Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

“Daha vakti var, ilerde yaparım” demek, şeytanın mü’minlerin kalplerine bıraktığı bir vesvesedir.


Gün'e islamiyazılar ile başlayın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » KÜRESEL ISINMA VE ARŞIN GÖLGESİ


KÜRESEL ISINMA VE ARŞIN GÖLGESİ
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

“…O, büyük arşın Rabbidir”(Tevbe 129) Küresel ısınma ve kavurucu
sıcakların gündemde olduğu bir zamanda arşın gölgesini düşünmek
herhalde farklı ama zaruri bir tefekkürdür. Bir an susuzluktan çatlamış
topraklar ekranlarda boy gösterince insanların tadını bozmaya yetip
vilayetlerin su haznelerinin ne kadar gün yetebileceği hesapları başka
hesapları unutturdu bile. İşte böyle bir zamanda kurak kalmış
gönülleri, ruhî gıdasını alamadığı için çatır çatır kurumuş dimağları
tefekkür etmek herhalde çok farklı olsa gerek.


VE…

Mahşer günü…

Dünya hesabıyla elli bin yıl -evet, tam elli bin yıl- uzunluğunda bir gün…

Güneşin bir mızrak boyu yaklaştırıldığı, beyinlerin sıcağın etkisiyle
fokur fokur kaynadığı, kiminin diz kapağına, kiminin göbeğine, kiminin
boğazına kadar terin içine gömüldüğü, kişinin annesinden, babasından,
eşinden, kardeşinden kaçtığı zorlu bir gün…

Zorlukların günü…

İşte böyle bir günde, bir serinlik, bir gölge, insan için nasıl
bulunmaz bir nimet, paha biçilmez bir hazine olur, varın siz hesap edin…

Her zorlukla beraber bir kolaylık ve çıkış yolu yaratan Âlemlerin Rabbi
(c.c.), bu sıkıntılı günde de, sevdiği müminlere selamet ve serinlik
olmak üzere, onları Arşının gölgesinde gölgelendirecek ve perişan
durumlara düşürmeyecektir.

“O, büyük arşın Rabbidir” (Tevbe, 129). Peygamber efendimiz (s.a.v.)
arşın konumunu şöyle haber veriyor: “Allah’tan istediğiniz zaman
Firdevs-i A’lâ cennetini isteyiniz. Çünkü o cennetlerin en yücesi ve
hepsinin ortasındadır çatısı da Rahmanın arşıdır.” (Buharî)

Arşın etrafında sayısını Rabbimizden başka hiç kimsenin bilemeyeceği
kadar çok müsebbihat melekleri vardır. Her an “Sübhânellah”
tesbihatıyla Rabbimizi tesbih ederler.

Arşın büyüklüğünü ifade açısından Peygamber Efendimizin şu kıyasına
dikkat edelim: “Yedi kat sema kürsinin yanında ancak çöle atılmış bir
bilezik halkası kadar kalır. Arşın kürsiye olan büyüklüğü de kürsinin
yedi kat semaya olan büyüklüğü gibidir.” (İbn Hibban) Hamele-i arş
melekleri de meleklerin en büyüklerindendir.

Sahih bir rivayetle gelen meşhur hadis-i şerifte, mahşer gününde Arşın
gölgesinde gölgelenecek yedi sınıf insandan bahsedilir. Bununla
beraber, diğer hadis-i şerifler de incelendiğinde, Arşın gölgesinde
gölgelenecek olanların bu yedi sınıf insanla sınırlı olmadığı
görülecektir. Bu hadisi şeriflere baktığımızda “Ey insanlar rahman olan
Rabbimizin arşı çok geniştir onun ikramı olmak üzere arşın gölgesine
buyurun.” diye sanki Rasûlü Kibriya ümmetini bu kıymetli gölgeye davet
ediyor.

Diğer hadis-i şerifleri de dikkate alarak, Arşın gölgesinde gölgelenmeyi hak eden insanları şöylece sıralayabiliriz:


1. Âdil devlet başkanı.

2. Allah’a ibadet içerisinde yaşayan gençler.

3. Mescitten çıktığı andan itibaren tekrar oraya dönene kadar, kalbi mescitlere asılı/bağlı olanlar

4. Birbirini Allah (c.c.) için seven, bu sevgi ile toplanıp bu sevgi üzerine ayrılan iki kişi.

5. Yalnız kaldığında Allah’ı zikredip, iki gözünden yaş boşananlar.

6. Makam ve güzellik sahibi bir kadın kendisini çağırdığında, ‘Ben Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım’ diyenler.

7. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli sadaka verenler.

8. Küçük yaştayken Kur’an-ı Kerim öğrenip, yaşlandığında da Kur’an okumaya devam edenler.

9. Namaz vakitlerine (titizlikle) riayet eden kimseler.

10. Konuştuğu zaman ilim (hakikat) ile konuşan, sustuğu zaman olgunlukla ile susanlar.

11. Fakir olan borçluya mühlet tanıyanlar, borcunu ödeyemeyecek durumda olanların borcundan vazgeçenler (sadaka edenler).

12. Sanatı/mesleği olmayana geçiminde yardımcı (ve destek) olanlar (yön gösterenler).

13. Allah yolunda cihat eden mücahide yardım edenler.

14. Zorda kalmış kimsenin borcunu ödemesine yardım edenler.

15. Sözleşmeli kölenin azad olabilmesi için ona destek olanlar.

16. Savaşa çıkmış bir gazinin başını gölgeleyenler (Onu techiz edip, destekleyenler).

17. Soğuk havalarda abdesti tam alanlar.

18. Karanlıklarda dahi, cemaate katılmak için mescitlere yürüyenler.

19. Aç olanı doyuncaya kadar yediren kimseler.

20. Alışverişinde sadece hakkı söyleyen tacirler, (satarken) gereksiz övme ve (alırken) gereksiz yermede bulunmayanlar.

21. Doğru sözlü-emin olan tacirler.

22. Emaneti eda edenler/ yerine getirenler.

23. Müminler hakkında taşkınlık istemeyenler.

24. Kâfirlere karşı bile olsa, güzel ahlakla muamele edenler.

25. Herhangi bir yetime veya dula kefil olanlar (geçiminde, işlerini görmede yardımcı olanlar).

26. Hak verildiği zaman kabul edip, hak istendiği zaman hakkı yayanlar.

27. Kendi nefsine hükmettiği gibi, diğer insanlara da hükmedenler
(Kendi için istediğini başkaları için de isteyip, kendisine
yapılmasından hoşlanmadığı şeyleri başkalarına da yapmayanlar).

28. Ölümü hatırlayıp mahzun olabilmek için cenaze namazlarına katılanlar.

29. Herhangi bir yöneticiye, (kendisi ve tebaası için) Allah’ın kulları hakkında nasihat edenler.

30. Müminlere karşı merhametli olup, katı olmayanlar.

31. Sevdiklerini kaybedip de sabredenler ve onlara taziyede bulunanlar.

32. Hasta ziyaretinde bulunanlar.

33. Ölen kimselerin defnine kadar (yıkama, kefenleme, cenazeyi taşıma gibi) işlemlerde bulunanlar.

34. Göz zinasında bulunmayanlar, Allah’ın haram kıldığına göz iliştirmeyenler/bakmayanlar.

35. Faiz yemeyen ve yedirmeyenler.

36. Rüşvet almayan ve vermeyenler.

37. Allah yolunda, kınayıcının kınamasından korkmayanlar.

38. Kendisine helal olmayana elini uzatmayanlar.

39. Sabah namazını kıldıktan sonra, En’am Suresi’nin ilk üç ayetini okuyanlar.

40. Sıla-yı rahim yapanlar.

41. Kocası öldükten sonra geride kalan yetimlerine “Allah sizi zengin
edinceye veya ölünceye kadar, sizi terk etmeyeceğim” diyen
hanımefendiler.

42. Helalinden yemek yapıp yiyenler ve yedirenler.

43. İnfakını en güzel şekilde yapıp, yetimleri ve fakirleri çağırarak Allah için onlara yedirenler.

44. Yönünü nereye dönerse dönsün, Allah’ın kendisiyle beraber olduğunu bilenler (sürekli murakabe halinde olanlar)

45. İnsanları Allah’a tazimden dolayı sevenler (Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevenler).

46. Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’den herhangi birinin sıkıntısını giderenler.

