Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidi


Gün'e islamiyazılar ile başlayın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » müslümanlar soykırım yapmaz


müslümanlar soykırım yapmaz
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...         MÜSLÜMANLAR SOYKIRIM YAPMAZ.         Kim ki,
Müslümanlara soykırımcı, katil, işgalci derse yalancıdır. Kim ki, İslam dini
barış dini değil, savaş dinidir gibi bir tekerlemede bulunursa, dünyanın en
büyük iftiracısıdır. Bu söylediklerime inanmayan varsa ki vardır. Hemen şimdi,
inanan inanmayan, inanıyormuş gibi yapan, herkes son ilahi kitap olan Kur’an-ı
kerimi alıp okumalıdırlar. İslam dininin barış dini olmadığını,
Müslümanların terörist, katil, işgalci olduğunu görebiliyorlarsa, dünyanın en
büyük yalancısı beni ilan etsinler. Delilsiz, fütursuz, şeytanı düşüncelerle,
yanlış dini inançların mahkûmu ve nefislerinin tutsağı insanların, söz ve
beyanlarına asla itibar etmem. İnsanlıktan nasipsiz, akıllarını kiraya vermiş,
sadece çağdaş firavunları dinleyerek, tarih boyunca, İslam dinine ve
Müslümanlara yaptıkları hakaretleri ve iftiraları aynısıyla kendilerine iade
ettiğimi de açıkça ilan ediyorum.Kur’an-ı Kerim insanlığın önüne
konulmuş, lekesiz ve lekelenmesi mümkün olmayan, ilahi bir aynadır. Bu aynaya
kim bakarsa kendini görecektir. İnanan inanmayan, inanıyormuş gibi yapan
herkese sesleniyorum, yüreğiniz yetiyorsa tüm dünyevilik menfaatlerinizden ve
korkularınızdan sıyrılarak Kur’an-ı Kerimi en azından bir kere okumanızı
tavsiye ederim.         Tüm insanlığın
huzur ve saadeti için gönderilen bu ilahi kitabı, okuyanları ve bu kitaba göre
amel etmeye çalışanları tenzih ederek söylüyorum. İslam dinini araştırmadan
Kur’an-ı Kerimi okumadan, birtakım soysuz, sözde Müslüman insanların yaptıkları
yanlışlarına bakarak, İslam’ı ve Müslümanları karalamaya çalışanlar, korkak
hain ve yalancıdırlar. Şuursuzca okuyup, şuursuzca amel edenlerde tembel,
taklitçi, şeytanı güçlere boyun eğmiş çağdaş köleliğe hazır insanlardır.         İnsanlığın
huzur ve barışı için, Müslümanların birlik ve beraberlik içinde olmaları ve
fitnenin hâkimiyetine müsaade etmemeleri hususlarında ve diğer konularda nasıl
hareket edeceklerini Yüce Allah Kur’an-la haber veriyor.  Bir makalenin içinde vaaz edilen ayetleri
yazmak mümkün değildir. Meselenin anlaşılması için, inanmış siz değerli
okuyucularımıza, şu ayetleri yeniden hatırlatmayı bir vazife, inanmamış
okuyucularımıza da,  tebliğ görevi olarak
yapmak istiyorum.“ Ey İman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost
edinmeyin..” (Nisa 144)“ Ey İman edenler! Yahudi ve Hıristiyanları dost edinmeyin.
Onlar birbirlerinin dostlarıdır..” (Maide 51)“ And olsun Yahudileri ve müşrikleri, müminlere düşmanlık
bakımından en şiddetlisi bulacaksın. Sevgi bakımından  müminlere en yakın olanları da –Biz
Hristiyan’ız- diyenleri bulacaksın..”(Maide 82)“ Kâfirler birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz
emredildiğiniz gibi birleşip yardımlaşmazsanız, yeryüzünde bir fitne ( İslam
za’afiyeti) büyük bir fesat (Küfür hâkimiyeti) olur.” ( Enfal 73)“ İşte siz o kimselersiniz ki, kâfirleri seversiniz. Hâlbuki
onlar sizi sevmez. Onlar size olan kinlerinden dolayı parmaklarının uçlarını
ısırırlar..” ( Ali İmran 119)“ Size bir iyilik dokunursa onlar üzülür ve kederlenir.  Başınıza bir felaket  gelirse sevinirler..” (Ali İmran 120)         Görüldüğü gibi
