Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren mü'mindir.


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » ELLERE KARI OLMAK NE ZOR İŞTİR..


ELLERE KARI OLMAK NE ZOR İŞTİR (SİGARA İLE İLGİLİ)
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

 ELLERE KARI OLMAK NE ZOR İŞTİR !!..

  SİGARA  İLE  İLGİLİ !!..
Cinsel iktidarlık evlilikte yuvanın betonudur.Hadımlık insanlık şerefine vurulmuş acı bir silledir. Erkekler parayla kadınlar modayla övünürler.Kadın 45 yaşında ana halinde kesilir. Kadın ay başında kesilince kısmende huysuzlaşır. Kırk yaş sonrası bu tür haller fazla miktarda görülür. Kadının rahmine yumurta gelmemesi demek, kadının meyve vermemesi demektir. Artık bu toprağın çoraklaşması demektir. Bunu bilen kadın zaman zaman huysuzlaşır, lüzumsuz şeylerden dolayı kocasıyla kavga eder. Birde kadının kanburuna sigara binerse işte bu kadının küçük kıyameti koptu demektir.
Kadında ki yaşlanma şelâledeki akan su gibidir. Erkekteki yaşlanma düz akan ırmak gibidir.
Sigara en çok kadına zararlıdır. Sinirlendikçe sigaraya yüklenir. Sigara hem sinir sistemini tahrip etmekte ve hemde kanın katılaşmasına sebep olmaktadır. Sigaranın evlilik hayatında bir mayın olduğunu unutmamak lazımdır. Sigara kan devranını zayıflatır. Kan devranının zayıf olması cinsel gücün zayıf olmasına yol açmaktadır. Bazı hayvanlar eşlerini kıskanmazlar. Domuz eşini kıskanmaz neden sebebini açıklıyayım. Domuzdaki tirişinler canlıdır.Her canlı gıdaya muhtaçtır. Onlarda diğer mikroplar gibi yerler. Bu tirişinler domuzun üreme organına yerleşir orada domuzun menisini yerler. Bunun için domuzda meni ifrazatı çok zayıftır. Bu yüzden erkek domuz dişi için kavgaya girmez. Bu kurtlar sulp kemiğine yerleşerek insanın menisini yerler.Domuz eti yiyen erkeklerde cinsi iktidar çok zayıftır.Avrupa da bunun örneklerini her gün okumakta ve duymaktayız. Sigara burada illet bakımında domuz etiyle birleşmektedir.İşte cinsi iktidarları zayıf olanların halleri meydanda.Gece mutlu olmayan kadın gündüz erkeğini perişan eder.
Sigara ve daha bir çok nedenler, kadını ve erkeği ihtiyarlatmakta ve organların cinsi gücünü yok etmektedir. Aile yuvalarının devamında cinsel iktidarın fonksiyonu inkar edilmeyecek kadar açıktır.
Tütün cephede askeri, evde kadını çürütmüştür. Toplumun ustası kadındır.Usta çürüyünce onun doğurduklarının çürümesi hayda hayda kolaydır.Çocuğa ruhu veren Allah, onu filizlendiren anadır. Tıpkı bir bahçıvan gibi. Bahçıvansız bir bağ neyse anasız bir toplumda odur. Hele bu çürüme tepe noktalarda olursa felâket ne yaman gelir.
