Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren mü'mindir.


Daha çok kişiye ulaşabilmemiz için
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Peygamberlerimiz » Peygamber Efendimizin MİRAC ta görd..


Peygamber Efendimizin MİRAC ta gördüğü İnanılmaz Olaylar
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Sevgili Peygamberimiz, Mirac olayının Kudüs' ten sonrasını şöyle =anlatır:Cebrail aleyhisselam bana bir kap içinde Cennet şurubu, bir kap da süt =etirdi. Sütü aldım.Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, bir bal; =kisinden de
içtim. Hazret-i Cebrail; "Bal ümmetinin kıyamete kadar devam =deceğine,
su da, ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir" dedi. =BR>

Sonra beraberce göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam birinci kat =öğün kapısını çaldı. Sordular:- Sen kimsin?- Ben Cebrail' im.- Peki =anındaki kim?- O da Muhammed' dir.- O' na göğe çıkmak =çin vahy ve Mirac daveti gönderildi mi?- Evet, gönderildi."Merhaba =elen zata! Bu gelen, ne güzel yolcu!" dediler ve hemen kapı
açıldı ve =endimi Âdem' in "aleyhisselam" karşısında buldum. Bana
"Merhaba" dedi ve dua etti...Burada çok melek gördüm. Hepsi kıyamda huşu ve =udu ile durmuşlar
"Subbuhün kuddusün Rabb-ül-melaiketi ver-ruh" zikriyle =eşguldüler.
Cebrail' e sordum:- Bu meleklerin ibadeti bu mudur?- Evet. Bunlar yaratılalıdan beri, ta kıyamete kadar kıyam üzere
olurlar. Hak =eâlâdan diledim ki, bu ibadeti ümmetime nasip etsin.
Duamı kabul etti. Namazda olan =ıyam odur.Orada bir cemaate uğradım. Melekler, onların =aşlarını ezerler, tekrar
eski halini alır. Yine döverler, yine eskisi gibi olurdu. =Bunlar
kimlerdir?" dedim. "Cuma' yı ve cemaati terk edenlerdir. Rüku ve
=ecdeleri tamam yapmayanlardır" dedi.Bir cemaat gördüm. Aç ve çıplak =diler. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Fakirlere merhamet etmiyenler ve zekat =ermiyenlerdir" dedi.Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler =oymuşlar. Bir yanda da
leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. =Bunlar
kimlerdir?" dedim. "Bunlar, helali terk edip, harama meyl edenlerdir.
Helal =alları varken, haram yiyen kimselerdir" dedi.Arkasındaki yükün =E7okluğundan, harekete mecali kalmamış olan bir
takım kimseler gördüm. O haliyle =alka seslenip, üzerine biraz daha yük
koymalarını istiyorlardı. "Bunlar =imlerdir?" dedim. "Bu kimseler,
emanete hıyanet edenlerdir. İnsanların hakkını =lmış iken, yine
zulmedenlerdir" dedi.Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana =ğradık. "Bunlar kimlerdir?"
dedim. Cebrail aleyhisselam; "Bunlar gıybet =denler ve söz
taşıyanlardır" dedi.Bir grup insana rastladık, dilleri =afalarından çekilmiş, şekilleri
değiştirilip hınzır (domuz) suretine =ebdil olmuş olarak azab
olunurlar. Cebrail aleyhisselam; "Bunlar yalan yere şahidlik
=apanlardır" dedi.Bir kısım kadınlara rastladık. Yüzleri siyah, =özleri göktü. Ateşten
elbiseler giydirmişler. Melekler onlara ateşten =ürzlerle vururlar.
"Bunlar kimlerdir?" dedim. Hazret-i Cibril; "Bunlar zina edenler ve
=ocalarını inciten kadınlardır" dedi.Bir cemaat daha gördüm. =teş, onları yakar, tekrar dirilirler, tekrar
yakardı. "Bunlar kimlerdir?" dedim. "Bunlar =abalarına asi olanlardır"
dedi.İkinci kat göğe çıktık. =ebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Kapı
açıldığında, kendimi; teyze çocukları =DDsa ile Yahya bin Zekeriyya' nın
(aleyhimesselam) yanında buldum. Bana; "Merhaba" =ediler. Ve duada
bulundular...Meleklerden bir cemaate rastladım. Saf =ağlayıp durmuşlar, cümlesi
rükuda idi. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. =evamlı olarak
rükuda dururlar, başlarını kaldırıp, yukarı bakmazlar. =ebrail
aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak teâlâdan iste de
ümmetine nasib =lsun" dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükuu
ihsan eyledi.Sonra =FCçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra, kapı
=çıldı ve kendimi Yusuf aleyhisselamın yanında buldum. Baktım ki
kendisine güzelliğin =arısı verilmiş. Bana, "Merhaba" dedi ve dua
etti...Çok melek gördüm. Saf =alinde, cümlesi secdede idiler. Yaratılalıdan
