İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.


Yazı eklemeye vaktiniz yoksa
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » Sen Olmasaydin Bu Kainati Yaratmazd..


Sen Olmasaydin Bu Kainati Yaratmazdim ? Oylemi
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

“Hristiyanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, beni aşırı şekilde övmeyin! Ben ancak Allah’ın kuluyum. Bana ‘Allah’ın kulu ve Rasûlü’ deyin!”Hz Muhammed

“Ey insanlar! Allah’tan korkun. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah’ın oğlu Muhammed’im. Allah’ın kulu ve resulüyüm. Allah’a yemin ederim ki beni, Allah’ın bana verdiği makamın üstüne çıkarmanızı sevmiyorum.”Hz Muhammed

' ' Kâinat Peygamberimizin yüzü suyu hürmetine yaratıldı..
O olmasaydı kâinat yaratılmazdı..' ' SAFSATALARI..
Öncelikle bu anlayışın aynısı İsa peygamber içinde söylenmiş ve Allah buna şirk demiştir.Hiristiyan inancına göre herşey İsanın nuru ile onun aracılığı ile yaratılmıştır.
Hz.İsa’ya, ilk Tanrısal özellik kazandıran Pavlus, çeşitli toplumlara yazdığı mektuplarında onu şöyle tanıtır:

“Oğul-İsa,Tanrı’nın yüceliğinin parıltısı ve onun varlığının öz görüntüsüdür… İsa Mesih Tanrı’nın yaşayan sözüdür, O bize baba’yı gösterir. Beni görmüş olan Baba’yı görmüştür… İsa görünmez Tanrı’nın görüntüsüdür... İsa, Tanrı’nın insan şeklindeki görünümüdür… Baba-Oğul ve Kutsal Ruh, tek olan Tanrı’nın kendisidir. Tek bir Rab vardır, oda İsa Mesih’tir. Her şey onun aracılığı ile yaratılmıştır, bizler onun aracılığı ile yaşıyoruz.”(İbraniler, 1/1- 3.Yuhanna, 14/8. Kolosiler, 1/15- 5/8. Titus, 1/4. Galyalılar, 1/1)

“Görünmez Tanrı’nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O’dur.Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O’nda yaratıldı. Her şey O’nun aracılığıyla ve O’nun için yaratıldı.
Her şeyden önce var olan O’dur ve her şey varlığını O’nda sürdürmektedir.” (Koloseliler, Bölüm 1: 15–17)

Göründüğü üzere İsa peygamber için atılan iftiraların aynısı peygamberimiz içinde söyleniyor.
' ' Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım ' ' Bu ifadeler yaratanı yarattığına mahkum etmektedir. Akıl ve insaf sahibi bir insanın bunu söylemesi ve kabul etmesi mümkün değildir. Allah bu kadar aciz midir ki, yarattığı bir kuluna mahkum olsun da kainatı yaratmak zorunda kalsın? Allah dilerse kainatı yok edip dilediği gibi yeniden yaratmaya, milyonlarca ' Muhammed' yaratmaya kadirdir. O insanların özelliği olan acizlikten ve bütün noksanlıklardan beridir.Ayetler, varoluşun temel sebebinin Allah' a kulluk olduğunu haber verirken hadis diye uydurulmuş bu söz, varoluşun sebebini Hz. Peygamber olarak göstermekte ve her şeyin O' nun yüzü suyu hürmetine, Allah' ın O' na olan sevgisinin tezahürü olarak ve O' nun hatırına yaratıldığını bildirmektedir. Bu sözün ifade ettiği anlamın ayetlerle çeliştiği açıktır; dolayısıyla yanlışlığı ortadadır.

Zariyat 56:Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.' '

Allah bu ayette bizi neden yaratığını açık şekilde söylüyor.

Mulk 2: Hanginizin daha güzel/iyi amel yapacağınızı denemek için yoklukla varlığı yaratan, O' dur. O mutlak galiptir; affedicidir.

Bu ayette kesin şekilde bu kainatı bir imtihan yeri olarak yaratığını söylüyor Allah. Kuran peygamberimiz için neler diyor birde ona bakalım.

Şura 52:İşte sana da böyle, emrimizden bir ruh/can vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz Kur' ân' ı, kullarımızdan dilediğimizi doğru yola ilettiğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz sen doğru yola götürüyorsun.

Duha 7:Şaşkın halde bulup da yol göstermedi mi?

Kasas 86:“Sen bu kitabın sana verileceğini ummazdın. O, ancak Rabbinin bir rahmetidir”

Yukarıda ki ayetlerden peygamberimizin dinden bir haber olduğunu ,peygamber bile olacağını bilmeyen bir insan olarak anlatıyor Kuran.

Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik." (21 Enbiya 107)

Bu ayet "Sen olmasaydın alemi yaratmazdım" anlayışı ile bağdaşmaz, aksine çelişki arz eder. Allah bütün elçilerini insanlık alemine olan merhametinden göndermiştir. Bu nedenle bütün elçiler onun rahmetinin eseri ve gönderildiği aleme rahmettir. Bu konuda hepsi eşittir ve aralarında bir fark yoktur.