şer güçler, birbirilerinin dostu ve yardımcılarıdır. İslam dininin ve
Müslümanların gizli ve açık düşmanlarıdır. Ellerine fırsat geçti mi sinelerinde
sakladıkları kinlerini acımasızca Müslümanların üzerine kusarlar.         İslam dinine ve
Müslümanlara en ağır hakaretleri yapmaktan çekinmezler. Kan emici vampirler
gibi Müslüman kanı emmekten hoşlanırlar. Psikopatlaşmış şer güçler, utanmadan
sıkılmadan Müslümanları katletmek, zenginliklerini yağmalamak, namuslarını
kirletmek. Vatanlarını işgal etmek, inançlarının gereği olduğunu Müslümanların
gözünün içine baka baka söylemekten çekinmezler. Çünkü Müslümanlar özünden
kopmuş, taklitçilik hastalığına tutulmuş oldukları için, şer güçler İslam
dünyasında değneksiz dolaşarak istediklerini yapmaktadırlar.         İslam dinini
kabul ederek Müslüman olan hiçbir insan, savaş ve nefsi müdafaa haricinde
hiçbir insanın canına kıyamaz. Kendilerine saldırılmadıkça da hiçbir millete
savaş açamaz. Savaşta olsalar bile, kiliseye, havraya,  din adamlarına dokunamazlar, kadınları,
yaşlıları, çocukları öldüremezler, namuslarını kirletemezler. Bağları,
bahçeleri, ekinleri zenginlikleri yağmalayamazlar. Savaşta elini kaldıran
askeri katledemezler.         Ey şer güler!
Bizim dinimiz bize böyle emrederken, Müslümanlara işgalci, soykırımcı, terörist
demekten utanmıyor musunuz. Ne büyük iftiracı ve yalancı olduğunuzu düşünemiyor
musunuz? Ne gezer, çünkü sizin mesleğiniz iftira etmek, inancınız da inkâra
dayalı yalancılıktır.         Müslümanlar
olarak, Yüce Allah’ın ayetlerinden olan renkleri, dilleri ve ırkları inkâr
etmeyiz. Bir ırkın mensubunu haklı veya haksız bir şekilde bir zulme uğramışsa,
onun hakkını aramak için hepimiz Ermeni’yiz veya şu ırktanız diye slogan
atamadığımız gibi Ermeni veya başka ırklar yoktur da diyemeyiz. Hangi ırktan
olursa olsun aynı dinin mensupları hepimiz Müslümanız, Hristiyan’ız, Musevi’yiz
demelerinde bir sakınca olmadığı gibi kendi ırkını ve dilini ifade etmeye
çalışan insanları sakıncalı da görmeyiz.         Bir haksızlığa
karşı ırkını ve dinini ön plana çıkarmayanlar iyi niyetli iseler, neden bu güne
kadar inancını yaşamak isteyen Müslümanlara, başörtüleriyle okumak isteyen
gencecik kızların hakkını savunmak için, neden meydanlara çıkıp, hepimiz
Müslümanız, hepimiz başörtüsünün savunucularıyız demediniz, diyemediniz.  Bu iyi niyetli beylere! sesleniyorum. Hadi
bakalım çıkın meydanlara Ermeni soykırım yasasını onaylayan Fransa ya karşı
hepimiz Türkiyeliyiz soykırımı kabul etmiyoruz deyiniz.             Ruhlarını yalan
ve iftiralarla besleyenlerden adalet beklemek ahmaklıktır. Fransa görevini
yapmıştır. Türkiye ve İslam dünyasında görevini yapmalıdır. Mesele Fransa’ya
meydan okumak değildir. Mesele akıllı olmak ve akıllıca hareket etmektir. Özümüze
dönerek çok çalışarak dışa karşı her türlü bağımlılıktan kurtulmaktır. Bunun
yolu da içte kardeş olmaktan geçtiğini bilmektir. İslam dünyası ile ayrı
devletler halinde her konuda bütünleşmek, hainlik yapmayan barıştan yana olan
dış devletlerle nimet külfet dengesi içinde işbirliği yapmaktır.         Toptancılık
yapmadan söylemek gerekirse, Yahudiler ve Ermeniler ecdadımıza ve onların
torunları olan bizlere karşı nankörlük yapmışlardır ve yapmaktadırlar. İspanya
da Hristiyanların zulmüne uğrayan Yahudileri kendi gemilerimizle taşıyarak
