Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Devamlı herkesle kavga ve çekişme halinde olman, günah olarak sana kafidi


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Şiir / Ezgi » anlamlı Ve Resimli Sözler


anlamlı Ve Resimli Sözler
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...
 
Mucizeler ihtidaya değil, ithama yararlar.

Blaise Pascal

Allahı bilmek ile Onu sevmek arasında ne kadar büyük bir mesafe var!

Blaise Pascal

Tecrübe bize takva ile iyilik arasındaki muazzam bir fark olduğunu gösteriyor.

Blaise Pascal

Bir insanın umudunu ibadetin şeklî boyutuna bağlaması hurafedir; bu boyutun ifasını reddetmek de, küstahlık.

Blaise Pascal

Aksini yapmaları gerekirken, şehvetin hükümferma olmasına izin veriyor, vicdanın sesini susturmaya çalışıyorlar.

Blaise Pascal

Acziyet ümitsizliğe sevkeder. Gurur ise, haddini bilmezliğe.

Blaise Pascal

Allah sahip olduğu kudreti gözle görünen şeyler vasıtasıyla göstererek, görünmez ihsanlarda bulunma kudretini de gösteriyor.

Blaise Pascal

Allahın melekûtu cesette değil, ruhtadır. İnsanların düşmanları Babil halkı değil, kendi tutkularıdır.

Blaise Pascal

Yeter ki siz hakkı bilin ve hak sizi hür kılacaktır (Yuhanna 8:36). Öyleyse, hakkı bilmenin dışında kalan bir özgürlük olsa olsa mecazî bir özgürlüktür.

Blaise Pascal

hata: (1) herşeyi lafzî anlamıyla almak, (2) herşeyi batınî anlamıyla almak.

Blaise Pascal

Allahın kendini gizliyor olduğunu söylemeyen hiçbir din hak değildir. Allahın kendini niçin gizlediğini açıklamayan hiçbir din öğretici ve ders verici değildir.

Blaise Pascal

Seçilmiş olanı aydınlatmaya yetecek kadar ışık da, onların kibirlerini kırmaya yetecek kadar müphemlik de mevcut. Habis ve şerir olanı körleştirmeye yetecek kadar karanlık da, onları hesaba çekmeye yetecek kadar ışık da mevcut.

Blaise Pascal

Allah zihinden ziyade iradeyi sevketmek ister. Tam bir vuzuh hali zihne yardım ederdi gerçi; ama iradeyi hükümsüz bırakacaktı.

Blaise Pascal

Allahın bazılarını karanlıkta bırakıp bazılarını aydınlatmayı irade ettiği ilkesini kabul etmedikçe, Allahın eserlerinden hiçbirini anlayamayız.

Blaise Pascal

Birşeyin ihata edilemiyor oluşu, onun yok olduğu anlamına gelmez.

Blaise Pascal

Hakikatı tümüyle görmediği takdirde, insan faziletin kemal noktasına erişemez.

Blaise Pascal

Eğer bütün şeyler Allah tarafından ve Allah için ise, hak dinin bize yalnızca Allaha ibadet edip Onu sevmeyi öğretmesi gerekir.

Blaise Pascal

Bu sonsuz mekânların ezelî sessizliği içimi ürpertiyle dolduruyor.

Blaise Pascal

Adam gibi tefekkür etmeye gayret edelim; ahlâkın en birinci ilkesi işte budur.

Blaise Pascal

İnsanın ulviyeti tefekküre dayanmalıvarlığımızın kesinlikle doldurmaya yetmeyeceği zaman ve mekâna değil.

Blaise Pascal

İnsan yalnızca bir kamıştır, tabiatın sinesindeki en zayıf kamışama düşünen bir kamış. Demek ki bizim bütün izzet ve şerefimiz, tefekkürdedir.

Blaise Pascal

İster şu kadar yaşayalım, ister bu kadar; hepimizin hayat süresi, ezeliyet karşısında eşit derecede sonsuz küçük konumunda değil mi?

Blaise Pascal

Sınırlı bir varlığı, etrafını kuşatan ve durmaksızın kendisinden kaçan iki sonsuzluk arasında, hangi şey sabit bir noktada tutabilir ki!

Blaise Pascal

İfrat dereceyi bulan her nitelik bizi rencide eder.

Blaise Pascal

Haddimizi bilelim: bir şeyiz gerçi, ama herşey değiliz. Cismimiz tüm kâinatın eriştiği alan içinde ne kadar küçük bir yer işgal ediyorsa, idrak düzleminde de zekâmız işte o kadar küçük bir yer tutuyor.

