Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine...


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı..


Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Peygamberimiz (sav)' in çok güzel bir ahlaka sahip olduğunu Allah Kuran' da bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:


Nun. Kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun. Sen, Rabbinin nimetiyle bir mecnun değilsin. Gerçekten senin için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Ve şüphesiz sen, pek büyük bir ahlak üzerindesin. Artık yakında göreceksin ve onlar da görecekler. Sizden, hanginizin ' fitneye tutulup-çıldırdığını' . Elbette senin Rabbin, kimin Kendi yolundan şaşırıp-saptığını daha iyi bilendir; ve kimin hidayete erdiğini de daha iyi bilendir. (Kalem Suresi, 1-7)


Allah bu ayette ayrıca Peygamberimiz (sav) için kesintisi olmayan bir ecir olduğunu bildirmiştir. Bu, Hz. Muhammed (sav)' in daima güzel ahlak gösterdiğini, takvadan hiçbir zaman ayrılmadığını gösteren bir bilgidir.


Peygamberimiz (sav)' in de "İmanın kemali, güzel ahlakladır"(1) sözleriyle belirttiği gibi, imanın en önemli alametlerinden biri güzel ahlaktır. Bu nedenle güzel ahlakın en güzel örneklerini öğrenmek ve uygulamak önemli bir ibadettir.


Bu bölümde, Peygamber Efendimiz (sav)' in Kuran' da zikredilen güzel ahlak özelliklerinden bazılarına yer verilecektir.


PEYGAMBERİMİZ (SAV) SADECE KENDİSİNE VAHYOLUNANA UYMUŞTUR


Peygamberimiz (sav)' in Kuran' da da çok kereler zikredilen en önemli özelliklerinden biri, sadece Allah' ın indirdiğine uyması, insanların rızasını gözetmeden, insanlardan çekinmeden sadece Allah' ın bildirdiklerini yapmasıdır. Hatta, çağdaşı olan müşrikler ve diğer dinlerin mensupları Peygamberimiz (sav)' den kendi çıkarlarına uygun hükümler getirmesini istemişlerdir. Bu kişiler sayıca ve kuvvetçe daha üstün konumda olmalarına rağmen, Peygamberimiz (sav) Kuran' ı ve Allah' ın hükümlerini daima büyük bir titizlik ve kararlılıkla korumuştur. Bir ayette Allah, Peygamberimiz (sav)' in bu insanların ısrarlarına nasıl karşılık verdiğini bizlere şöyle haber vermektedir:


Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda, Bizimle karşılaşmayı ummayanlar, derler ki: "Bundan başka bir Kur' an getir veya onu değiştir." De ki: "Benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem, gerçekten ben, büyük günün azabından korkarım." De ki: "Eğer Allah dileseydi, onu size okumazdım ve onu size bildirmezdi. Ben ondan önce sizin içinizde bir ömür sürdüm. Siz yine de akıl erdirmeyecek misiniz?" (Yunus Suresi, 15-16)Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
İşte bunlar, Allah' ın ayetleridir; onları sana bir hak olarak okuyoruz.
Sen de gönderilen elçilerdensin.

(Bakara Suresi, 252)
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com         Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com

Allah, kavminin bu tavırlarına karşılık Peygamberimiz (sav)' i birçok ayetiyle uyarmıştır. Örneğin Maide Suresi' nde şöyle buyrulur:


Sana da (Ey Muhammed,) önündeki kitap(lar)ı doğrulayıcı ve ona ' bir şahid-gözetleyici' olarak Kitab' ı (Kur' an' ı) indirdik. Öyleyse aralarında Allah' ın indirdiğiyle hükmet ve sana gelen haktan sapıp onların heva (istek ve tutku)larına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol-yöntem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek ümmet kılardı; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi içindir. Artık hayırlarda yarışınız. Tümünüzün dönüşü Allah' adır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecektir. Aralarında Allah' ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah' ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır. (Maide Suresi, 48-49)


Peygamberimiz (sav) de Allah' ın kendisine indirdiğinden başkasına uymayacağını büyük bir kararlılıkla kavmine tekrarlamıştır. Peygamberimiz (sav)' in bu üstün ahlakını haber veren bir ayet şöyledir:


Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Hamid Aytaç. Celi Sülüs Levha. Hadis-i şerifte; "Hz. Peygamber, insanların en hayırlısı insanların faydalı olanıdır" buyrulmuştur.

