İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla.


İslamiyazılar gözünüzün önünde olsun
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » KURŞUN DÖKMEK


KURŞUN DÖKMEK
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

  

Günümüzde ve tarih boyunca türlü türlü
hurafeler toplumlar içerisinde hep kendisine yer bulmuştur. Ve bu
hurafeler, uygulamalar zamanla öyle bir hal almıştır ki toplum
içerisinde kemikleşmiştir ve silinemez bir hale gelmiştir. Bu
uygulamalara baktığımızda çok uzun  tarihsel süreçlere sahip olduklarını
görmekteyiz.Yani gelenekleştiklerini bırakın toplum içerisinde
yayılmalarını kültürler arasında da yayılabildiklerini görmekteyiz. Bu
uygulamalardan biriside kurşun dökmedir. Bu uygulamaların ortak özelliği
hiçbir bilimsel dayanağının olmaması sadece zan üzerine kurulmuş
olmalarıdır. Hiçbir bilimsel dayanağı olmamasına rağmen bu uygulamayı
yine herkesin yapamadığını ocaklı olmak izinli olmak gibi şartlar
getirilerek uygulamayı gerçekleştirecek kişilerin sınırlandığını
görmekteyiz. Eski çağlardaki kahinler gibi belirli bir azınlığın elinde
esrarlı gizemli bir şekilde tutularak insanlar üzerinde uygulamanın
etkileyiciliğinin arttırılmaya çalışıldığını görmekteyiz.
   Bu uygulamayı meşru gösterebilmek için islamın içerisinde gösterebilmek için uygulamaya başlarken besmele çekilmekte "benim elim değil, Ayşe, Fatma Anamızın eli"gibi islami motifler kullanılmaktadır