"Onlara deyin ki; ' Biz Allah' a, bize indirilene, İbrahim' e, İsmail' e, İshak' a, Yakub' a ve torunlarına indirilene; Musa' ya ve İsa' ya verilene ve diğer peygamberlere Rabbleri tarafından verilene inanırız. Onlar arasında ayırım yapmayız. Biz Allah' a teslim olanlarız." (2 Bakara 136)

Peygamber, Rabbi' nden kendisine ne indirildiyse ona iman etti. Müminlerin de, hepsi Allah' a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler. `Biz Allah' ın peygamberleri arasında ayırım yapmayız, duyduk ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz, dönüş ancak sanadır.` dediler." (2 Bakara 285)

Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. Şimdi o, ölür veya öldürülürse, siz gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim geri dönecek olursa, kesinlikle Allah' a bir zarar veremeyecektir. Fakat Allah, şükredenleri yakında mükafatlandıracak." (3 Ali imran 144)

Muhammed peygamberi kuran tam anlamıyla beşer bir peygamber olarak tasvir ediyor.

Zumer 3: Şüphesiz, sen de öleceksin, onlar da ölecekler.

“De ki: «Fesubhânallâh! Ben beşer peygamberden başka bir şey miyim?» (İsrâ, 17/93)

“Muhammed, sadece bir resûldür / elçidir. Ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir.” (Âl-i İmrân, 3/144)

“De ki, ben de tıpkı sizin gibi bir beşerim. Bana, ilâhınızın bir tek ilâh olduğu bildiriliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa hemen iyi bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak etmesin.” (Kehf, 18/110)

“Biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı; Allah’ın izniyle O’na çağıran, etrafını aydınlatan bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb, 33/45–46)

“De ki: Doğrusu ben (kendi başıma) size ne zarar verme ne de fayda sağlama gücüne sahibim.
De ki: Gerçekten (bana bir kötülük dilerse) Allah’a karşı beni kimse himaye edemez, O’ndan başka sığınacak kimse de bulamam.

Benimkisi yalnız Allah’tan olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir o kadar.” (Cinn, 72/21–23)

"De ki: ' Ben kendi kendime Allah' ın dilediğinden başka herhangi bir yarar ya da zarar sağlamaya malik değilim. Eğer ben bütün gaybı bilseydim, daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben ancak iman edecek bir kavmi uyarmak ve müjdelemek için görevli bir peygamberim.' " (7 Araf 188)

De ki: "Ben, sadece sizin gibi bir insanım, ancak bana tanrınızın bir tek tanrı olduğu vahyolunuyor. Onun için hep O' na yönelin ve O' nun bağışlamasını isteyin; vay haline o ortak koşanların." (41 Fussilet 6)

"De ki: Ben size, Allah' ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?" (6 Enam 50)

"De ki: ' Ben peygamberlerin ilki değilim, bana ve size ne yapılacağını da bilmiyorum. Yalnız bana vahyedilene uyuyorum. Ben, sadece açık bir uyarıcıyım.' " (46 Ahkaf 9)

" Senden önce de hiçbir insanı ölümsüz kılmadık, sen ölürsün de onlar baki kalır mı? Senin ölmenle rahata kavuşacaklarını mı sanıyorlar?" (21 Enbiya 34)

"Biz, senden önce de peygamberleri başka türlü göndermedik, kuşkusuz onlar da yemek yiyorlar ve çarşılarda yürüyorlardı. Bir de kiminizi kiminize bir imtihan aracı yaptık ki, bakalım sabredecek misiniz? Rabbin, her şeyi hakkıyla görendir." (25 Furkan 20)

Aslında yazacak çok ayet var müşriklerin sürekli olağanüstü peygamber talep etmelerine karşı kuran sadece sadece beşer bizim gibi yemek yiyen çarşı pazar dolaşan bir peygamber tasvir ediyor. Son olarak sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım diyen Allah kuran peygamberi çok ciddi uyarılarda bulunuyor ve nasıl oluyor da kainatı Hz Muhammed için yaratan Allah peygamberimizde sorguya çekeceğini söylüyor

Araf 6: Elbette kendilerine peygamber gönderilenleri de, gönderilen peygamberleri de sorguya çekeceğiz.

Kurandan referans almayınca böyle oluyor.

Resul de şöyle der: "Ey Rabbim, benim toplumum, bu Kur' an' ı terk edilmiş/dışlanmış halde tuttular."Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 10.12.2014 23:56:14
Yazıyı Ekleyen : kemalgunduz5
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2234 kez okundu.
kemalgunduz5 bugüne kadar toplam 25 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

umre ve cuma namazı

SALAVAT I ŞERİF İN ANLAMI NEDİR?

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler


Bugün Hiç Okunmadılar..

ŞİİRLER

"Muslimanlar boyle hileli filmlere gitmemelidirler"

PEYGAMBERİN PUTLAŞTIRILMASI

Ağızdaki Taşın Hikmeti

Hamd etmek


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
halil2 , serkan , deli , _kanki_ , sasa , müzzeyyen , nehircafe , panik , onur , ya hafız , çalışkan , lazefe09 , cetin67 , ELERDEM , sumeyye07 , hubbifillah , korkut , gözümsün , Adil düzen ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

Evliyaizinannesidalgazorbaminareiklimciceklernamaz kilmaben

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   hüdelfa
   abdulhamid
   eylül 13
   güller
   gezmish

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.