Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar.


İslamiyazılar gözünüzün önünde olsun
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Hadisler » ANLAMLI SURELER


ANLAMLI SURELER
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in Müslümanların Menfaati İçin Aldığı Sadakalar Onların Temizlenmesine Vesile Olmuştur


Allah, Tevbe Suresi' nin 103. ayetinin başında, "Onların mallarından sadaka al, bununla onları temizlemiş, arındırmış olursun" şeklinde buyurmaktadır. Yani Allah çok sevgili kulu olan Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in, Müslümanların menfaati için aldığı sadakaları vesile ederek, müminleri temizleyip arındıracağını bildirmektedir. Peygamber Efendimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ) Allah' ın elçisidir ve her sözünde ve her tavrında Rabbimizin emirlerine ve gösterdiği yola uymaktadır. Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in güzel ahlakının ve üstün tavrının kaynağı, onun şirk koşmadan, başka bir yol gösterici ve ilah aramadan, her zaman Allah' a yönelmesidir. Allah' ın kendisine buyurduğu her emri yerine getirdiği için, tüm alemlere örnek, eşsiz güzellikte bir ahlak ve tavır kazanmaktadır.

Bu gerçek, bütün Müslümanlar için yol gösterici olmalı ve inananlar, sadece Allah' ın vahyi olan Kuran' a uyarak ve Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in öğrettiği güzel ahlakı yaşayarak, tüm alemlere örnek bir tavır ve ahlak göstermelidirler.ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com


Şüphesiz Biz, yeryüzü üzerindeki şeyleri ona bir süs kıldık; onların hangisinin daha güzel davranışta bulunduğunu deneyelim diye.

(Kehf Suresi, 7)

ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com         ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com


Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ) Mü' minler İle İstişare Ederdi...


Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )Allah' ın emrine uyarak, müminlerle istişare eder, onların fikirlerini alırdı. Bu konunun emredildiği ayet şöyledir:


Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen artık Allah' a tevekkül et. Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. (Al-i İmran Suresi, 159)


Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ), müminlerin de fikirlerini aldıktan sonra, kararını verir ve sonucu için Allah' a tevekkül ederdi. Unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek, alınan kararların hepsinin Allah Katında önceden belli olduğudur. Allah kaderde her kararı, her kararın sonucunu belirlemiştir. Bir konu hakkındaki istişare ve sonra konuyu bir hükme veya sonuca bağlamak ise müminler için bir ibadettir. Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ) bu gerçeği bilerek, müminlere danışmış, kararını vermiş ancak kararın sonucu için Allah' a güvenerek, Allah' ın en hayırlı sonucu yaratacağını bilmiştir.

İstişare etmek müminler için de güzel ve hayırlı sonuçlar getirebilecek bir tavırdır. Herşeyden önce, istişare eden kişi tevazulu davranarak güzel ahlak göstermektedir. Örneğin Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ) ümmetinin içinde en fazla akla sahip, en basiretli ve en ferasetli olan kişidir. Buna rağmen çevresindekilere danışması, onların fikirlerini öğrenmesi, onların bir konuya getirecekleri çözümlerin neler olacağını sorması, onun ne kadar alçakgönüllü bir insan olduğunun göstergesidir.ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com

Kim bir iyilikle gelirse, kendisine bunun on katı vardır, kim bir kötülükle gelirse, onun mislinden başkasıyla cezalandırılmaz ve onlar haksızlığa uğratılmazlar.
(Enam Suresi, 160)


Göklerde ve yerde olanlar Allah' ındır; öyle ki, kötülükte bulunanları, yaptıkları dolayısıyla cezalandırır, güzel davranışta bulunanları da daha güzeliyle ödüllendirir.
(Necm Suresi, 31)

ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com         ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com

Müminler de, her konuda tevazu gösterip, "bunu benden iyi zaten kimse bilemez" demeden, diğer kişilere danıştıklarında bunun hayır ve güzelliklerini pek çok açıdan göreceklerdir. Böylelikle Peygamber Efendimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in bir tavrını uygulayıp ona benzeyecekler, müminlere gösterdikleri tevazu ve saygı nedeniyle de Allah' ın ve müminlerin sevgisini kazanacaklardır. Bütün bunların yanısıra akıllarını beğenmek gibi bir beladan uzak durmuş olacaklardır. Ayrıca Allah Kuran' da, " Ve her bilgi sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır" (Yusuf Suresi, 76) şeklinde bildirmektedir. Dolayısıyla insan sadece kendi aklına güvenmeyip, başkalarının akıl, düşünce ve bilgi birikimlerinden faydalandığında, çok daha iyi sonuçlar elde edebilir. Tek akıl yerine, danıştığı kişi sayısınca, örneğin 10 akla sahip olur. Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem ), müminlere birbirleriyle ile istişare etmelerini şöyle hatırlatmıştır:


"Kim bir işe girişmek ister de o hususta Müslüman biri ile müşavere ederse Allah onu işlerin en doğrusunda muvaffak kılar."( 1 )


Allah' ın Kuran' da insanlar için gösterdiği her yol ve Peygamberimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' in üzerinde gördüğümüz her tavır bizim için en hayırlısı ve en güzelidir. İstişare etmek bunlardan biridir. Bu nedenle Allah' ın emirlerini çok iyi bilmek ve Peygamber Efendimiz  (Sallallahu Aleyhi Vesellem )' i çok iyi tanımak, ibadetlerimizi en güzeliyle yerine getirmek ve en güzel ahlaka sahip olmak için çok önemlidir.ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com

Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur' an' dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, Biz sizin üzerinizde şahidler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz...
(Yunus Suresi, 61)


... De ki: "Gördünüz mü haber verin; Allah' tan başka taptıklarınız, eğer Allah bana bir zarar dileyecek olsa, O' nun zararını kaldırabilirler mi? Ya da bana bir rahmet vermeyi istese, O' nun rahmetini tutup-önleyebilecekler mi" De ki: "Allah, bana yeter. Tevekkül edecek olanlar, O' na tevekkül etsinler."
(Zümer Suresi, 38)

ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com         ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com
ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com ANLAMLI SURELER resimleri - islamiyazilar.com


1- Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 136
Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 18.01.2010 11:54:46
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 3 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 9594 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

DoStLuK iLe iLgİlİ


Bugün Hiç Okunmadılar..

BUGÜN CUMA FİLİSTİN İ UNUTMA

cumaniz, asure geceniz ve asure gununuz mubarek olsun efendim

BİR DÜŞÜNE DUR

Şekermi şeker

bugün yine çok güzelsin hayat..!


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
çağrı , nazlıcan , feveran , koolistiwra , kazan , MGUMUS , yücel01 , f d ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

nereyekokunazarticaretdavetiyebeklemekzekeriyaizmirkahrgavs

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   güller
   meçhul-19
   gül tohumu
   NURAY
   ybil

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.