Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Dini Hikayeler » HİCRET-6


HİCRET-6
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Süraka bin Malik, Müdlicoğulları aşiretindendi. Yaman at sürerdi. Kudey' de ikamet ediyordu. Toplantı bu kasabada yapılacağına göre niçin iştirak etmesindi...

 

Ancak, İlahi cilve O' nu yolda karşılaştığı bir Müdlicoğlunun ısrarla "gel" diye tenbih ettiği Salı meclisine gitmekten alıkoydu...

 

Süraka, oradan ayrıldıktan sonra bir kaç dostuna rastladı. Oturmuş şuradan buradan konuşuyorlardı ki...bir Kureyşli çıkageldi:

 

-Hey Süraka! Ben az evvel sahil yolunda deve ile giden bir kaç insan karaltısı gördüm. Mamafih aramız bayağı uzaktı ama öyle tahmin ediyorum ki onlar Muhammed ve adamları...

 

-Hayır dedi Süraka, ben şimdi o taraftan geliyorum. Dediğin yolcuları gördüm. Alâkasız insanlar.

 

-Emin misin?

 

-Canım, gördüm diyorum. Ötesi var mı?

 

Süraka, ne o tarafa gitmiş, ne de onları görmüştü. Bu Kureyşlinin haberi, birden zihninde bir fikrin çakmasına sebep olmuştu: "O yüzden bu lafları uydurmuştu. Nitekim orada biraz oyalandıktan sonra bir bahane ile kalkıp evinin yolunu tuttu.

 

Hemen hizmetçisine atını hazırlattı ve O' nunla vadinin arkasına gitmesini söyledi. Kendisi de mızrağını yanına alarak başka bir yola çıktı. Mızrağın temreni parlayıp dikkat çekmesin diye yere doğru tutuyordu. Biraz sonra hizmetkârının olduğu yere geldi; ve sür' atle atına binerek derhal gözden kayboldu...Atı o kadar hızlı sürüyordu ki, adamcağızın ağzı açıkta kaldı; efendisine n' olmuştu böyle...

 

.....

 

Hadi kızım, hadi daha hızlı. Hadi...yüz deve biliyor musun, yüz deve. Müthiş servet. Yüz deve paralar...mallar!

 

Süraka, çatlatırcasına koşturuyordu. Sanki rüzgârla yarışa çıkmıştı...

 

-Hadi, kimseler yakalamadan biz onları yakalayalım, hadi, hadi, hadi....

 

.....

 

-İşte izleri. Şimdi geçmişler belli. Hadi kızım ter içinde kaldın ama, sen cins arap atısın. Bu mesafeler sana vız gelir. Yaklaşmış olmalıyız. Hadi....Ha...İşte oradalar!

 

.....

 

Efendimiz ve arkadaşları, her adımda biraz daha yaklaşan kılıçlı, mızraklı suvariyi çoktan farketmişlerdi. Ancak Peygamberimizde hiç bir telaş eseri yoktu. O, sallallahü aleyhi ve sellem, Kur' an-ı kerim okuyordu..bir ara şöyle bir dönüp gözucuyla baktılar.

 

...Ki Süraka, atının başı üzerinden aşarak kumlara yuvarlandı...Ama hırsla atın üzerine fırladı ve yine mahmuzlamaya başladı. O kadar yaklaştı ki, Şanlı Peygamberin tilavetini işitiyordu.

 

Ebu Bekr radıyallahü anh, gözyaşlarını tutamaz oldu. Efendimiz süal buyurdular:

 

-Ey kardeşim niçin ağlıyorsun?

 

-Ey Allah' ın Resulü! Kendim için asla tasalanmıyorum; endişem sizden yana...

 

Bütün zaman ve mekânların en üstün kul ve peygamberi sükunetle cevap verdiler.

 

-Düşmandan dolayı gam çekme; dost bizimledir...

 

Süraka, saldıracak mesafeye girmişti. Bir nara attı ve:

 

-Ya Muhammed! Şimdi seni kim koruyacak? diye bağırdı...

 

Peygamberimiz:

 

-Cebbar ve Kahhar olan Allah!