Anadolu kadını tarih boyunca, işte güçte bir erkek gibi çalıştı. Bir eliyle çocuğunun kundağını salladı. Diğer bir eliyle de haftalardır su yüzü görmemiş saçlarını yıkadı. Öküz öldü tapana koşuldu.Toplumun çilesini çeken sıkıntısını yüklenen bir varlıktır kadın. Her kız gelin olmak için doğar. Her gelin de ana olmak için bekler.
Analık o derece yüce makamdır ki, Allah sırf ana olduğu için, vahyetmiştir Hz. Musa’nın anasına,
' Onu emzir, başına bir şey gelmesinden korktuğun zaman onu denize (Nil' e) bırak, korkma, üzülme. Çünkü biz onu sana döndüreceğiz ve onu peygamberlerden kılacağız' diye ilham ettik. 28/7
Hz. Meryem’in anasına ve Hz. İsa’nın anasına. Dahası var, Cennet annelerin ayağı altına serilmiştir. Sanki O, cennet için yaratılmıştır.
İslâm nazarında kadın, şefkat, merhamet, saygı duyulması ve nezaket gösterilmesi gereken bir varlıktır. Peygamberimiz(s.a.v) , kadınların narin, nazik ve kibar olduklarına işaretle onların hiç kırılmaması ve incitilmemesi gerektiğini tavsiye etmişlerdir. ' Cennet anaların ayakları altındadır.' Buyurmuşlardır.
Onun olmadığı Cennet neye yarar. Cennette her erkeğin mutlaka bir dünya hatunu vardır. Orada onsuz bir erkek yoktur.Öyleyse ne kadar Cennette erkek varsa o kadarda kadın vardır.
Cennet aslında kadınların ayağı altında. Neden derseniz evdeki huzurunuz, mutluluğunuz onların yaşam sevinciyle çok yakından ilgili. Kız çocuklarınızın,kadınların yaşama sevincini öldürmeyin. Onların dudaklarındaki gülümseme sizin mutluluğunuz ve servetiniz demektir.
Analık kolay değildir.Kadın ana olduğunun ilk ayında başlar sıkıntısı.Mide bulantıları, baş dönmeleri, iştahsızlık, ve zafiyet.Yük ağırlaştıkça anne zaafa uğrar 9 ay her şeyi değişecek. Hamile anne, sonra ölümlere denk açılarla çocuğunu doğuracak. Bir diğer sıkıntılı dönem başlayacak, 9 ay karnında beslediği yetmiyormuş gibi, şimdide başka zahmetler.Günde en az 4 defa emzirilmesi, 2 defa altının pisliğinin alınması, gece uykularının bölünmesi bu iş iki yıl sürüp gidecek. Dil kolay söylüyor 9 ay hamilelik, iki yıl emzirmek, altını temizlemek, çamaşırlarını yıkamak, düşmesine kalkmasına bakmak, bu külfetler yetmiyormuş gibi ek olarak ta, kocanın yaralarından akan irini yalamak, ama yinede kocasının hakkını ödeyememek. Ne ağır iştir bu ellere karı olmak.
İstediği kadar doğuracaksın, burnundan akan sümükleri yalayacaksın, gel dediği zaman devenin sırtında da bile olsan inip efendinin arzuyu şahanelerini yerine getireceksin. Sonunda Cennet kapısına gelince duracaksın. Ha işin burası müşkül, kocası evet derse Cennet var, yook kocası hayır derse, yandı keten helvası. Çocuk doğuran O, dövülen O, küfürden nasibini alan O, Neticede Cehenneme giden de yine O.

