Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

İçinde çocuk bulunmayan evde, bereket yoktur


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Dualar » GÜNÜN DUALAR


GÜNÜN DUALAR
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Allahım! Ahirete mani olan dünyadan,ölümün iyiliğine engel olan hayattan ve amelin hayrına mani olan emelden sana sığınırım...

Ey Allahım! Ağlamayan gözden, korkmayan kalbden, huşû’ duymayan gönülden, kabûl edilmeyen duâdan, fâide vermeyen ilimden, dinlen

Ey Allahım! Ağlamayan gözden, korkmayan kalbden, huşû’ duymayan
gönülden, kabûl edilmeyen duâdan, fâide vermeyen ilimden, dinlenilmeyen
sözden, doymayan nefisten, küçük de olsa yardım etmeyi sevmemekten sana
sığınırım. İlâhî! Bize ve neslimize nûrunla hayat ver! Bizi ve neslimizi
nûrunla yaşat! Ve o nûrunla öldür! Ve bizi ve neslimizi, bize ihsânın
olan nur-u nûrunla haşret! Lütfet! Kerem kıl! Hatalarımızı ve
seyyiâtımızı mağfiret eyle! Ve bizi, başında Habîb-i Zîşân’ın (asm) olan
fırka-i nâciye-yi kâmileye ilhâk et! Âmîn! Âmîn! Âmîn! Ey ikrâm
edenlerin en keremlisi! Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan
Rabbimiz! Sen kendi lütfunla, cömertliğinle, kereminle, ihsânınla ve
rahmetinle, Kur’ân’ı, bizi bütün hayırlara ulaştıran bir delil ve bir
rehber kıl!


HEPSİNİ YORUM YAZIYORUM BU DUALARI SİZİNDEN DUA BAŞLAYABİLİRSİNİZ? VE BUNU HEPSİ DUALARIMIZ VARDI. YORUMLARININ YAZABİLİRSİNİZ?nureddinbayram

25 Ocak 2011 Salı
14:31:37
 Ey celal ve ikram sahibi Sana teveccüh ettim ve her şeyi Sen'den isterim.

AMİN


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:39:13
 Ey Rabb'imiz! Yaptığımız hizmetleri ve ibadetleri kabul buyur! Bize hayır ve güzellikler ihsan et!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:35:16
 Allah'ım! Zelil olaktan ve zillete uğratmaktan Sana sığınırım!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:32:8
 Allah'ım! Nimetin sevalinden, verdiği afiyetin gitmesinden, musibetin birden bire gelmesinden Sana sığınıyorum!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:27:34
 Ey kalpleri halden hale çeviren Mukallibe'l-Kulüb! Kalbimi dinin üzere sabit kıl!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:23:40
 Rabb'imiz! Bizi doğru yola hidayet eyle, kendilerne lütuf ve ikramda dulunduğun kimselerin yoluna!

AMİN


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:19:11
 Rabb'im! Fakirden asla yüz çevirmemeye ve küstah kuvvete diz çökmeyeyetenek kuvvet ver bana!

AMİN


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
17:8:33
 Allah'ım! Nurumuz arttır, bana nur ver ve benim için bütün nurları içine olan büyük bir nur ihsan eyle!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
14:25:4
 Allah'ım! Sen'in yardımınla hareket ederim. Sen'in yardımınla kıpırdarım. Sen'in yardımınla yürürüm!


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
14:19:51
 Allah'ım! kapında sadakatle gelip duran, iflas etmiş bu fakir kuluna lüftunla kerem eyle!

AMİN


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
14:16:9
 Allah'ım! Beni şekillerden eyleme! Bana şefkati ve merhsmetli ol!

AMİN


nureddinbayram

21 Ocak 2011 Cuma
14:12:35
 Allah'ım! Bizi meleklein tebriklerine erenlerden eyle!

AMİN


nureddinbayram

20 Ocak 2011 Perşembe
22:52:39
 Allah'ım! Bize, Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymayı nasip eyle!


nureddinbayram

20 Ocak 2011 Perşembe
18:27:22
 Rabb'imiz! Bizi Sen'in birliğine ve Peygamberin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz!


nureddinbayram

18 Ocak 2011 Salı
16:42:58
 Rabb'im! Lütfet ki sağlık da, hastalık da, ölüm de, hayat da, benim için aynı güzellikte olsun!

..:::AMİN:::..


nureddinbayram

18 Ocak 2011 Salı
16:37:58
 Allah'ım! sen'in sevgini nefsinden, ailemden, malımdan, soğuk sudan daha sevgili kıl!


nureddinbayram

17 Ocak 2011 Pazartesi
14:3:48
 Ey Rabb'imiz! Bizim günahlarımızı bağışla, kusurlarımızı ört, canımızı da iyilerle beraber al!

