Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.


Başlangıç sayfanıza talibiz
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » YAHUDİ SOYKIRIM YALANLARI 4... 4.....


YAHUDİ SOYKIRIM YALANLARI 4... 4... 4...
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...
Soykırım iddialarının gündemde olduğu şu günlerde bir “Yahudi Profesör” olan Norman G. Finkelstein “Soykırım yaşadıklarını söyleyen Yahudilerin birçoğu yalancı!.. Sırf para sızdırmak için kendilerine bir geçmiş icat ediyorlar!.. Bu iş tam bir Soykırım Endüstrisi haline geldi. Amerikan bankalarının önüne gelip yatan Yahudi ihtiyarların çoğu tam bir sahtekârlar sürüsüdür” diyor.

Yahudi profesörden müthiş ifşaatlar.

Halen Chicago Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Norman G. Finkelstein kendi anne-babasının da Nazi kamplarından kurtulmuş kimseler olduğuna dikkat çekiyor ve ekliyor: “Amerika’da bir Holokost (Yahudi Soykırımı) Endüstrisi var. Bu endüstrinin ana gayesi İsrail’in Filistinlilere karşı câni politikasını haklı göstermek ve soykırıma uğramış aileler adına Avrupa’dan para sızdırmaktır.”

BUNLAR MEZAR SOYGUNCUSU

“Holokost Endüstrisi bir diğer deyişle Yahudi Soykırımı Sanayii tarihi ters çevirme taktiği tarihi çarpıtma taktiğidir. Bunların yaptığı mezar soygunculuğudur. Göz göre göre tarihî bir sahtekârlık işlenmektedir. Holokost Endüstrisi insanlık tarihinin en büyük hırsızlık olayıdır!”

DÜNYAYI HARACA BAĞLADILAR

Yazar 150 sayfalık “Holokost Endüstrisi” kitabında Roger Garaudy’nin “İsrail Mitler ve Terör” kitabında vurguladığı hemen hemen bütün gerçekleri aynen savundu. Daha da ileri giderek bu Holokost sanayiinin Avrupa ülkelerinin paralarını çalıp çırpma şeklinde yürütüldüğünü söyledi. Soykırımdan sağ kalanların sayılarının habire şişirilerek sürekli tazminat ödettirildiğini hatırlattı. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden İsviçre bankalarından uydurma soy kütükleri yalan akrabalıklar olmayan anne ve babalar adına sürekli para sızdırıldığını anlattı.

TAM BİR ÜÇKAĞITÇILIK

“Holokost kavramı adına her türlü entelektüel üçkâğıtçılık almış başını gidiyor. Elie Wiesel (Nobel ödüllü Yahudi yazar) bu konuda verdiği konferans başına 25 bin dolar alıyor. Kendisine ayrıca şoförlü bir limuzin de tahsis edilmiş bulunuyor. Holokost adına bir sürü dolandırıcılık ve sahtekârlık yapılıyor ve bunlar servete boğuluyorlar. Amerika’da Holokost denilince Yahudiler akla gelirken Japonlara yapılan Hiroşima ve Nagazaki soykırımları bir stadyumda bir rock konseriyle kutlanmaktadır! Ne iğrenç bir anlayış!”

1996 yılında “İsrail Mitler ve Terör” kitabını yazarak “İsrail Yahudi soykırımını abartarak Filistinlilere karşı soykırım yapıyor!” diyen ve bu yüzden Fransa’da mahkûm edilen ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy’den dört sene sonra özbeöz Yahudi olan Norman G. Finkelstein adlı bir profesör de aynı gerçekleri dile getirdi.

Chicago Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Norman G. Finkelstein geçen yılın sonlarında Amerika ve İngiltere’de piyasaya çıkan bugünlerde de diğer Avrupa dillerinde tercümesi sunulan “Holokost Endüstrisi” kitabında İsrail’in ve Amerikan Yahudi derneklerinin Nazilerin yaptığı Yahudi katliamını nasıl istismar ettiklerini gözler önüne serdi.

Kendi anne-babasının da Nazi kamplarından kurtulmuş kimseler olduğuna dikkat çeken profesör bu soykırımın Yahudi kuruluşlar ve İsrail tarafından maddî bir kazanç ve Batılı ülkeleri soyma şeklinde istismar edildiğini belirtti.

Yazar “Amerika’da bir Holokost (Yahudi Soykırımı) Endüstrisi var. Bu endüstrinin ana gayesi İsrail’in Filistinlilere karşı câni politikasını haklı göstermek ve soykırıma uğramış aileler adına Avrupa’dan para sızdırmaktır” dedi.