 

Dediler ve ellerini semaya açarak dua buyurdular?

 

-Ya Rabbi! Bizi düşmanın şerrinden ne ile dilersen O' nunla muhafaza buyur.

 

...der demez Sürakanın atı diz kapaklarına kadar kuma gömüldü.

 

İşte bu beklenmedik bir şeydi.

 

Süraka ne kadar uğraştıysa nafile. Atı kumdan çıkaramıyordu. Hayvan, müthiş şekilde huysuzlanmış; kişneyip duruyordu. Suvari, tarifi mümkün olmayan bir korkuya kapılmıştı. Kendisi de at da terden su içinde kalmışlardı.

 

Biraz evvel kocaman laflar eden adam şimdi can derdine düşmüştü:

 

"Ya Peygamber, beddua eder de kendisi atıyla beraber diri diri yere gömülürse"...korkunç bir şey bu. Düşünülmesi bile hayalleri cayır cayır yakan dehşetli bir manzara...

 

-Pişman oldum... Size hiç bir kötülüğüm dokunmayacak. Çekip gideceğim. Sizi gördüğümü kimseye söylemeyeceğim! N' olursunuz kurtarın beni; ocağınıza düştüm kurtarın...

 

Bütün insanlığı kurtarmaya gelen merhamet ummanı büyük Peygamber, ufukları yırtan bu yalvarışa dayanamadı:

 

-Yarabbi. Eğer doğru söylüyorsa halâs eyle...

 

At, bir iki silkinip zorlandıktan sonra kurtuldu. Hayvanın ayaklarının çıktığı yerden göğe doğru ateş dumanı yüksele yüksele mavi derinlikte eriyip gitti.

 

Süraka, aziz yolcuların yanına geldi:

 

-Yanımdaki bütün yiyecekleri size vermek istiyorum. Ayrıca şu oku alın. İlerde benim çobanlarımı göreceksiniz. Onlara bunu göstererek istediğiniz deveyi alabilirsiniz, dedi.

 

İki cihan sultanı:

 

-Hepsi senin olsun! İhtiyacımız yok! Müslüman olmadıkça hiç bir şeyini kabul etmeyiz. Bizi gördüğünü gizle yeter.

 

-Bundan sonra size zarar verecek hiç bir hareketim olmayacaktır. Ayrıca bu tarafa gelmek isteyenleri de başka yönlere sevk edeceğim. Buna söz veriyorum. Ama bir isteğim var. Bana lütfen bir aman vesikası veriniz ki dilediğim zaman yanınıza gelerek müslüman olabileyim...

 

Peygamberimizin emriyle Âmir bin Führe bir deri üzerine "Emanname" yazarak Süraka' ya verdi...

 

Mekke' nin fethinden sonra, Resulullah Huneyn gazasından dönerken, Süraka Efendimize bu "Emanname" ile gelerek iman edecektir.

 

Peygamberimiz, Süraka radıyallahü anh' ı kabul ettiğinde:

 

-Ya Süraka nasılsın? Şu ân Kisra' nın bileziklerini takındığını görür gibiyim, demişlerdir.

 

O gün Resulullahın bu sözleri anlaşılmamış; Hazreti Ömer zamanında koca İran devleti fethedilip Kisra' nın eşyası ganimet malı olarak Medineye getirildiğinde Süraka, Kisra' nın bileziğini takınırken mucizenin sırrı çözülmüştür.

 

.....

 

Süraka, geldiği yoldan geri dönerken bir gurup Kureyşli atlıyla karşılaştı:

 

-Hey Süraka nereden böyle?

 

-Şu sizin peygamberle arkadaşlarını arıyorum, malum ya yüz deve mükafat var.

 

-Bizim Peygamber mi; bizim düşmanımız O. Ee, N' oldu göremedin mi?

 

-Görmek bir yana, izlerini bile bulamadım. Hadi geri dönün. Bu tarafta boşa vakit harcamayın...

 

.....

 

Süraka sözünde durmuş ve büyük dâvânın büyük yolcularının rahat nefes almalarına vesile olmuştu.

 

....