47. Allah Rasûlü (s.a.v.)’nün herhangi bir sünnetini ihya edenler.

48. Rasûl-ü Kibriya’ya salât u selamı çoğaltanlar.

49. Kuran-ı Kerim’in hükümleriyle amel eden hafızlar.

50. Sabreden hastalar.

51. Dünyada aç olup da şükredenler (şikâyet etmeyenler).

52. Receb-i Şerif’te on üç gün oruç tutanlar.

53. Akşam namazından sonra iki rekât namaza devam edenler. (Evvabin namazı)

54. Her rekâtında bir Fatiha ve on beş İhlâs okumak suretiyle Akşam namazından sonra iki rekât namaz kılanlar.

55. Müminlerin akıl-baliğ olmadan ölen çocukları.

56. Dili ve kalbi Allah’ın zikriyle meşgul olanlar.

57. Ana-babasına asi olmayanlar.

58. Koğuculuk yapmayanlar.

59. Âlemlerin Rabbi’nin lütfundan vermiş olduğu (maddî ve manevî nimet kabilinden) şeylere haset etmeyenler.

60. Kalplerini Allah’ın zikriyle, bedenlerini de taharetle temizleyenler.

61. Atmacanın avını yakalamada gösterdiği titizlik gibi Allah’ın anıldığı meclisleri gözetenler (arayıp, takip edenler).

62. Harama helal denildiği zaman (veya mahrem olan kadınlar helal olarak görüldüğü zaman) öfkelenenler (razı olmayanlar).

63. Allah’ın mescitlerini madden ve manen imar edenler.

64. Seherlerde istiğfar edenler.

65. Allah’ı çokça anan erkek ve kadınlar.

66. “La ilahe illallah Muhammedin Rasûlullah” (tevhid) ehli olanlar
(diliyle lafzını söyleyip, kalbiyle tasdik edip, hayatını ona göre
düzenleyenler).

67. Uhud şehitleri ve bütün şehitler.

68. Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad edenler.

69. Kuran öğretenler.

70. İyiliği emredip (emr-i bil maruf), kötülükten sakındıranlar (nehy-i ani’l münker). (Feyzu’l-Kadir 4/90)


Peygamber Efendimiz (s.a.v.) cevamiu’l-kelim idi. Yani az cümlelerle
çok şeyler ifade ederdi. Arşın gölgesinde gölgelenecek insanların
evsafını hadisi şerifleri dikkat alarak madde madde yazmakla yetinmiş
olduk. Çünkü her bir maddenin kaynağı olan hadis-i şerifler
yazıldığında bir makale yerine bir kitap hacmi ortaya çıkacaktır.
Birçok hayrı ifade eden şu hadisi şerif arşın gölgesinde gölgelenecek
insanların hangi ahlâkta olmaları gerektiğini ifade için kâfidir.

Halid b. Velid’den rivayet edildiğine göre, bir Arâbî Rasûlullâh (s.a.v)’a geldi:

-Yâ Rasûlallah, beni dünya ve ahirette müstağni kılacak (amelden) sormak için, size geldim, dedi.

Rasûlullah (s.a.v) da “Soracaklarını sor.” buyurdular.

- İnsanların en bilgini olmak istiyorum; dedi.

- Rasûlullah (s.a.v) da Allah’tan kork ki, insanların en bilgini olasın, buyurdu.

- İnsanların en zengini olmak istiyorum.

- Kanaatkâr ol ki, insanların en zengini olasın.

- İnsanların en âdili olmayı arzu ediyorum.

- Kendin için arzu ettiğini, diğer insanlar içinde iste ki, insanların en âdili olasın.

- İnsanların hayırlısı olmayı arzu ediyorum.

- İnsanlara faydalı ol ki, insanların hayırlısı olasın.

- Allah katında, insanların en seçkini olmayı arzu ediyorum.

- Allah’ı zikretmeyi çoğalt ki, Allah katında, insanların en seçkini olasın.

- İmânımın kâmil bir iman olmasını istiyorum.

- Ahlakını güzelleştir ki, imanın kemale ersin.

- İhsan ehlinden olmak istiyorum

- Allah’ı görüyormuş gibi ibadet et ki, -sen O’nu göremesen bile, O seni görür- ihsan ehlinden olasın.

- İtaatkârlardan olmak istiyorum.

- Allah’ın farzlarını eda et ki, itaatkârlardan olasın.

- Allah’ın huzuruna günahlardan arınmış olarak varmak istiyorum.

- Cenabetten temizlenmek için guslet ki, günahlardan temizlenmiş olarak, Allah’a kavuşasın.