Blaise Pascal

İnsana ilim verildiği iddiası doğru değilse, insanda hiçbir hakikat yok demektir. Yok eğer bu iddia doğruysa, insanın elinde, zelil bir halde olduğunu derkedip tevazuyu kuşanması için iyi bir sebep var demektir. Velhasıl, öyle de olsa, böyle de olsa, insan mütevazi olmakla yükümlüdür.

Blaise Pascal

İnsanın şu kâinattaki durumu, uykuda iken tam bir çöl hükmündeki dehşet verici bir adaya nakledilmiş olan, asıl yurdunu yitirmiş bir halde uyanan ve bu dehşetli yerden kaçmasını sağlayacak hiçbir vesile bulamayan bir adamın durumunu andırıyor. Sonra bu kadar biçare, bu derece aciz bir durumda bulunan şu insanların hiç aldırış etmeden yaşayıp gitmesine şaşıyorum.

Blaise Pascal

İnsanın ne boş işlerle uğraştığını anlamak için, yaşanan aşkların sebep ve sonuçlarını ele almaktan daha iyi bir yol yoktur. Zira, bir aşkın sebebi veya sonucu olan şey, tüm dünyanın gidişatını değiştirebiliyor. Kleopatranın burnu daha kısa olsaydı, bugün bütün dünyanın çehresi başka türlü olurdu.

Blaise Pascal

Herşeye ilişkin bazı şeyler bilmek, bazı şeyler hakkında herşeyi bilmekten çok daha iyidir.

Blaise Pascal

Kendi acziyetimizi bilmeden Allahı bilmek bizi gurura sevkeder. Allahı bilmeden kendi acziyetimizi bilmek bizi ümitsizliğe düşürür.

Blaise Pascal

Allahı bir resulün aracılığıyla bilenler, kendilerinin acizliğini de bilirler.

Blaise Pascal

Allahı kendi acziyetini tanımadan tanımış olanlar, Allahı değil, kendilerini yüceltirler.

Blaise Pascal

Tabiat içindeki o kadar çok şey aklın kavrayışının ötesinde iken, tabiatüstü şeyler için ne buyurulur?

Blaise Pascal

Aklın atacağı son adım onun kavrayış kapasitesini aşan sonsuz sayıda şeyin varlığını kabul etmektir. Doğrusu, bunu idrak etme düzeyine gelemeyen bir akıl, kelimenin tam anlamıyla zavallı bir akıldır.

Blaise Pascal

İman elbette bize duyguların yapmadığı şeyi anlatırama, duyguların gördüklerinin zıddını değil. İman duyguların üstündedir; karşısında değil.

Blaise Pascal

İki aşırılık: aklı safdışı bırakmak, akıldan başka hiçbir şeyi kabul etmemek.

Blaise Pascal

Mutlak aklın reddi kadar akla uygun hiçbir şey yoktur.

Blaise Pascal

Herşeyi aklın eline bırakmaya kalkarsak, dinimizin gizemli ve olağanüstü hiçbir tarafı da kalmayacaktır. Öte yandan aklın prensiplerini ihlal etmeye kalkışırsak, o zaman da dinimiz saçma ve gülünç olacaktır.

Blaise Pascal

Lütfu ve keremiyle bütün eşyayı düzene koyup herşeye kendisi için en uygun vaziyeti veren Allahın yolu, dini zihinlerimize aklın kabul ve tasdik ettiği delillerle, kalblerimize ise inayetiyle adım adım yerleştirmektir. Dini kalblere ve zihinlere kuvvet ve tehdit yoluyla yerleştirme teşebbüsü ise, esasında adım adım dini değil, terörü yerleştirmek anlamına gelir.

Blaise Pascal

Önüne kendisini görmemize engel olacak bir perde gerdikten sonra, gamsız ve kasavetsiz, var gücümüzle uçuruma doğru koşuyoruz.

Blaise Pascal

Ruhun ölümlü mü, ölümsüz mü olduğunu bilmek tüm hayatımızı etkiliyor.

Blaise Pascal

Allahın varlığını isbat eden şey yalnızca arayanların Ona sıkı sıkıya sarılması değildir. Aramayanların körlüğü de varlığını isbatlar Onun.

Blaise Pascal

İnançsızların huzurunu kaçırmanıza hiç gerek yok; kendileri bunu gayet iyi beceriyorlar.

