Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidi
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » KURANDA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ 2


KURANDA MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ 2
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

14- HURAFELERE İNANMAZLAR :


 


175 - Alah' a inanıp O' na yapışanları (Allâh), kendinden bir rahmetin ve lutfun içine sokacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. [4 Nisa 175]


 


49 -Aralarında Allâh' ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh' ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eger dönerlerse bil ki Allâh, bazı günâhları yüzünden onları felâkete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çogu, yoldan çıkmışlardır.


[5 Maide 49]


 


34- Evlerinizde okunan Allâh âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allâh latiftir, haber alandır.


[33 Ahzab 34]


 


70- Bırak o dinlerini oyun, eğlence yerine koyan ve dünyâ hayâtının aldattığı kimseleri de, sen o (Kur' ân) ile (şunu) hatırlat ki, bir kişi, yaptığı işin eline teslim edilmeye görsün, (yoksa) Allah' tan başka onun ne bir dostu, ne de bir yardımcısı olmaz. (Amelinin elinden kurtulmak için) her türlü fidyeyi verse de ondan kabul edilmez. İşte onlar, kazandıklarının eline teslim edilmişlerdir. Onlar için kaynar sudan bir içki ve inkârlarından dolayı da acı bir azâb vardır! [6 En' am 70]


 


52 - Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur' ân ile onlara karşı büyük cihâd et.


[25 Furkan 52]


 


2 - Mü' minler o kimselerdir ki, Allâh anıldığı zaman yürekleri ürperir, O' nun âyetleri kendilerine okundugu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler.


3 -Namazlarını kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan (Allâh için) harcarlar.


[8 Enfal 2-3]


 


121- Kendilerine verdiğimiz Kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. Kim onu inkâr ederse, artık onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. [2 Bakara 121]


 


101 - Size Allâh' ın âyetleri okunmakta ve O' nun Elçisi de aranızda iken nasıl inkâr edersiniz? Kim Allah' a sarılırsa muhakkak ki o, dogru yola iletilmistir. [3 Al-i İmran 101]


 


170 - O(koruna)nlar ki Kitaba sımsıkı sarılırlar ve namazı kılarlar; elbette biz, iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz. [7 A' raf 170]


 


105- Biz sana Kitabı gerçek ile indirdik ki, insanlar arasında Allâh' ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin; hâinlerin savunucusu olma! [4 Nisa 105]


 


15- DOSTLARINI KUR' AN' A GÖRE SEÇERLER :
22- Allah' a ve âhiret gününe inanan bir milletin babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabâları da olsa Allah' a ve Elçisine düşman olanlarla dostluk ettiğini görmezsin. Allâh onların kalblerine iman yazmış ve onları kendinden bir ruh ile
(kalb nuru veya Kur' ân ile) desteklemiştir. Onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedi kalacaklardır. Allâh onlardan râzı olmuş, onlar da O' ndan râzı olmuşlardır.  İşte onlar
Allâh' ın hizbi(partisi)dir. Muhakkak ki başarıya ulaşacak olanlar, Allâh' ı hizbidir.


[58 Mücadele 22]


 


114- İbrâhim' in babası için mağfiret dilemesi, sadece ona verdigi bir sözden ötürü idi.  Fakat onun, bir Allâh düşmanı olduğu, kendisine belli olunca ondan uzak durdu. Gerçekten İbrâhim, çok içli ve yumuşak huylu idi.


[9 Tövbe 114]


 


23- Ey inananlar, eğer imânâ karşı küfrü seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli tanır(dost tutar)sa iste zâlimler onlardır.


[9 Tövbe 23]


 


15- "Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itâ' at etme. Onlarla dünyâ(işlerin)de iyi geçin ve bana yönelen kimsenin yoluna uy. Sonra dönüşünüz banadır; (o zaman ben) size yaptıklarınızı haber verecegim" (diye öğüt verdik).


[31 Lokman 15]


 


140 -(Allâh) Size Kitapta indirmişti ki: Allâh' ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar (bu sözü bırakıp) başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın; yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allâh, bütün iki yüzlüleri ve kâfirleri cehennemde toplayacaktır.