Yahudi Profesör Holokost Endüstri’sinin 1967 Arap-İsrail savaşından sonra ortaya çıktığına özellikle dikkat çekti. Bu savaştan sonra Amerika’nın Ortadoğu’daki köprübaşı olan İsrail’e ilginin arttığını Amerika’nın seçkin Yahudi tabakasının İsrail’le bağları iyice kuvvetlendirdiğini ve İsrail’i bütün dünyaya karşı savunmak için “Yahudi Katliamı Endüstrisi”ni kurduğunu anlattı. 1973’teki Arap-İsrail savaşı ile birlikte bu endüstrinin dört dörtlük bir şekilde işletilmeye başlatıldığını kaydeden yazar “Holokost Endüstrisi İsrail’i her türlü tenkide karşı korumak için mükemmel bir silâh hâline getirilmiştir” tespitini yaptı.

“Holokost sistemi iki temel dogmaya dayanır” diyen Prof. Norman G. Finkelstein bu dogmaların şunlar olduğunu açıkladı:

“1- Dünya tarihinde sadece tek bir soykırım vardır o da Yahudi soykırımı olan Holokost’tur;
2- Holokost Yahudi olmayanların Yahudilere karşı akıldışı ve ezelî-ebedî kinlerinin zirve noktasıdır.”

Profesör bu iddiada olanların ne Amerikan yerlilerinin soykırıma uğramalarını ne Nagazaki ve Hiroşima’da soykırıma uğrayan Japonları ve ne de başka soykırımları asla soykırım olarak kabul etmediklerini belirtti.

Yahudi katliamı konusunda çok çirkin çok ahlâksız ve insan onuruyla hiç bağdaşmayan bir sömürünün her düzeyde devam ettirilmekte olduğunun altını çizerek şunları yazdı:

“Holokost kavramı adına her türlü entelektüel üçkâğıtçılık almış başını gidiyor. (Nobel ödüllü Yahudi yazar) Elie Wiesel bu konuda verdiği konferans başına 25 bin dolar alıyor. Kendisine ayrıca şoförlü bir limuzin de tahsis edilmiş bulunuyor. Holokost adına bir sürü dolandırıcılık ve sahtekârlık yapılıyor bazı yazarlara bu konuda habire kitaplar ve romanlar yazdırılıyor ve onlar servete boğuluyorlar.”

Profesör Finkelstein “Holokost sadece para sızdırmak ve servet edinmek için kullanılmakla kalmıyor ideolojik bir maşa olarak da kullanılıyor. Holokost İsrail’i savunmak için son derece değerli bir şaşırtma taktiği bir kandırma âleti olarak kullanılıyor. Yahudi soykırımı gerçek anlamda bir ideolojik cop olarak habire havada savruluyor. Ortadoğu’da bu cop sayesinde çok kirli savaşlar yapılıyor. Yine bu cop sayesinde İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı katliam uyguladığı insanlık dışı vahşet kolayca örtbas edilebiliyor” gerçeğini gözler önüne serdi.

Ve vicdan sahibi bu Yahudi profesör şunları da haykırdı:
“Sizler Holokost Yahudi katliamı Yahudi soykırımı diye diye günümüzde inim inim inleyen diğer bütün insanların acı ve ıstıraplarını örtbas ediyorsunuz! Filistinlilerin gördükleri zulmü önemsiz gösteriyorsunuz! Ambargo yüzünden ölen 1 milyon Iraklı çocuğu görmezden geliyorsunuz! Nazilerin öldürdükleri Yahudi sayısı kadar bugün Irak’ta da Iraklı çocuk ambargo sebebiyle ölmüştür ve ölmeye de devam etmektedir! Siz bu apaçık hakikati bile gizliyorsunuz!”

Yazar 150 sayfalık “Holokost Endüstrisi” kitabında Roger Garaudy’nin “İsrail Mitler ve Terör” kitabında vurguladığı hemen hemen bütün gerçekleri aynen savundu. Daha da ileri giderek bu Holokost sanayiinin Avrupa ülkelerinin paralarını çalıp çırpma şeklinde yürütüldüğünü söyledi. Soykırımdan sağ kalanların sayılarının habire şişirilerek sürekli tazminat ödettirildiğini hatırlattı. Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden İsviçre bankalarından uydurma soykütükleri yalan akrabalıklar olmayan anne ve babalar adına sürekli para sızdırıldığını anlattı.