:::. AMİN .:::


nureddinbayram

17 Ocak 2011 Pazartesi
14:0:11
 Allah'ım! Habibinin (a.s.m.) şefaatiyle bizi iyilerle birlikte cennete girdir!

:::.AMİN.:::


nureddinbayram

17 Ocak 2011 Pazartesi
13:56:37
 Rabb'imiz! Yaptığımız amelleri kabul buyur! Şüphesiz ki Sen, her şeyi işiten ve her şeyi görensin.

::. AMİN .::


nureddinbayram

16 Ocak 2011 Pazar
15:8:3
 Allahım ! Dil Verdin, Zikrinden Ayırma! Gönül Verdin Fikrinden Çevirme! İman Verdin, Daim EyLe! İhsan Verdin, Kaim EyLe!

::Amin::


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
18:5:42
 Ey Rabb'imiz! Bize güç yetiremeyeceğimiz şeyi yükleme! Günahlarımızı affet, Bizi bağışla, Bize merhamet et!

AMİN


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
18:1:27
 Ey Rabb'imiz! Peygaberlerine vaat ettiklerini ver bize, kıyamet günü yüzümüzü kara çıkarma!

AMİN


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:57:52
 Rabb'im! Bedenimizdeki rahatsızlığı, ruhumuzun hidayet vesile eyle!

AMİN


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:34:9
 Ey Rabb'imiz! Üstümüze sabır yağdır ve müslüman olarak canımızı al!

AMİN


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:30:58
 Ey Rabb'imiz! Halimizi en güzel hal üzere hallendir ve kalbimizi nurunla nurlandır!


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:28:14
 Ya Rab! Mü'minin, Müslüman'ın ve mazlumun yardımcı ol! Onlara hidayet, galibiyet ve muzafferiyet ihsan eyle!


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:24:15
 Allah'ım! Bizi yalnız Sana muhtaç eyle, başkalarına muhtaç etme!


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:22:0
 Ey Rabb'imiz! Sana tevekkül ettik, Sana içtenlikle yöneldik, dönüş yine Sana'dır!


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:17:56
 Ya Rab! Bizi, çoğalt, bizi kıyametlendir, bizi hakir eyleme, bize lutfet, bizden razı ol, bizi Sen'den razı eyle!


nureddinbayram

13 Ocak 2011 Perşembe
17:13:11
 Allah'ım! tedbirin ile beni tedbirinden, ihtiyar ve iradenle beni ihtiyar ve irademden müstağni eyle!


tülay muhammet

11 Ocak 2011 Salı
15:17:21
 allahım acizlikten fakirlikten cimrilikten korkaklıktan tembellikten hilrkar dostan faydasız ilimden kabir azabından ağlamayan gözden sıkıntı ve hüzünden ürkmeyen kalpten her türlü hastalıktan hayatın fitnelerinden bora altında kalmaktan kabul olmayan duadan doymak bilmeyen nefisten ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten zalim olmaktan ve zulüme uğramaktan isyan ettiren fakirlikten ve azdıran zenginlikten ve geçmişe kederlenmekten ve geleceğe kaygılanmaktan SANA SIĞINIRIM ...... AMİNNNNN


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
17:24:19
 Allah'ım! tedbirin ile beni tedbirinden, ihtiyar ve iradenle beni ihtiyar ve irademden müstağni eyle!

.AMİN.


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
17:19:22
 Ya Rab! Bizi çoğalt, bizi kıymetlendir, bizi hakir eyleme, bize lutfet, bizden razı ol , bizi sen'denrazı eyle!

AMİN


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:58:23
 Allah'ım, kalplerimizi imân ve Kur'ân nuruyla nurlandır. Allah'ım, bizi Sana muhtaç olduğumuzun şuuruyla zenginleştir; Senden müstağnî durma fakirliğine düşürme. Kendi güç ve kuvvetimizden teberrî ediyor, Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi Sana tevekkül edenlerden kıl. Bizi nefsimizin eline bırakma. Bizi, koruyuculuğunla muhâfaza eyle. Bize ve erkek, kadın bütün müminlere merhamet et. Kulun, peygamberin, seçtiğin, dostun, mülkünün güzelliği, masnuâtının melîki ve sultanı, inâyetinin gözbebeği, hidâyetinin güneşi, hüccetinin lisânı, rahmetinin timsâli, mahlûkatının nuru, mevcudâtının şerefi, mahlûkatının çokluğu içinde birliğinin kandili, kâinat tılsımının keşşâfı, rubûbiyet saltanatının dellâlı, hoşnut olduğun şeylerin tebliğ edicisi, gizli isimlerinin tanıtıcısı, kullarının muallimi, âyetlerinin tercümânı, rubûbiyet güzelliğinin aynası, şuhud ve işhâdının medârı, âlemlere rahmet olarak gönderdiğin habîbin ve resûlün olan Efendimiz Muhammed'e, onun bütün âl ve ashâbına, kardeşleri olan diğer peygamber ve resûllere, melâike-i mukarrebîne ve sâlih kullarına salât ve selâm eyle.