Blaise Pascal

İnançsızlara muhatap olurken, onlara merhamet ederek başlayın işe. Zira, içinde bulundukları durum onları yeterince mutsuz kılıyor.Üç tür insan vardır: Allahı bulanlar ve ona hizmet edenler; Onu aramakla meşgul olup henüz bulamayanlar; Onu ne arayan, ne bulan, zaten arayıp bulma çabası olmadan yaşayanlar. İlk gruba girenler mâkul ve mutlu, sonuncu grubun insanları aptal ve mutsuz, ortadakiler ise mutsuz ve mâkuldur.Arayış içinde olan ateistlere acı, çünkü yeterince mutsuz bir vaziyetteler. Ateizmleriyle övünenlere karşı da sözünü hiç sakınma.

Blaise Pascal

Yalnızca Onu görmeyi arzulayanlar için yeterli nur; tam tersi bir konumda olanlar için ise, yeterince karanlık mevcuttur.

Blaise Pascal

Son yatacağı yer iki avuç topraktan ibaret olan kişiye de ki: Sarayını, çardağını göklere kadar yüceltmeye ne hacet var?

Hafız-ı Şirazî

Güya adımız ayık, ama gurur kadehinin sarhoşlarıyız.

Hafız-ı Şirazî

Kanaat şerefini terketmeyiz. Padişaha söyleyin: rızk mukadderdir.

Hafız-ı Şirazî

Hiçbir yiğidin, kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.

Hafız-ı Şirazî

Hayretteyim öyle gönüle ki, katılıkta hiç de mermerden aşağı değil.

Hafız-ı Şirazî

Dünya yeşilliğinde güz rüzgârından incinme. Mâkul düşün: dikensiz gül nerde ki?

Hafız-ı Şirazî

Hangi sofrada doyarsan doy, rızkı veren Allahtır.

Hafız-ı Şirazî

Zulmeden hâkimlerle konuşmak, en uzun kış gecelerine benzer.

Hafız-ı Şirazî

Sen ister hoşgör, ister kına! Biz kendini beğenen şeyhe inanmayız, vesselam.

Hafız-ı Şirazî

Cihan, süsen ve gül zamanı cennete döndü. Fakat ne fayda ki, ebedîliğine imkân yok.

Hafız-ı Şirazî

Kin güdenlerin gönlü, sırra mahrem olmaz.

Hafız-ı Şirazî

Nasipten şikayet, insafsızlıktır.

Hafız-ı Şirazî

Irmak kenarına otur da, ömrün akışına bak! Çünkü bize bu fani dünyanın geçiciliğine şu işaret kifayet eder.

Hafız-ı Şirazî

Cefa yüzünden vefayı terketme!

afız-ı Şirazî

Nakış oku, maval okuma!

Hafız-ı Şirazî

Ah, bir elime geçse, ayrılığı öldürürdüm.

Hafız-ı Şirazî

Her yeşil yaprak, Allahın kudretini anlatan bir defterdir. Hepsinde de gafil olursan, yazık doğrusu!

Hafız-ı Şirazî

Bu çabucak gelip geçen kâinattan emniyet ve istirahate kavuşmayı kim umabilir?

Hafız-ı Şirazî

Ateşe tapanla dünyaya tapan arasında bir fark yoktur.

Hafız-ı Şirazî

Define yılansız olmaz, kolay elde edilmez. Mustafanın (a.s.m.) devleti bile, Ebu Lehebin yalımıyla birlikte yürür.

Hafız-ı Şirazî

Baştaki saçtan geçmek kolay. Asıl kalender, Hâfız gibi, başından da geçendir.

Hafız-ı Şirazî

Gönlüyle sözü bir olana kurban olayım.

Hafız-ı Şirazî

Güneşin bile bir zerre sayıldığı bir mahfilde kendini büyük görmek, edebe uyar birşey değil.

Hafız-ı Şirazî

Heva, iman kapısının kilididir

Mevlânâ

bu dolaşık ve karmakarışık âlemde biz kimiz? Elif gibiyiz; elifin ise, esasen, hiç ama hiçbir şeyi yoktur.

Mevlânâ

Nefis çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Mütevazi ol, büyüklük taslama. Kul ol, sultan olma!

Mevlânâ

Toprak ol ki, renk renk çiçekler bitiresin

Mevlânâ

Dinleyen susamış ve arayan biri olursa, vaaz eden ölü bile olsa ona ders verir.

Mevlânâ

Dünyaya aşık olan kişi, üstüne güneş vurmuş bir duvara aşık olur.

