Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Dünya işlerinizi yolunuza koyunuz. Ve yarın ölecekmiş gibi de ahiretinize çalışınız.


Yazı eklemeye vaktiniz yoksa
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Dini Hikayeler » Bu hikaye; Ebu Kudame ile saçlarını..


Bu hikaye; Ebu Kudame ile saçlarını kesip örerek Allah yolundaki savaşta kullanılan atlar için yular yapan bir kadının hikayesidir.
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Bu hikaye; Ebu Kudame ile saçlarını kesip örerek Allah yolundaki savaşta kullanılan atlar için yular yapan bir kadının hikayesidir. Meşhur olan bu hikayeyi Ahmed b. el-Cevzi ed-Dımeşki (Allah rahmet etsin), "Suku' l Arus Enesu' n Nufus" adlı eserinde onlardan bir topluluktan nakletmektedir.
Anlatıldığına göre Allah' ın kendisine Allah yolunda cihad etmeyi sevdirdiği ve Rum topraklarına yönelik gazalarda bulunan Rasulullah' ın Medine' sinde yaşayan Şam' lı Ebu Kudame isimli bir adam Rasulullah ()' in mescidinde oturmuş arkadaşları ile konuşuyordu. Arkadaşları ona:
- Ey Eba Kudame! Allah yolunda yaptığın cihadda gördüğün ilginç bir olayı bize anlatır mısın?
- Peki anlatayım. Rikka bölgesine gittiğim yıllardan birisinde silah taşımak için satın alabileceğim bir deve arıyordum. Günlerden bir gün bir yerde otururken bir kadın çıkageldi ve bana:
- Ey Eba Kudame! Duyduğuma göre sen, cihad hakkında konuşuyor ve insanları cihada teşvik ediyormuşsun. Allah bana başka kadınlara vermediği ölçüde saç verdi. Ben onları kestim ve ördüm, atlar için onlardan yular yaptım. Herhangi bir kimsenin dikkatini çekmemesi ve ona bakmaması için de onu toprağa buladım. Onu beraberinde alıp götürmeni arzu ettim. Kafirlerin topraklarına vardığında kahramanlar koşuşturmaya, oklar ve mızraklar atılmaya kılıçlar şakırdamaya başladığında ihtiyaç duyarsan onu kullanırsın. Aksi halde onu bana gönder ki Allah yolunda toza toprağa bulanması için onu bir başkasına vereyim. Ben dul bir kadınım. Kocam ve ailemden bir çokları Allah yolunda şehit oldular. Eğer bana cihad farz olsaydı elbette ki ben de cihad ederdim.
Saçlarından örülerek yapılmış yuları bana ulaştırdı ve şöyle dedi:
-Şunu bil ki ey Eba Kudame! Kocam öldüğü zaman geride; Kur' an' ı ezberlemiş, Farsça’yı ve ok atmasını çok iyi bilen, gecelerini namazla gündüzlerini ise oruçla geçiren onbeş yaşında çok yakışıklı bir çocuk bıraktı. Babasından ona büyük bir arazi kaldı. Allah' a hediye etmek üzere seninle birlikte gelmesi için onu sana göndereceğim. İslam' ın hürmetine arzu ettiğim sevaptan beni mahrum etmeyeceğini umarım.
Saclarından örülmüş olan yuları ondan aldım ve bana şöyle dedi:
- Gözlerimin önünde onu eşyalarının arasına koy ki kalbim mutmain olsun.
Onu aldım ve eşyalarımın arasına koydum. Sonra da Rikka' dan çıktım. Meslem b. Abdülmelik kalesine vardığımda arkamdan koşuşturan ve bana:
- Ey Eba Kudame! Allah sana rahmet etsin. Birazcık beni bekle diye seslenen bir atlı gördüm ve durdum. Arkadaşlarıma:
- Siz ilerleyin, yolunuza devam edin, ben, bana seslenenin kim olduğuna bir bakayım, dedim. Atlı bana yaklaştı, beni kucakladı ve şöyle dedi:
- Beni senin arkadaşlığından mahrum etmeyen, elleri boş olarak beni geri çevirmeyen Allah' a hamd olsun. Çocuğa:
- Yüzündeki örtüyü aç. Eğer senin gibi bir çocuğun gazada bulunması gerekirse katılmasını emrederim. Eğer savaşması gerekmezse seni geri gönderirim, dedim. Yüzündeki örtüyü açtığımda karşımda yüzü ayın ondördü gibi güzel ve üzerinde zenginlik alametleri bulunan bir çocuk gördüm. Gence:
- Baban var mıdır?