kendi topraklarımıza iskân ettirdiğimiz halde bu insanlar bizleri birinci dünya
savaşında arkadan vurmadılar mı? Bugün de dünya siyaset masalarında aleyhimizde
her türlü çalışmayı yapmıyorlar mı? Ayni şekilde Osmanlının en güçlü
dönemlerinde millet-i sadıka dediğimiz Ermenilere hiçbir zulüm yapılmadığı
halde, birinci dünya savaşında dört koldan saldırıya uğrayan Osmanlılar,
Ermenilere saldırarak içten beşinci bir cephe açmaları, akla mantığa vicdana ve
menfaate uygun olabilir miydi? Asıl mesele Ermeniler, şer güçlerin ifsat edici
planlarına alet olarak Osmanlıyı içten ve arkadan vurmaya kalkışmalarıdır. Osmanlılar Ermenilerin haince yaptıkları bu
katliamlara, aferin mi diyecekti. Karşılıklı yapılan öldürmelere soykırım
denilecekse, esas soykırımcı Ermenilerdir. Hiçbir mesele yokken Yahudiler gibi,
nankörce Osmanlıyı arkadan vuran Ermeniler değil miydi? Osmanlıların,
karşılıklı olarak daha fazla insan ölmesin diye, tehcir yapmaların, sürgün
olarak algılayanları, tarihe havale ederek, 
bu işi tarafsız tarihçilere emanet etmek istiyorum.          Bugün canlı
olarak yaşadıklarımıza bakarsak, kimlerin zalim, hain terörist ve soykırımcı
olduklarını rahatlıkla görebiliriz. Cezayir’i, Afganistan’ı, Irak’ı, Filistin’i
kimlerin işgal ettiğini bilmeyenimiz var mı? Kimlerin buralarda acımasız
katliamlar, ahlak dışı iğrençlikleri yaptığını duymayanımız kaldı mı?Mısır, Libya, Suriye ve diğer İslam
ülkelerinde ki diktatörleri kimlerin destekleyerek iktidara getirdiğini, o
diktatörlerin kullanma surelerinin 
bittiğini ilan ederek, nasıl iktidardan  indirilerek idam ve linç ettirdiklerini  görmeyiniz kaldı mı?.         Vicdanlarındaki acımasız kinlerini
görmeyen şer güçler; şu hususu hiç akılarından çıkarmasınlar. Gün gelecek, yaptıklarından
utanarak değil, Yüce Allah’ın ilahı adaleti karşısında hem bu dünyada, hem de
ebedi dünyada boyunları eğilecektir.Evet, bir Müslüman olarak soy kırımı
kabul etmiyorum. şer güçlerin tüm iftiralarını red ediyorum.  Şehit kanlarıyla yoğrulan bu ülkenin, dış
düşmanlarını lanetliyorum.  Bilerek veya
bilmeyerek şer güçlerin ekmeğine yağ süren, yazar, siyasetçi ve tarihçilere de,
iz ’an diyorum.  “Bir musibet bin
nasihatten evladır” tabiki anlayıp tedbir alanlar için…                                                                     
Alaettin KÖKSA                                                                     
KOCAEL                                              
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 24.01.2012 17:29:16
Yazıyı Ekleyen : mrv
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1513 kez okundu.
mrv bugüne kadar toplam 118 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

SİTEMİZ

Ya Resullah

ESMA_ÜL HÜSNA VE ŞERHİNDEN BEDİ

Alış-Verişte Yemin

DARWINIZM'İN ÖLÜMÜ, HZ. İSA’NIN İKİNCİ KEZ YERYÜZÜNE GELİŞİNİN VE HZ. MEHDİ’NİN ÇIKIŞININ ALAMETİDİR


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
mavilim , ahmetweyn , _osman_ , elifimbenim , cemildddd , civan , akifgenc46 , ismail23 ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

STRESLİ MİSİNİZbir hadisilahi ente maksudicelcelutiyenöbetçitunacanimgel gelAFETne dersin

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   menekşe lale
   rabia44
   GüLe_SeVdAlI
   ayfera
   feraset22

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.