İyilik insanlar arasında kesintiye uğrayabilir. Fakat iyiliği yapanla, Allah arasında hiçbir kesinti olmaz.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla.


İnternete güvenli bir başlangıç yapın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » Ben senin görmeden ümmetin oldum


Ben senin görmeden ümmetin oldum
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...


Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com40 Yaşındasın


Rahmetini umarak
Günahkar bir dille;
Allah Azze ve Celle
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Ya Rasulallah,
Âlemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden,
Kalbimizden seyrediyoruz seni.
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
İşte
Bir yaşındasın,
Beni Sa' d yurdundasın
Sana süt anne olmadı kadınlar
Bu yüzden dargın bulutlar
Bir damla yağmur indirmiyor
Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sa' d yurdunda
Minicik bir bulut var gökyüzünde
Sana aşık...
Ayrılmıyor başucundan
Ve insanlar yağmur duasında...
Hz.Halime kucağına alıyor seni
Yüzünde bir gölgelik...Seni güneşten korumak için
Oysa minicik bulut gökyüzünde
Sana meftun, sana kilitli...
Ve dua eden rahibin kucağındasın
Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip
Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da
Ama sen unutmuyorsun
Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun
O minicik bulut ilişiyor bakışlarına
Büyüyor, büyüyor...
Sonra nazlı, nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan
Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini
Çoğusu bilmiyor seni...
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Altı yaşındasın
Medine-i Münevvere yolundasın
Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen
Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında
Sonra yolda, Ebva' da öksüzlük karşılıyor seni
Mekke' ye annesiz giriyorsun
Abdulmuttalip bir başka seviyor seni
Ebu Talip bir başka seviyor
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Ya Rasulallah
Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında
Onlar anne deyince sen yere mi bakardın
Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva' ya
Kaç gece anne diye hıçkırdın
Efendim!
Senin yerine de anne dedik annemize
Senin yerine de baba dedik
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Yirmi beş yaşındasın
Ve bambaşkasın
Kimse sana denk değil
Şefkat yayıyor kokun
Güven veriyor sesin
Sen Muhammed-ül Emin' sin
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Otuz üç yaşındasın
Dalga dalga rahmet var
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Otuz beş yaşındasın
Hadi gel bekletme yar
İniltiler çalıyor kapısını göklerin
Hadi gel bekletme yar
Sinesi çatlayacak Rasul bekleyenlerin...
Hadi gel ey Yâr!
Nurdağına davet var
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
İşte
Kırk yaşındasın
Hira Nur dağındasın
Cibril iniyor göklerden
Ve nokta nokta her yerden salat, selam yükseliyor
Sen kâinatın yüreğinden hasretle kopan ' Ah! ' sın
Karanlık gecelerimize sabahsın
Sen Nebiyullahsın
Sen Habibullahsın
Sen Rasulullahsın
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Niye incittilerki seni sultanım
Niye işkence yaptılarki sana
Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar
Himayesiz kaldın diye mi
Kabe' deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne
' Amca yokluğunu ne çabuk hissettirdin ' diyişin
Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza
Başına pislikler saçılıyor
Başlar feda o mübarek başına
Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar
Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru
Biri koşuyor ama sanki yere inmiş Arş-ı Âla
' Bu koşan kimdir ' diye bir soru dolaşıyor boşlukta
Bu koşan kim?
Ve cevap veriyor biri:
Muhammed' in kızı Fatımatüz-Zehra
Velilerin anası...
Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın
Sana yeryüzünde en çok benzeyen
Gülmesi sen, ağlaması sen
' Ağlama kızım ' diyişin geliyor aklımıza
Niye çıkardılar ki yurdundan seni
Himayesiz kaldın diye mi
Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni
Seni yetim bulup barındıranı
Seni alemlere rahmet kılanı
Onlar deli diyorlardı sana, sen susuyordun
Mecnun diyorlardı, şair diyorlardı, sen susuyordun
' Seni bizim elimizden kim kurtaracak' diyorlardı
Sen,
Sen ' Allah! ' diyordun
Allah Azze ve Celle
Semayı haşyet kaplıyordu
Sen ' Allah! ' diyordun
Arş-ı Âla titriyordu
Bedir' de ' Allah! ' diyordun
Üç bin melek iniyordu alaca atlarda
Yüz yirmi beş bin sahabi:
' Anam babam sana feda olsun ' diyordu
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Ya Rasulallah
Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun
Neccar Oğulları' nın küçük kızları seni görünce
Sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi
' Beni seviyor musunuz ' diye sormuştun onlara
' Seni çok seviyoruz Ya Habiballah ' demişlerdi
Sen de:
' Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum' demiştin
Bu gün yaşayan gençler var
Neccar Oğulları' nın kızları diğil belki
Ama seni onlar da çok seviyor
Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar
Senden başka kimseleri yok
Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Altmış üç yaşındasın
Refik-i Âla duasındasın
Senin için siyah yünden çizgili bir cüppe dokunmuştu
Kenarları beyazdı
Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın
Ve mübarek ellerini dizine vurarak:
' Görüyor musunuz ne kadar güzel ' demiştin
Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti:
' Anam babam sana feda olsun ya Rasulallah, onu bana ver '
Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile
İstendiğinde katiyyen ' hayır ' demediğini bile bile
' Peki ' dedin o zata
Ve sen yine yamalı, eski cübbeni giydin
Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı
Aynı cübbeden yine yine diktirdiler
Ama giyinmek nasip olmadı
Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre' nin diliyle:
' Benden sonra öyle kimseler gelecek ki, keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler '
Ve Hz. Enes ile paylaşmıştın özlemini
' Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim'
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Sultanım!
Ey Medine minberinde ' ümmeti, ümmeti ' diye hüznü giyen sevgili
Ey Mekke mihrabında alemler hesabına ' Allah! ' diyen sevgili
Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, bey' at ettik
Rabbinden bize ne getirdi isen amenna
Duyduk, itaat ettik
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Ya Rasulallah
Sen hâlâ kırk yaşındasın
Ve hâlâ ümmetinin başındasın...
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com
Dursun Ali Erzincanli

Seni Seviyorum Efendim....
Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com

O' nu ararken ....

Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül ;
Gel o bayıltan renklerinle gönlüme dökül !
Vaktidir ağlayan gözlerimin içine gül !
Ey kupkuru çölleri çennete çeviren gül !


“Ümmetim içinde beni en çok sevenler; benden sonra gelip de bana iman eden,beni görmedikleri halde mushafta yazılı olanları aynen kabul eden kimselerdir.” (Hadis-i şerif)

Bir kez doğ içimize de isterse kaybolsun dolunaylar, güneşler... Gir
gözümüze de bir nefes, isterse silinsin tûtyâlar, sürmeler... İlham
olup ak gönlümüze bir anda, isterse yitirilsin uçtan uca naatler ve
gazeller, beyitler ve dizeler uçtan uca yitirilsin isterse...
Gel efendim, dostluğuna muhtacız; umutsuz ve çaresiz bırakma
çaresizlerini. Gel yeter ki, hakkımızda verilecek her hükme razı olalım. Gel ey, bitir bitmeyen hasretini içimizde!
Gel ey, onsuz mutluluk bulamadığımız!..
Gel ey, kendisine layık olamadığımız!..
Gel benim efendim, bir kez olsun dokun yüreğime, yüreğime dokun bir
kez olsun...
Yüreğim kanıyor efendim, kanıyor yüreğim!..
Çığlık çığlığa beşeriyet, çiğnenmiş reyhanlar misali hep seni arıyor.
Uyandır zindanlara koyduğumuz Yusufî sevdalarımızı efendim. Uyandır
bahtını üftadelerinin...
Şeb-i hicrân yanar cânım döker kan çeşm-i giryânım
Uyarır halkı efgânım kara bahtın uyanmaz mı?
İskender PALA

Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com

Alemlere rahmet geldi
Sana sâlat ve selam
Efendimiz
Hoş geldin ..


Yüreğimi koşturdum
Sana doğru
Çatlarcasına koşturdum
Kimseye hakkım yok
Huzurunda sana ait varlıkları dava etmem
Ben bir davalıyım
Tükendim ya Resulallah
Hicretimi kabul et ya Resulallah!
Hicretimi kabul et ya Resulallah!
Hicretimi kabul et…

Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com

sana sığınmak olmasaydı..
bir anne yüreğine sığınmak gibi ..
bir çocuk gibi..
başımı eğip tüm suçlarımı bilerek..
senden utanıp yine sana gelmek olmasaydı..
adını okumak bir damla salat tadı bırakmasaydı dilimizde
yaşanırmıydı efendim..
çekilir miydi bu dünya..?!


Ben senin görmeden ümmetin oldum resimleri - islamiyazilar.com


Ben senin görmeden ümmetin oldum
Ben seni görmeden sana mahcup olduğumu hissettim
Ben seni öylesine değil böylesine değil fahrı kainat olduğun için sevdim
Sen olmasaydın bu kainatı yaratamıyacaktı Rabbim işte bu yüzden dolayı da sevdim
Ben rüyama girmesende o nur cemalini görmek kısmet olmasada nur cemalinede maşuk olarak sevdim
Siretine zaten maşuğum olmuşum senin sarhoşun
Ah be Nebim gel!Bir gece misafirim ol!
Sadece bir gece gel!Az dur!Kız bu ümmetinden bu şımarık kula
De ki adam gibi müslüman ol!
Haydi Resullulah gel artık çek kulaklarımı!
Haydi Ya resullulah!Bekliyorum bu kulaklar çekilmek için bekliyor!
Bu nefis durmak bilmiyor!
Şeytanla iş ortaklığı yapmış pes etmiyor!
Gel!Bekliyorum gözlerim artık pes ediyor!
Aklım uçuyor
Haydi gel!Enes b. Malik (radyallahu anh) şöyle ifade etmektedir:

"Resulullah Efendimiz(aleyhissalâtu vesselâm) Medine sokaklarının birinden geçtiğinde O' nun misk gibi kokusu hemen sezildiğinden, halk o yoldan Hazreti Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)in geçtiğini söylerlerdi.

Bizler, Peygamber Efendimizin(aleyhissalâtu vesselâm) gelişini, kokusunun güzelliğinden anlardık." 

 
zülal

19 Nisan 2009 Pazar
21:38:9
 allah razı olsun güneş gözlüm emeğine yüreğine sağlık harika olmuş.....

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 19.04.2009 21:03:26
Yazıyı Ekleyen : güneş gözlüm
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 12148 kez okundu.
güneş gözlüm bugüne kadar toplam 263 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Sıkıntı anında çekilecek tesbihler..

resimli ayetler 2


Bugün Hiç Okunmadılar..

ESHÂB-I KİRÂM KİMDİR

SEVİNMEK LAZIMKEN NİÇİN AĞLARSIN

HZ HAMZA

Unutma Kendini

filistin kan ağlarkenRAHATMISIN MÜSLÜMAN'''


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
dilara_gülşeni , tezin , eatas , halide , kunduz , asılbekova , asilbekova , faruk bin samet , canercansu özanlı ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

Minahz. davutsiacevapcan ahmetsenaidemirciResimleriey azrailmuhammedGamet

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   allahaşkı
   rositav
   zelal_ismail
   menekşe lale
   sinepüryan

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.