- Hayır! Ben Allah yolunda öldürülen babamın intikamını almak üzere seninle birlikte geliyorum. Umulur ki Allah, babamı rızıklandırdığı gibi beni de şehitlikle rızıklandırır.
- Peki senin annen var mı?
- Evet.
- Öyleyse annenin yanına git ve ondan izin iste. İzin verirse gel, vermezse yanında kal. Annene itaat etmen cihaddan daha üstündür. Çünkü cennet, kılıçların gölgesinde ve annelerin ayakları altındadır.
- Ey Eba Kudame! Beni tanımıyor musun?
- Hayır.
- Ben, sana emanet veren kadının oğluyum. Yular sahibi annemin nasihatlerini ne kadar da çabuk unuttun. Ben Allah' ın izni ile şehid oğlu şehid olacağım. Senden isteğim Allah yolunda seninle birlikte gaza etmekten beni mahrum etmemendir. Ben, Allah' ın Kitabını, ezberlemiş, Rasulullah ()' ın sünnetini, Farsça’yı ve ok atmayı bilen birisiyim. Arkamda benden daha iyi at binen birisi yoktur. Yaşımın küçüklüğü nedeniyle beni küçümseme. Annem, sağ olarak geri dönmemem üzere yemin etti ve şöyle dedi:
- Ey oğulcuğum! Kafirlerle karşılaştığın zaman arkanı dönüp kaçma. Kendini Allah' a hediye et. Allah' a, cennette olan babana ve babanın salih arkadaşlarına komşu olmayı iste. Allah seni şehitlikle rızıklandırdığı zaman benim için şefaatte bulun. Çünkü öğrendiğime göre şehit, ailesinden yetmiş, komşularından da yetmiş kişiye şefaatte bulunur. Sonra beni bağrına bastı, kucaklayıp öptü, ardından da başını semaya kaldırarak şöyle dua etti.
- İlahi efendim ve mevlam! Bu benim oğlumdur, kalbimin reyhanı, gönlümün meyvesidir. Onu sana teslim, ettim onu babasına kavuştur.
Çocuğun anlattıklarını duyduğumda; gençliğinin ve ahlakının güzelliğine, annesinin kalbindeki merhamete ve sabrına şaşırarak üzüntüden hüngür hüngür ağladım. Benim ağladığımı gören çocuk:
- Ey amca! Neden ağlıyorsun? Eğer yaşımın küçüklüğünden dolayı ağlıyorsan unutma ki Allah (), asi oldukları zaman benden daha küçüklerine de azap edecektir.
- Hayır, yaşının küçüklüğünden dolayı ağlamıyorum. Ben, senden sonra kalbinin nasıl bir hal alacağını düşündüğüm annene ağlıyorum.
Daha sonra yola koyulduk ve geceleyin bir yerde konakladık. Ertesi gün tekrar yola koyulduk. Genç ise Allah' ı zikretmekle sakinleşiyor ve durgunlaşıyordu. Durdum ve düşündüm, çocuk ata bindiği zaman bizden daha iyi at biniyor, bir yerde konakladığımız zaman ise bize hizmet ediyordu. Yürüdükçe, yol aldıkça kararlılığı daha da güçleniyor, canlılığı artıyor, kalbi netleşiyor ve üzerinde sevinç alametleri görünüyordu.
Müşriklerin topraklarına varıncaya kadar konaklamadan yolumuza devam ettik ve güneş batarken müşriklerin topraklarına vardık. Orada indik ve konakladık. Oruçluyduk, çocuk orucumuzu açmamız için bize yemek bişiriyordu. Bir müddet sonra uykusu bastırdı ve uzun bir uyku çekti. Uykusu esnasında bir ara gülümsediğini gördüm ve arkadaşlarıma çocuğu işaret ederek onlara: Şu çocuğun uykusunda gülümsediğini görüyor musunuz, dedim. Uyandığında ona:
- Sevgili dostum! Uykunda bir ara seni gülümserken gördüm, dedim. Çocuk:
- Bir rüya gördüm, beni çok şaşırttı ve güldürdü.
- Ne gördün?
- Kendimi yemyeşil ve eşsiz bir bahçe içerisinde gördüm. Bahçede dolaşırken balkonları inciden, kıymetli taşlardan, kapıları altından yapılmış ve perdeleri indirilmiş gümüşten bir köşk gördüm. Ay yüzlü huriler perdeleri yüzlerine çekiyorlardı. Beni gördüklerinde bana:
- Merhaba, hoş geldin dediler.
Elimi onlardan birisine uzatmak istediğimde bana:
- Acele etme, zamanın henüz gelmedi dedi. Sonra birbirlerine şöyle dediklerini işittim:
- Bu adam kendisinden razı olunan bir kocadır. Sonra bana:
- İlerle, Allah sana rahmet etsin, dediler ve önüm sıra ilerlediler. Köşkün en üst kısmına vardığımda orada kırmızı altından odalar, ayakları beyaz gümüşten yapılmış yeşil zebercedden yataklar gördüm. Üzerinde yüzü güneş gibi pırıl pırıl parlayan bir cariye vardı. Eğer Allah gözlerimi korumasaydı gözlerim körelir, odaların ve cariyenin güzelliğinden dolayı da aklımı kaybederdim. Cariye beni gördüğünde bana:
- Merhaba, hoş geldin. Ey Allah dostu ve sevgilisi. Sen benimsin ben de sana aidim, dedi.
Onu bağrıma basmak istediğimde bana:
- Bekle, acele etme. Sen güveyi olmaktan şimdilik uzaksın. Benimle senin arandaki buluşma yarın öğleden sonra olacaktır. Müjdeler olsun sana.
Ebu Kudame:
- Sevgili dostum, sen hayırlı bir rüya görmüşsün, hakkında hayırlı olsun, dedim.
Biz çocuğun anlattığı rüyanın şaşkınlığı içerisinde uykuya daldık. Sabah olduğu zaman hemen harekete geçerek atlarımıza bindik ve bu arada bir münadinin şöyle seslendiğini işittik:
- Ey Allah' ın askerleri, at binin, müjdeler olsun cennet var. Gerek ağırlıklı olarak gerekse hafif, yaşlı ve genç hep birlikte cihada koşun.
İşte savaşma zamanı gelmişti. Allah' ın zelil kıldığı küfür ordusu çekirgeler gibi hücuma geçti. Bizden onlara karşı ilk önce o çocuk hamle yaptı. Onların topluluklarını darmadağın etti, aralarında daldı, birçoklarını öldürdü, onları yerden yere vurdu. Bu halde iken onu görüp karşılaştığımda atının yularını tuttum ve ona:
-Sevgili dostum! Sen çocuksun, savaş hilelerini bilmiyorsun, dediğimde bana:
Ey Amca! Sen Allah' ın şu sözünü duymadın mı?
- "Ey iman edenler. Toplu halde kafirlerle karşılaştığınız zaman onlara arkalarınızı dönmeyiniz" (Enfal: 15) Benim cehenneme girmemi ister misin?
O, benimle konuştuğu sırada müşrikler saldırıya geçti. Çocukla arama bir adam girdi ve beni ondan uzaklaştırdı. Herkes kendi derdine düştü. Müslümanlardan birçok kişi öldürüldü. Topluluklar birbirlerinden ayrıldıklarında sayılamayacak kadar çok ölü vardı. Atımla öldürülenler arasında dolaşıyordum. Kanlar bir sel gibi akıyor, kandan ve tozdan yüzler tanınmıyordu. Ben öldürülenler arasında dolaşırken atların ayakları arasında çocuğu buldum. Üzerinde toprak vardı, kan revan içerisinde dönüyor ve şöyle diyordu:
- Ey Müslümanlar topluluğu! Bana amcam Ebu Kudame' yi gönderin.
Ona doğru yöneldiğimde onun haykırışını duydum. Yüzündeki kanın ve toprağın çokluğundan, atların ayakları altında çiğnenmiş olmasından dolayı onu tanıyamıyordum. Ona seslendim ve:
- Ben Ebu Kudame' yim, dedim. Bana:
- Ey Amca! Rüyam beni doğruladı, Kabenin Rabbi beni tasdik etti. Ben yular sahibi kadının oğluyum, dedi.
Bu sırada kendimi onun üzerine attım, alnından öptüm. Yüzünün güzelliğini örten toprakları ve kanı sildim, ona:
- Sevgili dostum, amcan Ebu Kudame' yi unutma. Kıyamet günü senin şefaatine ihtiyacı vardır onun. Bana:
- Senin gibisi unutulmaz. Yüzümü elbisenle silme. Benim elbisem bu iş için senin elbisenden daha iyidir. Bırak onu ey amca. Böylece Allah Tealâ’ya kavuşayım. Ey amca! Daha önce sana niteliklerini söylediğim huriler başımın üzerinde dolaşıp duruyorlar. Ruhumun çıkmasını bekliyorlar ve bana:
- Acele et, ben seni Allah için çok özledim, diyorlar.
- Ey Amca! Eğer Allah seni sağ salim geri döndürürse kana bulaşmış olan şu elbisemi, çocuğunu çok fazlasıyla seven zavallı ve mahzun anneme götür ve ona teslim et. Şunu bilsin ki ben onun vasiyetini zayi etmedim, müşriklerle karşılaştığım zaman korkaklar gibi kaçmadım. Selamımı ona ulaştır ve ona: Allah' a verdiği hediyeyi Allah' ın kabul ettiğini söyle.