[4 Nisa 140]


 


1 -Ey inananlar! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olan kimseleri dost edinmeyin. Onlar size gelen gerçegi inkâr ettikleri, Rabbiniz Allah' a inandığınızdan dolayı Elçiyi ve sizi (yurdunuzdan) çıkardıkları halde siz onlara sevgi iletiyorsunuz. Benim yolumda cihâdetmek ve benim rızâmı kazanmak için (yurdunuzdan) çıktığınız halde içinizde onlara sevgi (mi) gizilyorsunuz? Oysa ben sizin gizlediğiniz ve açıga vurduğunuz her şeyi bilirim. Sizden kim bunu yaparsa doğru yoldan sapmış olur.


[60 Mümtehine 1]


 


28- Mü' minler, inananları bırakıp, kâfirleri dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allâh ile bir dostluğu kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başka. (Şerlerinden korunmak için dost gözükebilirsiniz). Allâh sizi kendisin(in emirlerine karşı gelmek)den sakındırır. (Sakın hükümlerine aykırı davranarak, düşmanlarını dost tutarak O' nun gazabına uğramayın. Çünkü) dönüş Allah' adır.


[3 Al-İmran 28]


 


16- Yoksa siz, Allâh içinizden cihâdeden ve Allah' tan, Elçisinden ve mü' minlerden başkasını kendisine sırdaş edinmeyenleri bilmeden, bırakılacağınızı mı sandınız? Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır.


[9 Tövbe 16]


 


144 -Ey inananlar, mü' minleri bırakıp kâfirleri dost tutmayın! Allah' a, aleyhinizde olacak açık bir delil vermek mi istiyorsunuz? [4 Nisa 144]


 


139 -Onlar mü' minleri bırakıp kâfirleri dost tutuyorlar. Onların yanında şeref mi arıyorlar? Bütün şeref, tamamen Allaha aittir. [4 Nisa 139]


 


4 -İbrâhim' de ve onunla beraber bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır; onlar kavimlerine "Biz sizden ve sizin Allah' tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizi(n taptıklarınızı) tanımıyoruz. Siz, bir tek Allah' a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık ve nefret belirmiştir" demişlerdi. Yalnız  İbrâhim' in babasına: "Senin için magfiret dileyecegim, fakat Allah' tan gelecek bir şeyi senden savamam" demesi hariç. "Rabbimiz, sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş(ümüz) sanadır!"


[60 Mümtehine 4]


 


9-Allâh sizi, ancak sizinle din hakkında savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanıza yardım eden kimselerle dost olmaktan men' eder. Kim onlarla dost olursa, iste zâlimler onlardır.


[60 Mümtehine 9]


 


19- Çünkü onlar, Allah' tan (gelecek) hiçbir şeyi senden savamazlar. Zâlimler birbirlerinin velisidirler. Allâh ise korunanların velisidir. [45 Casiye 19]


 


55-Sizin veliniz, ancak Allâh, Elçisi ve namazlarını kılan, zekâtlarını veren, rükû' a varan mü' minlerdir.


[5 Maide 55]


 


118 -Ey inananlar, kendinizden başkasını kendinize dost edinmeyin; onlar sizi bozmaktan geri durmazlar. Size sıkıntı verecek şeyleri isterler. Onların ağızlarından öfke taşmaktadır. Gögüslerinde gizledikleri (kin) ise daha büyüktür. Düşünürseniz, size âyetleri açıkladık.[3 Al-i İmran 118]


 


16- DAİMA  İNANANLARLA  BİRLİKTEDİRLER :


 


4 - Allâh, kendi yolunda kenetlenmiş binâlar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever.


[61 Saf 4 ]


 


28-Nefsini, sabah akşam, rızâsını isteyerek Rablerine yalvaranlarla beraber tut (onlarla beraber bulunmağa candan sabret). Gözlerin, dünyâ hayâtının süsünü isteyerek onlardan başka yana sapmasın. Kalbini bizi anmaktan alıkoydugumuz keyfine uyan ve işi, hep aşırılık olan kişiye itâat etme.