Erkek kadına karşı gücünü hırçın kullanmasın diye İslâm bir çok ölçüler getirmiştir.
Veda hutbesinde Allah’ın Resulü s.a.v. Buyurdular ki: ‘…Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah' tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah emaneti olarak aldınız; onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların, aile yuvasını, hoşlanmadığınız hiçbir kimseye çiğnetmemeleridir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, memleket göreneğine göre, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir….’


Sevgi gözde ısınır, dudakta mayalanır, gönülde filizlenir. Sigaranın dumanıyla gözünün rengi bozulan, nikotiniyle dudağı zehir gibi olan bir kocanın sevgisi hanımın gölünde nasıl filizlenir? Gönlünde sevgi bulunmayan bir kadının etine sahip olmak ne mana ifade eder? Eti onun fakat gönlünde başkaları taht kurmuş kadın, hakikatte onun mudur?

Hanım kocasına: Ya  SİGARA, ya  BEN !.  derse ne yaparsınız? Şimdi size soruyorum ehli duhan?
Hanginizin hanımı sizin  SİGARA içtiğinize razıdır? Hanımlarınızın sevmediği bir şeyi günde 20-40 defa tekrarladığınızda onlardan candan sevgi nasıl bekleyeceksiniz?


Dudak tatlılıklarının ve acılıkların duyulduğu yerdir.En güzel sözler, en acı lâflar oradan çıkar, bir pınar gibi dökülür. Mutluluğun başladığı, ve bittiği yerdir. Dudaklar, sevenlerin ilk hediyesidir öpücük, işte onlar dudakların meyvesidir.
Sigara evvela erkeğin dudakta işini bitirir.sonra cinsel gücünü yok ederek yatakta tuş ettirir. Cinsel iktidarını kaybettin mi oldun caput. Aile yuvasının yıkılmasında sigara ve içki bir dinamite benzer. Şöyle denile bilinir bu kadar sigara içen var kaç kişi karısından ayrıldı? Sen gel de o soruyu hayatın yükünü çeken kadına sor. Ayrılsın da ne yapsın? İş yok güç yok.Baba kızının adını anmaz, kardeş baba evine sokmaz. Peki bu kadın ne yapacak? Benim kadınım benden hiçbir hak iddia edemez, benim gibi kocayı dünyayı tırmıklasa bile bulamaz. Demesi kolay. Nasıl olsa dünyada günah tartan bir terazi yoktur. Ama Ahirette toz zerreleri bile tartılacaktır.
Günde bir paket  SİGARA içen tiryaki 30 yıl sonra 219 000 sigara içmiştir. Yani karısına 219 000 defa zehir koklatmıştır. Kadının temiz havasını 219 000 defa kirletmiştir. 219 000 defa sigaraya değen dudakta zevk ne arar? Sigara hem belde, hem de dilde cinselliği öldürmektedir. İnsandaki duygu, his, aklı bastırır.Yığın yığın stresler, kirli hava, alkolizm, uyuşturucu ve  SİGARA  günümüz insanını bitirmiştir.
Kaynaklar:…………………………….
Kur’an-ı K. A’raf sur:28, Hadisler Kütübü sitte, Büyük günahlar,Üç B. B. Nuri Yazar Celal Yıdırım,Cinsi Bilgiler kitabı,Yuhannes Kunzle.
Brüksel 2005 Ali Kılıç Kakiz ( İnternetten alıntı . 10.12.2009 )

Naklen Yazan : *ÜSTÜNBAŞ* 

 Sigarayla Savaşanlar Vakfı Üyesi 


 
*ÜSTÜNBAŞ*

02 Şubat 2011 Çarşamba
13:32:2
 
Bakınız Kuzey Kore Lideri Ne Diyor : Lütfen Okuyalım !!!!!!!!!!!!!!

"Sigara içen aptaldır!" KİM YONG İL - Kuzey Kore Lideri 11.01.2004

KİMSE BU DURUMA DÜŞMEMELİDİR !!ALLAH KURTARSIN. AMİN.
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 01.02.2011 16:00:36
Yazıyı Ekleyen : *ÜSTÜNBAŞ*
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 1674 kez okundu.
*ÜSTÜNBAŞ* bugüne kadar toplam 175 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

umre ve cuma namazı

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

baykuşun kıssası

(Dâr-ı Hikmet)’in Kapısı Olduğu ve Ma’nâsı

FETİH FATİH VE GENÇLİK

HACCA GÖREVLİ GİTMEK

İlginç değil mi?


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
yılmaz , eylül 13 , nur , nur1 , taekwondocu_1580 , HATICE BACIM , ıboo , cankan , deda , YILMAZ42 , engin , phenomenon , 3562765831 , SAHADET_61 , duygusal , yağız ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

DUY BABAsoru sorradyochatestetikarafAyetel kadirkutluintihar

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   askbiryalan
   muhammed nail
   allahaşkı
   Âşık Prens
   merve

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.