Mevlânâ

Nimete şükretmek, nimetten daha hoştur.

Mevlânâ

Kim Rabbin mumunu üflerse, o mum sönmez, üfleyenin ağzı yanar.

Mevlânâ

Ey menzilini susamış kişi, acele etme, sabrı öğren! Arap atı aceleyle iki koşu gider. Deve ise, ağır ağır gece gündüz yol alır.

Sadi-i Şirâzî

Her işte kendinden üstününü ara, bunu fırsat bil; kendin gibisiyle, vaktini yok edersin.

Sadi-i Şirâzî

Derdini düşmanlara söyleme. Sevine sevine oLâ havle çekerler.

Sadi-i Şirâzî

Bengisuyunu yüzsuyuna karşılık satsalar, bilen kişi onu almaz. Çünkü, zilletle yaşamaktansa, zilletle ölmek yeğdir.

Sadi-i Şirâzî

Alçaklardan minnet altında istediğin şeyle, vücutça artar, ruhça eksilirsin.

Sadi-i Şirâzî

Allahı tanıyan bir yabancı için, Ona yabancı olan bin akraba feda!

sadi-i Şirâzî

Acele yürüyen, yol arkadaşı değildir. Gönlü sana bağlı olmayana gönül bağlama.

Sadi-i Şirâzî

Madem ki herşeyin sonu topraktır, sen toprak olmadan önce toprak ol!

Sadi-i Şirâzî

Engin deniz, taş atmakla bulanmaz. Gücenen bir arif, henüz sığ sudur.

Sadi-i Şirâzî

Fakih de olsa, mürşid veya mürid de olsa, kişi bu alçak dünyaya bir kez kapıldı mı, bala düşmüş sineğe döner.

Sadi-i Şirâzî

İyi adamın evinde kötü bir kadın, bu dünyada onun cehennemidir.

Sadi-i Şirâzî

Eğer sen kendini kınayabilirsen, başkaları seni ayıplayamaz.


Sadi-i Şirâzî

Yüreğimiz bir hazinedir; onu bir çırpıda harcarsanız, iflas edersiniz.

Honore de Balzac

Fazla zarafet, nedimler için hüner, bilgeler için kusurdur.

Sadi-i Şirâzî

Yüz aç adamın huzurunda, kemal-i lezzetle fazla yenilmez.

Bediüzzaman Said Nursî

Dost vefalı olunca, düşman ne yapabilir?

Sadi-i Şirâzî

Ben kimsenin gönlünü kırmayabilirim. Ama hasetçiye ne yapayım? O, kendiliğinden azap içinde.

Sadi-i Şirâzî

Kaptanı Nuh olan, denizin dalgasından korku duyar mı?

Sadi-i Şirâzî

Sözün, özüne kılavuzdur.

Ferideddin Attar

Satın almak, düşünmekten daha Amerikanca bir fiildir.

Andy Warhol

Tesettür, erkeğin gözünü örter; kadının gözünü değil.

Abdülhakim Murad

İnsaf, insanı herşeyden kurtaran bir padişahtır. İnsaf sahibi olan, saçma sapan şeylerden kurtulur.

Ferideddin Attar

Kul, sınanma vakti belli olur.

Ferideddin Attar

Teoride, teori ile pratik arasında bir fark yoktur. Ama pratikte, vardır.

Jan L. A. van de Snepscheut

Rahatına düşkün bir bilgin, bilgin olarak adlandırılmaya lâyık değildir.

Lao-Çe

Ben eserlerimle ölümsüz olmak istemiyorum; ölmeyerek ölümsüz olmak istiyorum.

Woody Allen

Hayat güzeldir, ölüm ise huzur verici. Ama ondan ona geçiş zor şey...

Isaac Asimov

geldiğimiz ise, bizden Allaha bir hediye&

anonim

Çağların bilgeliğini ara; ama dünyaya bir çocuğun gözleriyle bak!

Ron Wild

Olgunlaşmamış insanın özelliği, bir dava uğruna soylu bir biçimde ölmek istemesidir; olgun insanın özelliği ise, bir dava uğruna gösterişsiz bir biçimde yaşamak istemesi.

J. D. Salinger

Kötünün galip gelmesi için bir tek şey yeterlidir: iyi insanlar için hiçbir şey yapmamak.

Edmund Burke.

Gerçek değişim kimi eski şeyleri farklı görmeye başlamaktır.

Richard Wilkins

Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise, insan da acı çekmeden olgunlaşmaz.