Rahmân-ı Rahîm olan Allah'ın, Furkan-ı Hakîmi Arş-ı Azîmden üzerine indirdiği zât olan Efendimiz Muhammed'e ( a.s.m.) ümmetinin iyilikleri adedince milyon salât ve milyon selâm olsun.

Risâletini İncil, Tevrat ve Zebûr'un müjdelediği; nübüvvetini doğduğundan hemen önce ve doğumu ânında meydana gelen hârikulâde hallerin, cinnî hâtiflerin, insanlardan evliyâ ve kâhinlerin haber verdiği; işaretiyle ayın ikiye bölündüğü Efendimiz Muhammed'e ( a.s.m.) ümmetinin alıp verdiği nefesler sayısınca milyon salât ve milyon selâm olsun.

Çağırmasıyla, ağaçların, yanına geldiği, duâsıyla yağmurun süratle yağdığı, bulutun sıcaktan korumak için başında gölge yaptığı, bir kilelik yiyeceğinden yüzlerce insanın doyduğu, parmakları arasından suyun üç defa Kevser gibi aktığı; Allah'ın kertenkeleyi, ceylanı, kuru hurma direğini, koyun paçasını, deveyi, dağı, taşı ve çakıl taşlarını onun için konuşturduğu; Mi'racın ve, "Göz ne şaştı, ne de başka bir şeye baktı" (Necm Sûresi: 17.) âyetinin sahibi Efendimiz ve şefaatçimiz Muhammed'e, ( a.s.m.) ilk indiği andan itibâren Kıyâmete kadar Kur'ân'ın, her okuyanın okuduğunda hava dalgalarının aynalarında Allah'ın izni ile temessül eden her kelimesindeki her harfi sayısınca salât ve selâm olsun. Bu salâvâtların herbirisi hürmetine bizi bağışla, bize merhamet et, ey İlâhımız! âmin.


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:25:52
 ALLAHIM : -
Ahlakımıza güzellik, ilmimize ziyadelik, rızkımıza genişlik ihsan eyle YA FETTAH.
Vücutlarımıza sıhhat, kazanılarımıza bareket, anlayışımıza feraset eyle YA RAZZAK.
Bizi, bedbahtlıktan sapkınlıktan ve sapık davranışlardan muhafaza eyle HAKİM.
Bizi doğru yolda bulunanlardan eyle, işlerimizi kabul giren işlerden eyle YA ADLU.
İşlerinde edepli ve nazik olanlardan, emrine uyanlardan eyle MÜHEYMİN.
Bize razı olacağım iyi işler yapmamızı nasip eyle YA AZIM.
Fayda sağlamayan boş işlerden de uzak eyle YA VASİU.
Bize, dünya'da ve ahirette güzel hayatlar nail eyle YA RABBİ.

.AMİN.


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:19:28
 ALLAHIM !


MAL verdiğin zaman SAADETİMİ
KUVVET verdiğin zaman AKLIMI
İKTİDAR verdiğin zaman BASİRETİMİ
BELA verdiğin zaman İMANIMI
NİMET verdiğin zaman MERTLİĞİMİ
GÜZELLİK verdiğin zaman İFFETİMİ
ZORLUK verdiğin zaman SABRIMI


BENDEN ALMA .....

AMİN


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:16:16
 [i] Utanırım ya Rahman senin aşkın ile açan ve hoş kokular veren bir gül olamadım. Bir güneş olup doğamadım bir rüzgar olup esemedim

Bütün mahlukat sana itaat ederken aşk ile hu çeker aşk ile döner yunus misali...

Utanırım ya Rahman gaflet uykularımdan utanırım. Sabahlara kadar sana secde eden bir Ebubekir bir Ömer bir Osman olamadım. Onlar gibi Rasule aşık olamadım onunlayken bile hasret kalamadım...