İnsanlar
ve cinler Allaha ibadet etmeleri için yaratılmıştır, bu ibadet
hayatımızın her alanını kapsayan bir anlamdadır; namaz kılmamızda
ibadettir, hastalandığımızda doktora gidip şifayı Allahtan umarak tedavi
olmamızda ibadettir. Şimdi denilebilirki bizde şifayı Allahtan umarak
kurşun döktürmeye gidiyoruz. Şifa Allahtan umularak gidilseydi onun
yolundan giderlerdi başka yollara saparak Allahtan şifa dilenemez o
yollara sapıldığı takdirde başkalarından şifa dilenilmektedir, eğer buna
rağmen biz hala Allahtan şifa umarak kurşun döküyoruz diyorlarsa o
zaman kuranı kerimden ve peygamber efendimizden(SAV) haberleri yok
demektir.  Allahu teala buyuruyorki: "İşte
düz olarak benim yolum budur, onu takip ediniz; (başka) yollara
sapmayınız ki (o yollar) sizi Allah yolundan ayırır. İşte size Allah
bunu tavsiye ve emreder ki, çekinesiniz" (el-Enâm 6/153) Peygamber efendimizde(SAV) buyuruyorki:         "Sözün
en hayırlısı Allah' ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed' in
yoludur. İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid' atlardır). Her
bid' at sapıklıktır" (Müslim, Mişkât I, 51).Bi  
Bid’attır çünkü Allahu tealanın ve rasulunun gösterdiği yol varken
başka yollara sapılmakta başka çözümler aranmakta dolayısıyla batıl
sapıkça yollara gidilmektedir. Tamamen Allahtan değilde başka şeylerden
yardım isteyerek şirke batanlar olduğu gibi bu uygulamayı bilmeyerek
cahilce uygulatanlar da bulunmaktadır.Allah peygamber efendimiz(SAV)
aracılığla hayatın her alanıyla ilgili bütün çözümleri bize
göstermiştir, rabbimize nasıl en iyi şekilde kul olacağımızı peygamber
efendimizin(SAV) uygulamalarından görmekteyiz.        Allahu teala ayeti kerimede(el-Enâm 6/153) ‘’başka
yollara sapmayınız’’ buyurmaktadır. Yani yollar çeşitlidir pek çok
batıl yöntem uygulanabilir, Allahın yolu ise sırat-ı müstekimdir,birdir 
diğer yollar Allah yolundan uzaklaştırmaktadır; sırat-ı müstekim ise
açıktır Allahın kitabını ve peygamber efendimizin(SAV) uygulamalarını,
hadislerini takip etmek Allah yolunda olmaktır. Çeşitli yollara sapıp
garip garip uygulamalar yapmak değildir. Sırat-ı müstakim üzere olan
birisi devayı sadece Allahu tealadan ister Allahtan gayrısından deva
istemez Allahı bırakıpta başka yollarda kendisine çözüm aramaz.
Öncelikle Allahu tealadan şifa ister sözlü duasını yapar sonra fiili
duasını yapar. Çözümü peygamber efendimiz(SAV)  tarafından gösterilen
birşeye alternatif çözümler aramaz, peygamber efendimizin yolundan yani
sırat-ı müstakimden ayrılarak başka yerlerde sanki İslamın bir gereğini
yapıyormuşçasına islami motifler eşliğinde kendisini ve başkalarını
kandırmaz.Ki  Kim âhiret kazancını
isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona
da istediğinden veririz, fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur.(eş-şura 20)"    Yoksa Allah' ın izin vermediği bir dini onlara sunan ortaklar mı var?" (eş-Şûrâ, 42/21). 
    Bu tip uygulamaları yapanların bunu ne için yaptıklarına dikkat
edilmelidir; dünya için mi, ahiret için mi? 21. Ayette meal bu şekilde
verilmekle beraber ayeti kerimede  dinden göstererek Allahın izin
vermediğini onlara sunanlar mı var anlamı vardır. Şere’u kelimesi sunmak
anlamında meallenmiştir, sunmak mealinin altında hükümler çıkarmak
kurallar çıkarmak ve yeni yollar türetmek anlamı vardır.Burda gördüğümüz
gibi dinden Allahın izin vermediği yeni yollar çıkarmaktadırlar
.Bid’atlarda dikkat edilmesi gereken husus Allahın izin vermemesi yada
izin vermiş olmasıdır."Sözün
en hayırlısı Allah' ın kitabıdır; yolun en hayırlısı Muhammed' in
yoludur. İşlerin kötüsü sonradan çıkanlardır (yani bid' atlardır). Her
bid' at sapıklıktır" (Müslim, Mişkât I, 51). K  
Kurşun dökme ile ilgili olarak burada bahsettiğimiz en önemli sıkıntı
çözüm getirdiği konuların zaten islam dininin getirdiği bütün hayatımızı
kapsayan evrensel çözümlerinde bize sunulmuş olmasıdır. Enam suresi
153.ayette rabbimizin buyurduğu gibi sırat-ı müstakim bellidir onun
dışındaki yollar  bizi rabbimizden ayırır. Bununla birlikte bilimsel
olarak incelendiği takdirde kurşun elementinin özellikleri dikkate
alınarak faydalı yönde kullanılabilme ihtimali de vardır. Bizim burada
eleştirdiğimiz konu insanların çözümü dinimizde zaten verilen durumları
başka yollara saparak çözmeye çalışmalarıdır. Neden kurşun
dökülmektedir, kendileri şu şekilde sıralamaktadırlar:
1- Yaşanan üzücü olaylardan evdeki negatifin temizlenmesinde ölüm, ayrılık, kazalar, hastalıklar, uzun süren depresyonlarda.

2- Büyüden zarar gören kısmet bağlılığı, yaşamı etkileyen terslikler, işlerin bozulması, istemeden yapılan yanlışlar.

3- Ani şoklar, korkular, uğrama, musallat (obzede) dengesizlik,
unutkanlık, mutsuzluk, uyurgezerlik, ruh ve bedendeki bozukluklarda.

4- Nazarla etki altında kalan malına (ev, araba, yaşantı, para, güzellik, başarı) üzerindeki negatiflerin temizlenmesinde.

5- Olumsuz etki bırakan negatif objelerin arınmasında.

6- Eski eşyalar üzerindeki, başkasına ait olup kullanılan giysiler.

7- Halisilasyon görenlerde, takıntılı olanlarda.