Yahudi profesör kitabıyla ilgili olarak verdiği bir mülâkatta da şu açıklamalarda bulundu:
“Holokost gerçek anlamda bir sanayi haline dönüşmüştür. Bundan çok bol para kazanılmaktadır. Bakın 1999 yılında New York Times gazetesinde 300’den fazla makale yayımlandı. Hava durumunu bir yana bırakırsak o gazetede en çok işlenen konu Holokost oldu.

Holokost’un bir sömürü aracı olarak kullanıldığını ortaya döken tek kişi de ben değilim. Benden önce Raul Hilberg bu konuyu dile getirdi. Onun şöhreti otoritesi ve büyüklüğü yanında ben bir hiçim. Kendisi Amerikan Yahudi teşkilâtlarını gaspçılıkla zor yoluyla para sızdırmakla itham etti. Kendisi ayrıca beni destekleyeceğini bildiren bir mektup da gönderdi. Amerikan Yahudileri arasında özelde bu tenkitler yapılıyor ama halkın önünde asla yapılmıyor.

Ben Yahudi katliamı olmamıştır veya bunu unutalım gitsin demiyorum. Ben sadece Amerikan Yahudi teşkilâtları bu meseleyi sömürü aracı hâline getirmişlerdir başkalarının acılarını hiç kaale almaz olmuşlardır diyorum. Meselâ Amerika’da Holokost denilince acılar ıstıraplar yâd edilir veya ettirilirken Japonlara yapılan Hiroşima ve Nagazaki soykırımları bir stadyumda bir rock konseriyle kutlanmaktadır! Ne müthiş alay! Ne iğrenç bir anlayış!”

Yazar kitabında şu notları da düştü: “Soykırımı yaşadık diyen Yahudilerin birçoğu yalan söylüyor! Sırf para sızdırmak için kendilerine
bir geçmiş icat ediyorlar. Amerikan bankalarının önüne gelip yatan Yahudi ihtiyar ve kadınlardan oluşan sürüler tam bir sahtekârlar sürüsüdür.

Medya bu korkunç sömürüye âlet olmaktadır. Medya ve Amerikan Kongresi’nin baskısıyla Alman firmalar dize getirilmekte İsviçre bankaları teslim olmakta ve Yahudilere alenen haraç ödemektedirler.”

Yahudi tarih profesörü Norman G. Finkelstein insanlık adına bu utancı korkmadan ifşa ederken şu hakikatları bütün dünya kamuouyuna duyurdu:
“Holokost Endüstrisi bir diğer deyişle Yahudi Soykırımı Sanayii tarihi ters çevirme taktiği tarihi çarpıtma taktiğidir. Bunların yaptığı mezar soygunculuğudur. Göz göre göre tarihî bir sahtekârlık işlenmektedir. Holokost Endüstrisi insanlık tarihinin en büyük hırsızlık olayıdır!”

Eserin Avrupa dillerine tercümesine bir son söz yazan Rony Brauman da “Yazarın bütün fikirlerine katılmamakla beraber Ortadoğu’da yeniden alevlenen şiddet olaylarına bakarak yazara hak veriyorum. Dünün şiddet olaylarını (Nazilerin Yahudi soykırımını) hep tekrarlayarak bugünün şiddet olaylarını yani İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı zulmü mazur göstermek mümkün değildir” dedi.

Chicago Üniversitesi’nde tarih profesörü olan Norman G. Finkelstein “Holokost Endüstrisi” adlı kitabında Yahudileri ve onlara destek olanları yerden yere vuruyor. Yahudi Prof. “Katliam” olayının bir sömürü aracı haline getirildiğini ısrarla vurguluyor.
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 12.01.2009 14:55:24
Yazıyı Ekleyen : zuvay
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 3036 kez okundu.
zuvay bugüne kadar toplam 268 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

99 ESMA 99 DUA YA RABBI!!1

Alevilerin yemeği ve kestikleri hayvanların eti yenir mi?...yoruma açık beni aydınlatırmısınız alla rızası için şimdiden aro ... aeo

Ben Resule Doymadımki

taklid ile iman

GÜNAHLARI YIKAYAN İLAÇ


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
acar , şevval , 295555 , wonder , ZÜMRÜT , coshkun_54 , gost , kartaca , bilqe ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

iyi davranmakbedduasahraproteinVAKpapatyaziyamerAyetel kursiRESIM

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   xhalitx
   nuresma
   bendeyar
   özlm001
   musa kocakiren

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.