Konfüçyus

Öğrenmek için sor; sıkıntı vermek için sorma.

Hz. Ali

Belki de Tanrı, uygun kişiyi tanımandan önce yanlış kişilerle tanışmanı, uygun kişiyi tanıdığında minnettar olman için istedi.

Gabriel Garcia Marquez

İlk konakta esiriz hâlâ.

Mevlânâ

Mağlup olmuş hayr, galip gelmiş şerden daha güçlüdür.

Martin Luther King

İnsanlar iki gruba ayrılırlar: günahkâr olduklarını düşünen hak ehli insanlar ve hak ehli olduklarını düşünen günahkârlar.

Blaise Pascal

Asla ikinci okun olmasın. İkinci atışına güvenirsen, birincide dikkatsiz olursun.

Andrei Tarkovski

Zamana uyun, sözü cahil ve zavallıların söylemidir. Zaman size uymuyorsa zamanla savaşın...

Muhammed İkbal

Hiç kimse, sizin izniniz olmadan, size kendinizi değersiz hissettiremez.

Eleanor Roosevelt

Allah bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapamaz.

Hâfız-ı Şirâzî

Kudret cömerttir, gerçekler karşısında boyun eğer, adildir ve sakindir. Zaaftan doğan tutkular ise merhametsiz olur.

Honoré de Balzac

Bir insan, kendi ruhu özgür değilse, bütün dünyanın bağımsız olmasından ne fayda sağlayabilir?

Andrei Tarkovksi

Geçmişi bir kitap gibi kullanın; eviniz gibi değil.

Richard Wilkins

Nasıl olur; insanlar şarkı söylerler de, nereden gelip nereye gittiğimizi ve Tanrının ne olduğunu öğrenmek için yürekleri titremez?

Nikos Kazancakis

ualarınıza dikkat edin; gerçekleşebilirler.

Ralph Waldo Emerson

Karşınızdakini dinliyor musunuz, yoksa konuşmak için sıra mı bekliyorsunuz?

Richard Wilkins

Başaramazsanız hayal kırıklığına ugrayabilirsiniz, ama gayret göstermezseniz felâket kaçınılmazdır.

beverly Sills

Başkalarının savaşıyla uğraşayım derken, kendindeki yaman savaşı gözden kaçırma.

Mevlânâ

Padişah kapısındaki bir yoksul, bana bir nükte söyledi. Dedi ki: Hangi sofraya oturduysam, rızkı veren Allahtır.

Hâfız-ı Şirâzî

Nefret eden için, nefretin kendisi, nefret edilenden daha önemlidir.

Vaclav Havel

İnsan Tanrısız nasıl yaşar? Ancak kendisi tanrı olarak ki, bu da mümkün değil.

Andrei Tarkovski

Bir okyanustur zaman, ama biter bir kıyıda / Ve bir de bakarsın ki, sen yoksun buralarda.

Bob Dylan

İnsanı Allah yaratmadıysa, neden insan yalnızca Allaha teslim olunca mutlu oluyor?

Blaise Pascal.

Sana ağır gelen o bir secde var ya, binlerce secdeden alıp kurtarır seni.

Muhammed İkbal

yaşadığımız cennetten bizi attıran şeytanı, içimizde aramamız gerek.

Goethe

Aşk benim için bir çaba, bir ödün, sürmenaj. Yalnız, Allahı sevmek öyle zor gelmiyor. Çünkü Allahı sevmek demek, ortaya çıkmak, gitmek, gelmek, dinlenmek, ve tüm bu işleri yaparken Allahın üstümüzdeki sevgisini duymak demek.

Rainer Maria Rilke

Ey nefis, ne zamana kadar günahlardan zevk alacaksın? Tevbe tatsız değildir; onu da tat.

Bâbur

Her sonuç başlangıcının içindedir. İyiler, iyi terbiyelerin kundaklarına sarılmıştır.

Selahaddin Şimşek

Her arayan bulamayabilir, ancak bulanlar arayanlardır.

İmam-ı Rabbanî

Ferah hüzün ile, kolaylık güçlük iledir.

Muaz bin Cebel

Kelam devaya benzer, az söylersen fayda verir.

Abdullah bin Ömer

alonların gururu iğnelerle karşılaşıncaya kadardır!..

Selahaddin Şimşek

Bütün karanlıklar aynı siyahtan dokunmuştur.

Selahaddin Şimşek

Yûsuf gibi rüyalar göreceklerin uykuları uğruna gecelere katlanmaya değmez mi?