- Kıyâmet gününde nûr içerisinde haşr olunmayı arzu ediyorum.

- Hiçbir kimseye zulmetme (haksızlık yapma) ki, kıyâmet gününde nûr içerisinde haşr olunasın.

- Kıyâmet gününde Rabbimin merhamet etmesini arzu ediyorum.

- Nefsine ve Allah’ın kullarına karşı merhamet et! Rabbin de sana Kıyâmet günü merhamet eder.

- Günahlarımın az olmasını istiyorum.

- İstiğfarı çoğalt ki, günahların azalsın.

- İnsanların en şereflisi olmayı istiyorum.

- İnsanlara işin hakkında şikayetçi olma ki, İnsanların en şereflisi olasın.

- İnsanların en kuvvetlisi olmayı arzu ediyorum.

- Allah’a tevekkül et ki, İnsanların en kuvvetlisi olasın.

- Allah’ın rızkımı genişletmesini istiyorum.

- Temizliğe devam et! Allah senin rızkını genişletir.

- Allah ve Rasûlü’nün sevdiklerinden olmak istiyorum.

- Allah ve Rasûlü’nün sevdiğini sev ki, Onların sevgililerinden olasın.

- Kıyâmet gününde Allah’ın gazabından emin olmak istiyorum.

- Allah’ın yarattıklarından hiçbirine öfkelenme ki, kıyâmet gününde Allah’ın gazabından emin olasın.

- Duamın müstecap olmasını arzu ediyorum.

- Haram yemekten sakın ki, duan müstecap olsun.

- Kıyâmet gününde Rabbimin ayıplarımı örtmesini arzu ediyorum.

- Din kardeşlerinin ayıplarını ört ki, Allah da kıyâmet gününde senin ayıplarını örtsün.

- Günahlardan veya hatalardan kişiyi ne kurtarır?

- Göz yaşı dökmek, hudû’ (Allah’a boyun eğmek) ve hastalıklardır.

- Hangi hasene Allahu Tealâ katında (sevap olarak) daha büyüktür?

- Güzel ahlak, tevazu ve belalara sabretmektir.

- Hangi seyyie (kötülük), Allahu Tealâ katında (günah olarak) daha büyüktür?

- Kötü ahlak, açgözlülük ve cimriliktir.

- Dünya ve âhirette Allah’ın gazabını gideren şey nedir?

- Gizli sadaka vermek ve sıla-yı rahim yapmak (akraba ziyareti).

- Kıyâmet gününde Cehennem ateşini ne söndürür?

- Dünyadaki bela ve musibetlere sabretmek.


İmam-ı Müsteğfiri: Bundan daha büyük, dinimizin güzelliklerini daha iyi
özetleyen, daha faydalı bir hadis-i şerif görmedim demiştir.

Allah’ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır, tüm insanlar Allah’ın arşının
gölgesine girecek olsalar, büyük bir çınar ağacının altında küçük bir
karıncanın durumu gibi olurlar.

Bizlere düşen vazife, eğer bu vasıflar bizde varsa hamd edip, bunları
ömrümüzün sonuna kadar devam ettirmeye gayret göstermek; eğer bu
vasıflara sahip değilsek, bir an önce istiğfar edip, halimize çeki
düzen vermektir.

Ey Allah’ım! Arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı
mahşer gününde, bizleri de Arşının gölgesinde gölgelenen bahtiyar
kullarından eyle! (Âmin)Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : Alıntı
Yazıyı Ekleyen : dinmeyenyas
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2218 kez okundu.
dinmeyenyas bugüne kadar toplam 496 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Fitne Merkezi Düğünler

umre ve cuma namazı

Siz Kuran'ı Araplardan Daha mı İyi Bileceksiniz?


Bugün Hiç Okunmadılar..

Gönlüm Muhammedi arzular

DERDİNLE MUTLU OLMAK

UYAN EY GÖZLERİM.

ilk vahiy tebliğ ediliyor

Levh-i mahfuz ve ümm-i kitap


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
abcabc , comez_gulıbık , ali rıza , devrim , 67_67 , Musulumanız elhamdurullah , elif_pehlivan ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

ana baba hakkialtanecirne minennargayb alemigenlikhzmuhammedyunus emretevhid nedirCafer TayyarALLAHU

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   oguzhan1
   Dilaver Yücedağ
   ibrahimcam
   cem
   yetimümmet

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.