bilgisinden
çıkan sonuç şudur:
a) 2002 yıl önce müslümanların veya Türklerin tarihinde,
tarih başlangıcı olacak bir olay geçmemiştir.
b) Hz. Îsa' nın doğum tarihine
uygun olmamakla beraber onun doğumu bu tarihin başlangıcı olarak kabûl edilmiş;
bundan öncesi ve sonrası için "milattan (İsa' nın doğumundan) önce, sonra"
denilmiştir.
c) Hz. İsa biz müslümanlara göre aziz bir peygamberdir
(aleyhisselâm), ancak Hristiyanlar onu peygamberlikten çıkarmış,
tanrılaştırmışlardır.
d) Noel Baba aslında bizce de saygıya değer bir
mümindir (Hz. İsa' nın tebliğ ettiği dîne inanmış ve o din içinde yetişmiş ve
ermiştir), ancak dün Hristiyanların, bugün dinli dinsiz Batı' nın Noel Babası,
nitelikleri bakımından bu aziz, bu velî, bu mümin değildir. Onun adının
karıştırldığı yortu da bir Hristiyan ibâdetidir.
Böylece yukarıda ana
hatlarıyla açıklanan yılbaşının, din olarak aslından saptırlmış Hristiyanlığa,
kültür olarak da Hristiyan Batı kültürüne dayandığı, onun bir parçası olduğu
ortaya çıkmıştır.
Müslümanlar bu yılbaşını takvim başlangıcı yaparlarsa,
yılbaşı gecesinde yapılan âyin veya eğlencelere iştirak ederlerse ne olur?

Yılbaşı dolayısıyla yapılan dinî âyine katılan (Hristiyanlarla beraber bu
toplu ibâdeti yapan) müslümanlar en azından haram (büyük günah) işlemiş olurlar.
Bu hükmün akla ve vahye dayalı delîllerini zikretmeye bile gerek yoktur.

Dinî âyîne katılmadan yılbaşı dolayısıyla toplantı ve eğlence yapan
müslümanlar, bu eğlencelerde ayrıca hiçbir haram işlemeseler dahi, kökeni dinî
(İslâm' dan başka ve ona göre bugün mûteber olmayan bir dîne dayalı) olan bir
faâliyete katıldıkları ve başka dinden olanlara -dinle ilgili bir konuda- benzer
hale geldikleri için günah işlemiş olurlar. "Bir din ve kültür topluluğuna
kendini benzetenler onlardan sayılır" meâlindeki hadîs bu davranışı
yasaklamaktadır.
Yılbaşı, takvim, tarih, tatil, eğlence, şenlik ve bunlarla
ilgili âdetler bir milletin kültürüdür. Kültür din ve ideolojinin bedenlenmesi,
ete kemiğe bürünmesidir. Bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Eğer
birileri din ile kültürü birbirinden ayırmaya, aralarındaki bağı koparmaya
kalkışırsa -zor olmakla beraber bunu yapabilirse- kültür ile beraber dîni de
değiştirme yoluna girmiş olur. Bedenini parça parça kaybeden din gider (milletin
hayatından çıkar) onun yerine yeni kültürün dîni veya dinsizliği gelir. Kültür
ile din arasında böyle bir bağ bulunduğuna göre; kültürün değişmesi dîni
yakından ilgilendirir. İslâm' ın beş temel amacından biri dîni (müslümanların
hayatında İslâm' ı) korumaktır. İslâm' ın korunmasını olumsuz etkileyen bir
davranış, bir kültür değişimi, bir kültür taklidi haramdır, bazan bununla da
kalmaz dinden çıkma sonucunu doğurur.
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)
Medine' ye göçünce, burada öteden beri iki bayramın bulunduğunu ve bu bayramlarda
kutlama yapıldığını öğrendi. Bayramlar, dînin etkilenmesi bakımından önemli
kültür unsurları olduğu için bunları değiştirdi ve yerlerine Ramazan ile Kurban
bayramlarını tebliğ etti. Daha pek çok hadîste, başka dinlerle ilişkisi veya
sembolik değeri/fonksiyonu bulunan âdet ve uygulamaları müslümanlara
yasakladı.