Utanırım ya Rahman eshabı guzinin tövbesinden utanırım. Uzeyr olup harama baktım diye vuramadım kendimi dağlara ağlaya ağlaya AFFET YA RABBİ diyemedim

Utanırım Ya Rahman mümin din kardeşlerim zulm altındayken gidip Ali olamadım. Senin rızan için öldüremedim onları. Ömer gibi hanımını çocuklarını yetim öksüz bırakmak isteyen gelsin diyemedim...

Utanırım Ya Rahman korkamadım yatağa girip uyumaktan Seddad Bin Evs olamadım yataktan kalkıp sabaha kadar secde edemedim.

Ya Rahman ne güzel kulların var ben onlardan olamadım. Simdi ağlıyorum sessizce. Sanki oturduğum yerde ölümümü bekliyorum. Yok misali yasıyorum.. Her vasıtaya bindik fanide simdi sıra tabut denen cansız ata binmekte...

Şehadettir arzuhalım nasib edermisin Ya Rahman cennette cemalinle şereflendirirmisin bu acizi. RAHMETIMDEN GAZABIMDAN USTUNDUR buyurmuşsun. Rahmetinle muamele eyle bizlere biz aciz kullarınız. Öylesine bir ölüm nasip eyleki Azrail as geldiğinde hoş gelsin ve geldiğinde o görevini yerine getirmeden sen bizlerden Razı ol İnşaALLAH...

AMİN [/i]


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:2:47
 BANA ÖYLE BİR SEVGİ VER Kİ sonsuz bir hazine gibi bitmesin,çoğalsın daha da sevdikçe,doldursun sarsın çevremi.Düşmanlarımı da sevebileyim.
BANA ÖYLE BİR DUYGU VER Kİ ne zaman ve hangi ülkede olursa olsun,insanların dertleriyle üzülebileyim,mutluluklarıyla gülebileyim.
BANA ÖYLE SAĞLIK VER Kİ düşünebileyim,konuşabileyim
BANA ÖYLE BİLGİ VER Kİ bildikçe bilmediğimi anlayayaım.
BANA ÖYLE BİR ERDEM VER Ki ibadet bileyim iyilik etmeyi ve sevinçten buğulanmış gözlerle, teşekkür edenlere:'bir şey yapmadım ,anımsamıyorum'diyebileyim.
BANA ÖYLE BİR GÜÇ VER Kİ herkesten daha çok çalışabileyim.tutsak düşmeyeyim doğanın koşullarına.eşim ve cocuklarımı da mutlu et ki mutluluğu başkalarına da götürebileyim.
BANA ÖYLE BİR RUH VER Ki canı yanar ,tutuşur,amaçsız bırakma dünyada.hep ulaşmak istediğim hedefe doğru koşabileyim.
BANA ÖYLE BİR YETENEK VER Kİ iyi eş baba,anne,iyi komşu,iyi arkadaş,iyi vatandaş olabileyim.
BANA ÖYLE BİR SABIR VER Kİ sukünetin büyük kuvvet olduğunu bulayım,durabileyim,sorabileyim,düşünebileyim.
BANA ÖYLE BİR GÖNÜL VER Ki bir kuruluşun tepe noktasındaki yetkili olsam bile''oradaki işiniz nedir?'' diye soranlara,''memurum''diyebileyim.
günlük yaşamımda ''ben''yerine,daha çok''sen'' sözcüğünü kullanabileyim.
mutlu olanlara mutsuzluğumdan,mutsuz olanlara mutluluğumdan söz etmeyeyim.
BANA ÖYLE BİR İRADE VER Kİ birgün yenilip içimdeki şeytanın kurallarına doğru yönelirsem; bu bir düşünce ise düşüncemi,bu bir adım ise ayağımı,bu bir uzanma ise elimi durdurabileyim.
BANA ÖYLE BİR ALIŞKANLIK VER Kİ her gece bir an olsun yorganımı başıma çekip kendimi eleştirebileyim.
BANA ÖYLE BİR UMUT VER Kİ bugüne kadar yapmış olduğum hatalar için karamsarlığa düşmeyeyim.herşeyden aklanmış olarak yaşama yeniden başlamak üzere bağışlanabileceğimi bileyim.
BANA ÖYLE BİR ANLAYIŞ VERKİ düşünebildiğim,yargılayabildiği m,inandığım,kahrolduğum,varolduğum şu anda bu sözleri söyleyebildiğim için şükredebileyim.
BÜTÜN BU BAĞLARIM YAŞAMIMLA İLGİLİ OLANLARDIR.ÖLÜMÜMÜN NEREDE NE ZAMAN
VE NASIL OLACAĞINI BİLEMEM.