[18 Kehf 28]


 


73 -İnkâr edenler, birbirlerinin velisidirler. Eğer bunu yapmazsanız (mü' minleri bırakıp kâfirleri dost tutarsanız), yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa olur. [8 Enfal 73]


 


119- Ey inananlar, Allah' tan korkun ve doğrularla beraber olun.


[9 Tövbe 119]


 


39- Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar.


[42 Sura 39]


 


148-Herkesin (her topluluğun) yüzünü çevirdiği bir yön (cihet) vardır. Öyleyse hayırlarda yarışınız. Her nerede olursanız, Allah sizleri bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.


[2 Bakara 148]


 


17- AYRILIĞA DÜŞMEZLER :


 


73-İnkâr edenler, birbirlerinin velisidirler. Eğer bunu yapmazsanız (mü' minleri bırakıp kâfirleri dost tutarsanız), yeryüzünde fitne ve büyük bir kargaşa olur. [8 Enfal 73]


 


159- Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah' a kalmıstır, sonra (Allâh) onlara yaptıklarını haber verecektir.


[6 En' am 159]


 


52 -"Ve iste sizin bu ümmetiniz bir tek ümmettir, ben de sizin Rabbinizim, benden korkun." (dedik).  [1]


53-Fakat işlerini aralarında parçalayıp, çesitli Kitaplara ayırdılar. Her parti, kendi yanında bulunanla sevinmektedir.


[23 Mu' minun 52-53]


 


103- Ve topluca Allâh' ın ipine yapışın, ayrılmayın; Allâh' ın size olan ni' metini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz, (Allâh) kalblerinizi uzlaştırdı. O' un ni' metiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz, (Allâh) sizi ondan kurtardı. Allâh size âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz.


[3 Al-i İmran 103]


 


13- O size, dinden Nûh' a tavsiye ettiğini, sana vahyettigimizi, İbrâhim' e, Mûsâ' ya ve Îsâ' ya tavsiye ettigimizi şeri' at (hukuk düzeni) yaptı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Fakat kendilerini çağırdıgın (bu) esas, Allah' a ortak koşanlara ağır geldi. Allâh dilediğini kendisine seçer ve iyi niyyetle yöneleni kendisine iletir. [42 Sura 13]


 


17 -Ve onlara bu (din)(in)de açık deliller verdik. Onlar kendilerine bilgi geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Şüphesiz, Rabbin kıyâmet günü, ayrılığa düştükleri şeylerde onlar arasında hüküm verecektir. [45 Casiye 17]


 


105- Kendilerine açık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilâf edenler gibi olmayın.  İşte onlar (evet) onlar için büyük bir azâb vardır. [3 Al-i İmran 105]


 


32 -(O ortak koşanlardan olmayın ki onlar) Dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Her parti kendi yanındakiyle sevin(ip övün)mektedir. [30 Rum 32 ]


 


................................................................                                                            


[1] Bir tek topluluktan ibarettir. Aralarında dîn ve inanç ayrılıgı yoktur. Çünkü hepsi, tek


makbul dîn olan _slam' a inanmaktadır.
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 13.12.2008 22:50:59
Yazıyı Ekleyen : zuvay
 Bu  yazı Bugün 2 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1194 kez okundu.
zuvay bugüne kadar toplam 268 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir

itaat

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ


Bugün Hiç Okunmadılar..

FATİH KÜRSÜSܒNDEN

ESMA_ÜL HÜSNA VE ŞERHİNDEN OLAN HAKEM

ÖLÜM

MiLLETiMiZiN KURÁN-I KERiM SEVGiSi

Kitap ; Sözler : Sayfa 271,272,273,274,275,276,277,278,279,280 (İslâm üzerine)


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
rojin , bnm , doğan , gül sevdalısı , adem8286 , coolgaripce , neriman , nurdan elif ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

yazmakhz.mevlanaya allahdataharutesnemeRESIMLERnasrasiyekuran

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   nureddinbayram
   vuslatımsın
   Liva
   memetto
   feyza nur

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.