lazefe09

30 Aralık 2008 Salı
18:53:28
 
NOELİNİZ KUTLU OLSUN ( ! )
Bu gün hicri yılbaşı..müslümanların yılbaşında imüslüman kanını sel gibi akıtanlar hristiyan yılbaşına hazırlanıyorlar.’’DÖKTÜKLERİ MÜSLÜMAN KANINI (TEMSİLEN)DOLDURACAKLAR ŞARAPLARI KADEHLERİNE ( ! )sabaha kadar kutlayacaklar kanlı zaferlerini..Ey onlarla birlikte aptalca bir saflıkla yılbaşı eğlencesi yapan duyarsız Müslümanlar !..Uyanın artık !Atın üzerinizden şu ölü toprağını !..Sizden bir anda dört dörtlük bir Müslüman olmanızı bekleyen yok..O konuda peygamberler hariç kusursuz olan zaten yok.Hepimiz günahkarız,kusurluyuz Rabbimizin rahmeti umudumuz..İbadetiyle ,kabahatiyle herkesi yargılamak Allahın işi bizim değil..Ama biz sizi uyarmak zorundayız.Tarafların iyice netleşmeye başladığı şu günlerde ,‘’GELİN SİZİN DE TARAFINIZ BELLİ OLSUN’’ !Safınızı belli edin.Anlayın artık bu sıradan bir yeni yıl kutlaması değil,Bu resmen Hristiyan kafirlerin sözde dini bayramı..‘’kime benzemeye çalışırsanız onlardan olursunuz ‘’(hadis)diyor İslam peygamberi..içki içmek günah..biliyorsun.ama bu gece içeceğin içki başka zaman içtiğine hiç benzemez bilesin.onlar Müslüman cesetleri üzerinde içip tepinirken sende onlarla beraber içip nara atarsan bunun hesabını veremezsin.Gel beni dinle ,bırak artık bu saf ayaklarını..inan seni kurtaramayacak bilmiyormuş gibi yapmak,umursamamak..Sen umursamasan da umursayacaklar hesap sorarken..Gel kardeşim beni dinle ,bırak o şerefsizler kendileri eğlensin bu noelde..çamları katledip ışıklandırsınlar..şaraplar içip akıttıklatı kanları düşünüp nara atsınlar..Onların son zafer sarhoşluğu bunlar..Bırak tatsınlar..Yakındır ,inan çok yakın..Onların da kanının akacağı günler ..Onlardan hesap sorulacak ..Tan yeri ağardı,Güneş ha doğdu ha doğacak..EŞREF ABDULLAH


reyyan.server

27 Aralık 2008 Cumartesi
14:49:45
 YIL BAŞI NI KUTLAYANLAR

BATI AŞIKLARIDIR YANİ ....................................


ONLARI İLLA ÖRNEK ALACAKLAR YA.....


mücahide

26 Aralık 2008 Cuma
14:43:17
 BENİM DÜŞÜNCEME KATILANLAR VARSA GELİN HEP BERABER HİCRİ YILBAŞIMIZI KUTLAYLIM ŞİMDİDEN TÜM MÜSLÜMAN ALEMİNİN HİCRİ YIL BAŞINI KUTLARIM


mücahide

26 Aralık 2008 Cuma
14:40:38
 BENCE MÜSLÜMANLARIN YIL BAŞIN KUTLAMASI HİÇ DOĞRU DEĞİL AMA KUTLAMAK ÇOK İSTİYORLARSA HİCRİ YIL BAŞINI KUTLASINLAR TARTIŞILACAK ESAS KONU NEDEN HİCRİ YIL BAŞI KUTLANMIYOR YIL BAŞI MÜSLÜMANLARIN BAYRAMI DEĞİL BENCE MÜSLÜMANLARIN BAYARAMI HİCRİ YILBAŞIDIR BENCE EL ELE VERELİMMÜSLÜMANLAR OLARAK ONU KUTLAYALIM

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 23.12.2008 15:20:26
Kaynak : Hayrettin Karaman
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 43544 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

müslüman çocuklara öğretilmesi gereken konular

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır


Bugün Hiç Okunmadılar..

BERAT GECESİ

Behlul divane

Gerçek sevgi

yüzlerce havacı şehidin ruhunu incittiniz.

video


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
veteriner , 26kızılcıklı26 , ffahriyer , kullum , memetto , ASO , mehmetali , 30464501126 , surali , talha. , vedat aydın , ubeyde , çınar ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

pozitifyakmakralharut ve marutlahavleanasayfaTEBBETillahiSIRKFIKRA

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   inci ikra
   tevhit06
   ramazan42
   canman
   senol77

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.