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
16:1:4
 Bahtına düştük, ey biricik Matlûb'umuz, Maksûd'umuz, Mahbûb'umuz; ne olur, tevbelerimizi kabul, kalblerimizi de ihya buyur! Buyur ki, günahlarımızı affedebilecek, yaralarımızı sarıp tedavi edebilecek Sen'den başka hiçbir kimse bilmiyoruz.
Girdiğim yere dürüstlükle girmemi sağla
Çıktığım yerdende dürüstlükle çıkmamı sağla
Bana TARAFINDAN Hakkıyla güç ver....
rabbim beni hidayetle dosdoğru yola ilet ve her işimde başarılı kıl
amin


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
15:59:39
 Allah'ın İsm-i celîli sayesinde ne semâda, ne de yeryüzünde hiç bir şey zarar veremez. O her şeyi işiten, her şeyi hakkıyle bilendir. Yalnız O'na sığınır yalnız O'ndan yardım dileriz.

'Allah’ım, Muhammed ve âline salat eyle ve beni günahlardan koru; itaatine muvaffak kıl; (sana doğru) güzel bir dönüşü bana nasip eyle; tövbeyle beni temizle; özel korumanla beni destekle; sağlıkla işlerimi düzene koy; mağfiretinin tadını bana tattır; beni affının özgürü, rahmetinin azatlısı kıl;

amin


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
15:58:41
 Ey Rabbimiz! Gücümüzün zayıflığını, çaremizin azlığını ve insanlarca önemsenmeyişimizi sana şikayet ediyoruz. Bizi kendi gözümüzde küçük, fakat insanların gözünde büyük eyle.


Ey Rabbimiz! Senden rahmetini celbedecek şeyleri, gerçekleşmesi muhakkak olan mağfiretini, her türlü günahtan korunmayı, her türlü iyiliği kazanmayı, cennet ve Cemal'inle şereflenmeği ve cehennemden kurtuluşu dileriz.


Ey Rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiyor, nefislerimizin kötülüklerinden sana sığınıyoruz.


Ey Rabbimiz! Bizi yücelt, eksiğimizi- gediğimizi gider, bize rızık ihsan et, bizi salih amellere, güzel ahlaka ilet. Zira bunların salih olanına ancak sen ulaştırır, kötülerinden de ancak sen alıkorsun.

Ey Rabbimiz! Ciddiyetimizi şakamızı, zulmümüzü ve haksızlıklarımızı, hatamızı, kastımızı mağfiret buyur. İtiraf ediyoruz ki bu kusurların hepsi bizde vardır, ihsan ettiğin nimetlerin bereketinden bizi mahrum etme, mahrum ettiklerinle de imtihan etme.


Ey Rabbimiz! Her işimizde esas olması itibariyle dinimizi ıslah et. İçinde geçimimiz olan dünyayı ıslah buyur. Döneceğimiz yer olan ahiretimizi ıslah et. Hayatı her türlü hayırları artırmamıza vesile kıl. Ölümü de her türlü şerlerden kurtulup rahat etmemize vesile yap.


Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.


Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver. İçimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.


Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.


Ey Rabbimiz! Senden; Senin sevmeni, Senin sevdiklerinin sevgisini ve bizi Senin sevgine ulaştıracak amellerin sevgisini dileriz. Senden tertemiz bir hayat, dosdoğru bir ölüm, rezil etmeyen ve ayıpların sayılıp dökülmediği bir dönüş istiyoruz.


Ey Rabbimiz! Senden hidayet, takva, afiyet ve zenginlik istiyoruz. Bize talihsiz ve nankör olmayan, şirkten arınmış, tertemiz kalpler lutfeyle


nureddinbayram

06 Ocak 2011 Perşembe
15:56:10
 Allah'ım sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet."

AMİN

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 06.01.2011 15:54:18
Yazıyı Ekleyen : nureddinbayram
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 6498 kez okundu.
nureddinbayram bugüne kadar toplam 1415 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

İslam'da Fetih Savaşı Yoktur, Savunma Savaşı Vardır

DoStLuK iLe iLgİlİ


Bugün Hiç Okunmadılar..

Gaybten haber vermek, gelecekten ve olacaktan haber vermek doğru mudur?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) Babasi

Cihadın önemi...

Parayla saadet

Sensiz diyarların iniltisi..


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
fundaunlu1976 , emon , abc111 , K.LEVENT , artis_damat , SeRÇeM , emsalsiz_50@h , martı , enes75 , tatlı cadı , Kosova ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

KuddKABEİLAHİHARAMarpachzebubekirDUYBABAGAZELLEebu kudameillallah

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   ozkent
   yasin telli
   gulsende
   AKALIN
   kasapdede

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.