De ki: "Size Allah' ın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmiyorum ve ben size bir meleğim de demiyorum. Ben, bana vahyedilenden başkasına uymam." De ki: "Kör olanla, gören bir olur mu? Yine de düşünmeyecek misiniz?" (Enam Suresi, 50)


Peygamberimiz (sav)' in, Allah yolunda kararlı ve sebatlı olması ile hak din, en güzel ve en doğru şekliyle insanlara bildirilmiştir. İnsanların büyük bir bölümü ile kıyas yapmak Peygamberimiz (sav)' in bu üstünlüğünün daha da iyi anlaşılmasına vesile olacaktır. Günümüzde de geçmişte de insanların büyük bir bölümü zaaflara, hırslara, tutku dolu isteklere sahiptirler. Büyük bir çoğunluğu ise dini kabul etmelerine rağmen bu zayıflıklarına yenilirler. Zaaf ve tutkularını terk etmek yerine dinin hükümlerinden tavizler verirler. Örneğin dostlarının, eşlerinin, akrabalarının ne diyeceğinden çekinerek dinin bazı hükümlerini yerine getirmezler. Veya dine uymayan bazı alışkanlıklarını terk edemezler. Bu nedenle, dini kendi çıkarlarına göre yorumlar, kendilerine uyan hükümlerini kabul eder, diğerlerini görmezden gelirler.


Peygamberimiz (sav) ise, bu tür insanların isteklerine hiçbir zaman taviz vermemiş, Allah' ın indirdiğini hiçbir değişikliğe uğratmadan, hiç kimsenin çıkarını hesap etmeden, sadece Allah' tan korkup sakınarak Kuran' ı insanlara tebliğ etmiştir. Allah, Peygamber Efendimiz (sav)' in bu takva özelliğini Kuran' da şöyle bildirmektedir:


Battığı zaman yıldıza andolsun; Sahibiniz (arkadaşınız olan peygamber) sapmadı ve azmadı. O, hevadan (kendi istek, düşünce ve tutkularına göre) konuşmaz. O (söyledikleri), yalnızca vahyolunmakta olan bir vahiydir. Ona (bu Kuran' ı) üstün (oldukça çetin) bir güç sahibi (Cebrail) öğretmiştir. (Necm Suresi, 1-5)


Ve bilin ki Allah' ın Resûlü içinizdedir. Eğer o, size birçok işlerde uysaydı, elbette sıkıntıya düşerdiniz. Ancak Allah size imanı sevdirdi, onu kalplerinizde süsleyip-çekici kıldı ve size inkarı, fıskı ve isyanı çirkin gösterdi. İşte onlar, doğru yolu bulmuş (irşad) olanlardır. (Hucurat Suresi, 7)Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com

Allah' a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? İşte bunlar, Rablerine sunulacaklar ve şahidler: "Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır" diyecekler. Haberiniz olsun; Allah' ın laneti zalimlerin üzerinedir.


(Hud Suresi, 18)

Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com         Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com
Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.com Peygamberimiz (sav)'in Güzel Ahlakı‏ resimleri - islamiyazilar.comCevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 28.01.2010 12:51:33
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2491 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

müslüman çocuklara öğretilmesi gereken konular

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır


Bugün Hiç Okunmadılar..

Hz. EBU BEKIR ES SIDDÎK (r.a) (571-634)

merak ediyorum?

SİGARA NEDEN ZARARLIDIR ??..

kırgın

SEVGİ MESAJLARI


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
veteriner , 26kızılcıklı26 , ffahriyer , kullum , memetto , ASO , mehmetali , 30464501126 , surali , talha. , vedat aydın , ubeyde , çınar ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

yusufun kuyusuibadetinsalteyazrailsudenNAMAZmescidi nebiekrfilistinlicocukHz. Hatice

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   DUNYASURGUNU
   mücahide95
   YAHAK
   nurnesli
   demirkan

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.