 

Ebu Cehil, daha sonra Süraka olayını işitince O' nu hicveden bir kıt' a şiir söylemiş; Süraka da bu azgın din düşmanına yine şiirle karşılık vermişti. Keza Hazreti Ebu Bekr radıyallahü anh, dahi bu tarihi ve unutulmaz vak' ayı bir kaside ile nazmeylemiştir.

 

....

 

Sevgili Peygamberimiz ve yol arkadaşları bir zaman gittikten sonra bir çobanla karşılaştılar. Karınları acıkmıştı. Çobandan süt satın almak istediler;

 

Çoban:

 

-Sağılacak koyunum yok. Bir keçi var; onun da sütü kalmadı, dedi.

 

Efendimiz, çobandan keçiyi getirmesini rica ettilir. "Acaba ne yapacaklar" dercesine, çoban şaşkınlıkla hayvanı yanlarına getirdi. Peygamberimiz dua okuyarak keçiyi sağmaya başladı; bir kab doldu. Bunu Ebu Bekr, Âmir ve Abdullah' a içirdiler. Sonra yine sağdılar; bu defa da kendiler içtiler. Çobanın aklı başından gitmişti...

 

-Kimsin, daha evvel gördüğüm insanlara benzemiyorsun. N' olursun kendini bana tanıt...diye yalvarınca; Peygamberimiz tebessüm ettiler.

 

-Bir şartla. Kimseye söylemeyeceksin!...

 

-Söylemeyeceğim...

 

-Ben, Allahın Resulü Muhammedim...

 

-Haa! Kureyşin, "dininden döndü" dediği adam.

 

-Sen onlara aldırma. Nefslerine hoş geldiği için öyle söylüyorlar...

 

-Ne derse desinler. Şu yaptığını ancak bir Peygamberden sadır olabilir. Bu sebeple Hak Peygamber olduğuna bütün kalbimle şahadet ediyorum...Eğer müsaade ederseniz ben de sizinle gelmek isterim...

 

Efendimiz:

 

-Şimdi olmaz. Sonra gelirsin, buyurdular.

 

...

 

Amîm mevkiine vardıklarında Büreyde bin Husayb ve yetmiş akrabası, önce muhalifken; sonra Sevgili Peygamberimizin tatlı diline hayran kalarak Müslüman oldular. Bu yeni Müslümanlar atlıydı... Ve Resulullahın müsaadesi ile hepsi şanlı muhacirlerle iltihak ederek onlarla beraber Medine yoluna devam ettiler. Yatsı namazı bunlarla birlikte geniş bir cemaatle kılındı. Büreyde, o gece Peygamberimizden Meryem Suresinin baş tarafından bir mikdar öğrendi.

 

.....

 

Sabah olduğunda Büreyde radıyallahü anh,:

 

-Ya Resulallah Medine' ye bayraksız girmeniz uygun olmaz.

 

Diyerek bembeyaz sarığını çıkarıp mızrağına taktı ve tâ Medine' ye girene kadar kafilenin önünde öylece yürüdü...

 

...Ve işte ilk İslam Bayraktarı Hazreti Büreyde hakkındaki Peygamber müjdesi:

 

-Ey Büreyde. Benden sonra bir şehre gideceksin ki orayı kardeşim Zülkarneyn bina etmiştir. O şehre Merv derler. Sen Kıyamette o bölgenin nuru ve oralıların öncüsü olacaksınCevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 929 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Sıkıntı anında çekilecek tesbihler..

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

KURBANLA İLGİLİ BİLGİLER

SİGARA İÇELİM.. İÇMEYENLERİ UYARALIM ..

Peygamber Efendimizin Annesine Getirilmesi

Nedeni neymiş acep?

ANA BABANIN 80 HAKKI


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
dilara_gülşeni , tezin , eatas , halide , kunduz , asılbekova , asilbekova , faruk bin samet , canercansu özanlı ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

makiritaberpeygamber mescidiKEVSERyasin hazarbenlikitapKULbaşcemaatkaf

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   seyma
   legal89
   haberhit
   chemistry
   Ruzgarr

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.