- Ey amca! Benim on yaşında küçük bir kız kardeşim var. Ne zaman yanına varsam beni karşılar ve bana selam verirdi. Bir yere çıkacağım, gideceğim zaman benimle en son o vedalaşır ve bana: Abiciğim, geç kalma derdi. Onunla karşılaştığın zaman ona da selamımı ulaştır ve şöyle de: "Benden sonra kıyamete kadar benim yerime Allah senin vekilindir."
Sonra tebessüm etti. Ardından da:
- Ben şahitlik ederim ki Allah' tan başka ilah yoktur. O birdir, O' nun ortağı da yoktur. O, vadini yerine getirdi. Ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah' ın elçisidir. Allah ve Rasülünün bize vadettiği şey işte budur. Allah ve Rasülü doğru söylemiştir, dedi ve sonra da ruhunu teslim etti. Elbiseleri ile onu kefenledik ve gömdük. Allah ondan ve bizden razı olsun. Ebu Kudame devamla şunları anlatır:
Bu gazveden dönüp Rikka' ya vardığımda benim için çocuğun annesinin evini bulmaktan başka bir dert yoktu. Evine vardığımda ahlak ve yüz güzelliğinde çocuğa benzeyen kız kardeşini evin kapısında ayakta bekler halde buldum. Yoldan gelip geçenlere:
- Ey amca! Nereden geliyorsun? diye soruyordu. Gazveden geldiğini söylediğinde ona:
- Kardeşim sizinle birlikte döndü mü? diye soruyor onlar da bilmiyoruz diyerek cevap veriyorlardı.
Bu sesi işittiğimde ona doğru yöneldim bana:
- Ey amca! Nereden geliyorsun?
- Gazveden geliyorum.
- Kardeşim falan sizinle birlikte döndü mü? Herkes dönüyor fakat kardeşim dönmüyor, diyerek ağlamaya başladı. Ah başıma gelenler, diyerek hayıflandı.
Bu esnada beni bir hüzün kapladı. Bir müddet sonra kendime geldim... Sonra ona yönelerek:
- Kardeşinin kim olduğunu bana söyle dedim. Bu esnada kapıda olan kadın sesimi duydu ve dışarı çıktı. Birdenbire yüzünün rengi değişti. Ona selam verdim o da selamıma karşılık verdi. Sonra da bana:
- Müjde mi yoksa taziye mi?
- Ben de hem taziye hem de müjde var. Allah sana rahmet etsin.
- Eğer çocuğum sağ olarak döndüyse sen teselli eden birisisin. Eğer oğlum Allah yolunda öldürüldüyse sen müjde veren birisisin.
- Müjdeler olsun. Hediyen kabul oldu. Ağladı.
.........
- Evet
.....
- Allah hediyemi kabul etti mi?
- Evet.
- Oğlumu kıyamet gününün azığı yapan Allah' a hamdolsun.
- Kız kardeşi nerede?
- O şimdi seninle konuşur. Kız kardeşi bana yöneldiğinde ona:
- Kardeşinin sana selamı var. Senin için: "Benden sonra kıyamete kadar benim yerime Allah onun vekilidir" dedi.
Bunun üzerine kız hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yüzünü bir tuhaflık kapladı ve kendinden geçti. Bir müddet sonra onu salladığımda o ölmüştü. Bu durum beni çok şaşırttı. Oğlunun annesine vermem için bana emanet olarak verdiği elbiseyi teslim ettim. Çocuğun ve kız kardeşinin hallerine üzülerek, annelerinin sabrına da şaşırarak oradan uzaklaştım.
Müellif, Hafız Allame Ebu' l Muzaffer b. el-Cevzi; bu hikayeyi anlattığında tevbe eden kadınların saçlarından ördükleri üçyüz adet yuların yanında toplandığını söyler.

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 28.05.2011 12:44:04
Yazıyı Ekleyen : gizliii81
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 4092 kez okundu.
gizliii81 bugüne kadar toplam 5 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir

DoStLuK iLe iLgİlİ


Bugün Hiç Okunmadılar..

RAZI OLMAK

en sevdigim rsimlerim

Yalan dünyanın fani yolcusu..

ALLAHA YAKARIŞ

MALİKİ MEZHEBİNDE ELBİSE


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
irem simay , kulolan , karaecel , huriye , MemoTheHun ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

saltnasR YAAhlakanaokuluumutvefaspastayaptahiyyatmakale

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   abdulkadir
   burok
   serap
   mala ömer
   Abdullah Keles

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.