Selahaddin Şimşek

Yeniler vardır ki sağlam, eskiler vardır ki, çürük değildir.

Selahaddin Şimşek

Sabah olup gün ışıyınca, halk gece yol alanları över.

Hz. Ali

Kötünün galip gelmesi için bir tek şey yeterlidir: iyi insanlar için hiçbir şey yapmamak.

Edmund Burke

Mağlup olmuş bir iyilik, galip gelmiş bir kötülükten daha güçlüdür.
Martin Luther

Doğruyu bulanlar, yanlış yapmaktan korkmayan, ama yanlışta ısrar etmeyenlerdir.

Ahmet Yıldız

Hayat büyük bir yalnızlığın şarkısı olabilir ancak; trajedisi değil...

Taha Çağlaroğlu

Çokluk içinde birlik olabilmek, birlik içinde çokluğa düşmekten iyidir

Metin Karabaşoğlu

İyiliğe, geçimini üstlendiklerinden başla.

Hz. Muhammed (a.s.m.)

Her kap, kendi içindekinin kokusunu verir.

Abdülkâdir-i Geylânî

Kıbleni birle. Bir yerde karar kılan her yerdedir. Menzilden menzile dolaşıp duranı hiçbir yerde bulamazsın.
İmam-ı Rabbânî

Ne olduğumuz, Allahtan bize bir hesdiyedir; ne hale geldiğimiz ise, bizden Allaha bir hediye&

anonim

Çağların bilgeliğini ara; ama dünyaya bir çocuğun gözleriyle bak!

Ron Wild

Bismillah her hayrın başıdır.

Bedîüzzaman Said Nursî

Az ama yeten, çok olup oyalayandan daha hayırlıdır.

Hz. Muhammed (S.A.V.)
**asmi**

20 Nisan 2008 Pazar
17:49:30
 ALLAH RAZI OLSUN KARDESIM ELERINE SAGLIK BU GÜZEL SÜZLERI BULUP BIZLERLE PAYLASTIGIN İÇİN .BASARILARININ DEVAMINI DILER GÜZEL DUALRINDA BIZLERI ESIRGME.ASMİ...


esedullah01

20 Nisan 2008 Pazar
14:30:51
 KAİNATDA HANGİ ZERRE YOKTUR Kİ ALLAHI ANLATMASIN
ALLAH BU NUR TALEBESİ KARDEŞİMİZDEN RAZI OLSUN VE YAPTIGI BU HİZMETİ KABUL BUYURSUN
KARDEŞİM SİZİNLE TANIŞMAK NURDAN SOHBETLER ETMEK İSTERİM
İSTERSENİZ MSN ADRESİMİ EKLEYİP SİZİNLE KARDESLİGİMİZİ İLERLETMEK DÜŞÜNCESİ İÇİNDEYİM
baytar571@hotmail.com


Zeynep İrem

23 Mart 2008 Pazar
12:21:7
 çok güzel hepsi herkesin bilmesi gerekir
iyiki yazımışsın


dinmeyenyas

23 Mart 2008 Pazar
2:2:42
 canım benim harika bunlar.. ellerine sağlık..


emreymn

22 Mart 2008 Cumartesi
17:33:50
 bizleir biliglndirdiginiz için teşekkürler Allah(cc) razı olsun.


papatya

(Eski Mesaj)
 çok güzel sözler bunlar.hepsi birbirinden güzel.teşekkürler

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 27358 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
facebook silme
nasıl gidilir
veri kurtarma
karikatürler

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

Peygamberin Hadisi Kuran'dır

İslam'da Fetih Savaşı Yoktur, Savunma Savaşı Vardır

Şahitlikte Bir Erkeğe İki Kadın Olmasındaki Hikmetler

Kuran Arapçadır, Ama Hükümleri Evrenseldir

Tebliğden Ücret Almak Haksız Kazançtır!


Bugün Hiç Okunmadılar..

İpek böceği gibi olmamalı..

SEN VARKEN KİME GİDELİM YA RABBİ

MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA DİNİ SUALLER

Orucun farzları nelerdir?

ÜÇ MESELE


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
caramio , blade0992 , İ , memo121 , vuslat.30 , samsunlu , şehadet , bedirhan , mungan 47 , aloş , senaaaaan , berkefe38 , ortunç62 ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

innelislam 1fatih hanilaHAYYHz. yusufazadevearssalah nuru

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   selamim
   ozduzen
   abdullah çatalyıldız
   islamıyaşamak
   zülal

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.