8- Ruhlarla, büyülerle, bozuk enerjilerle uğraşanlardaki olumsuzluklarda.

9-  kendisiyle barışık olmayan, karamsar, mutsuz kişilerin değişmesinde her derde deva olarak.Bu sayılan maddelerin çoğunun tedavisi dinimizce bize verilmiştir, sıratı müstakim olarak bize emredilmiştir. Buna rağmen bilimsel olarak ıspatlanırsa  bir
tedavi olarak doktorlar tarafından uygulanabilir. Fakat kısmeti bağlı,
büyü yapılmış denilerek dinimiz dışında peygamber efendimizin(SAV) yolu
dışında  çözümler aramak dediğimiz gibi Allahtan onun yolundan ayrılmaktır.
Bir mümin bir sıkıntıyla karşılaştığında  hemen peygamber efendimiz(SAV) böyle bir durumda ne yapmış demelidir. Peygamber efendimizin(SAV) nazar değmesine "Ayetü' l Kürsr ' ile
ihlâs ve Muavvizeteyn (yani Felak ve Nas) Sûrelerini okuduğu ashabına
da bunları okumalarını tavsiye buyurduğunu (Tecrid tercemesi, 12/90,
Hadis No: 3508)  görmekteyiz.
İşte
Allahu tealanın doğru yolum budur buyurduğu doğru yol budur bu durumda
biz kalkıpta okumaya gerek yok bi kurşun döktürürsek tamamdır veya bu
sureler yetersiz kalıyor bide kurşun döktürelim garantiye alalım
diyemeyiz.  Bu konuyla
ilgili yakın bir konuda nazar konusudur. Nazar bilindiği gibi haktır,
kuranda ve hadislerde görmekteyiz. Fakat peygamber efendimiz(SAV)
nazardan sakınmak için nazarlık kullanın dememiştir tam tersine nazarlık
kullanmayı  yasaklamıştır. Burada önemli olan
husus kurşun dökme konusu olsun veya burda gördüğümüz gibi nazarlık
takılması gibi konular olsun insanların Allahtan değil başka şeylerden
medet umması çözümü Allah tarafından bize zaten verilmiş olan konularda
başka yollara sapmalarıdır.“Kim birşey takarsa bütün işleri o taktığı şeye teslim edilir”Tirmizi, Tıb: 24.  Faydası
olmadığı halde Allahı bırakarak fayda umduğumuz herşey haramdır, bu
nazarlık olabilir, uğur getirdiğine inanılan herhangi bir şey olabilir.
Kurşun dökme konusunda bu uygulamanın gerçekleştirilme nedenlerini
yukarda vermiştik. Bunların içinden bazıları için gerçekten faydası
olabilir fakat bunun ıspatlanması gerekir yani faydalı olacağının
bilinmesi gerekir ve Allahtan faydası umularak gerçekleştirilmesi
gerekir. Diğer maddeler ise rabbimiz tarafından bize çözümleri sunulmuş
şeylerdir bunlar için bu uygulamayı gerçekleştirmek zaten Allahu tealayı
bırakmak başka yollara sapmaktır. Rabbimizin buyurduğu gibi onun yoluna
tabi olmalı ve o yoldan bizi şeytanların uzaklaştırmasına müsaade
etmemeliyiz

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 06.02.2011 13:01:23
Yazıyı Ekleyen : aikut
 Bu  yazı Bugün 4 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 3535 kez okundu.
aikut bugüne kadar toplam 12 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

KADINLARIN ŞEHİD OLMASI

BEYNİMİZİN İÇİNDE OLUŞAN "DIŞ DÜNYA

peygamberimizin doğumu sözlü

emine şenlikoğlundan mesajlar

yağmurlara yürüyorum -hikaye-


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
mavilim , ahmetweyn , _osman_ , elifimbenim , cemildddd , civan , akifgenc46 , ismail23 ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

kaza ve kaderHZ LOKMANcenab-iyazarAFFETMEKcinsel iliskihaftaKuddnaziat suresihz. muhammed

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   Zahra
   sercan
   love_62127
   vural
   okyanus

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.