beri secdede olup, =endilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler.
Cebrail aleyhisselam; "Bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü teâlâdan
iste ki, bu ameli ümmetine =üyesser eylesin" dedi. Hak teâlâdan
diledim. Kabul edip namazda size nasib =yledi.Dördüncü kat göğe eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı
var. =urdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde, "La ilahe illallah
Muhammedün =esulullah" yazılı idi. Sual ve cevaptan sonra kendimi,
İdris aleyhisselamın yanında =uldum. Bana "Merhaba" dedi ve duada
bulundu. Allahü teâlâ, onun hakkında =mealen); "Biz onu yüksek bir
mekana ref' ettik" buyurmuştur. (Meryem suresi: =7)Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş, gamlı ve üzüntülü =di.
Etrafında o kadar çok melek vardı ki, sayısını ancak cenab-ı Hak bilir.
Sağında =urani melekler gördüm. Yeşiller giymişler, çok güzel kokuları
var. Her =irinin güzelliğinden yüzlerine bakılamaz. Sol tarafında
ağızlarında ateşler =açan melekler vardı. Önlerinde ateşten mızrak ve
kamçılar var. Öyle gözleri var =i, bakmağa takat getirilmez. Taht
üzerinde oturan meleğin, başından ayağına =adar gözleri var.Daima önündeki deftere bakar, bir an gözünü ondan =yırmazdı. Önünde bir
ağaç vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp =ağındaki nurani
meleklere teslim eder, kah sol eliyle bir şey alıp solundaki zulmani
meleklere =erirdi. Bu meleğe nazar edince, kalbime bir korku geldi.
Hazret-i Cebrail' e; "Bu =elek kimdir?" dedim. "Azrail' dir. Bunun yüzünü
görmeğe kimsenin =akati yetmez" dedi.Yanına varıp; "Ey Azrail! Bu, ahir zaman peygamberidir ve =llahü
teâlânın habibi, sevgilisidir" dedi. Azrail aleyhisselam kalkıp =ana
tazim etti; "Merhaba! Hak teâlâ senden daha şerefli bir kimse
yaratmadı. =DCmmetin de, cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin
ümmetine, baba ve =nalarından daha çok acırım" dedi."Senden bir ricam
vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara =umuşak darvanasın. Ruhlarını
yumuşaklıkla alasın" dedim. "Seni en son peygamber =larak gönderen ve
kendine habib kılan Allahü teâlânın hakkı için, Allahü =eâlâ gece ve
gündüzde yetmişkere; "Ümmet-i Muhammed' in ruhlarını yumuşaklıkla ve
=olaylıkla al ve işlerini lütf ile gör" diye emreder. Bunun için ben de
senin =FCmmetine, ana ve babalarından daha çok şefkat ederim, dedi.Beşinci kat =öğe çıktık, orada Harun aleyhisselamla karşılaştık. Bana "Merhaba" dedi ve hayır =uada bulundu.Beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini =ördüm. Cümlesi ayakta
duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka =ere
bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Hazret-i Cebrail' den "Bu
meleklerin =badeti böyle midir?" diye sordum. "Evet, Hak teâlâdan dile
de, bu ibadeti =FCmmetine nasib eylesin" dedi. Dua ettim. Cenab-ı Hak
ihsan etti.Sonra =ltınca kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselam ile karşılaştık.
=ana "Merhaba" dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe
yükseldik, aynı =oru-cevaptan sonra İbrahim aleyhisselamı Beyt-i
Ma' mur' a arkasını dayamış =larak buldum. O Beyt-i Ma' mur ki, her gün
oraya yetmiş bin melek giriyor bir daha =ıraları gelmiyor. İbrahim
aleyhisselama selam verdim. Selamımı aldı. "Merhaba =alih peygamber,
salih oğlum" dedi. Sonra;"Ya Muhammed! Cennet' in yeri gayet =atif ve toprağı temizdir. Ümmetine
söyle, oraya çok ağaç =iksinler" dedi. "Cennet' e ağaç nasıl dikilir?"
dedim. "La havle vela kuvvete illa billah" ve =Sübhanellahi
velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber" tesbihini
=kuyarak, dedi.Cebrail aleyhisselam sonra beni, Sidret-ül-Münteha' ya =ötürdü. Sanki
onun yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibi idi. =,
Allahü teâlânın emirlerinden h*****gi birisiyle =arşılaştığında,
öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki, Allahü teâlânın yaratmış
olduğu =ahlukatından, hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz.Cebrail aleyhisselam, =idret-ül-Münteha' nın ilerisine iletti ve bana
veda eyledi. Dedim ki: "Ey Cebrail! Beni =alnız mı bırakıyorsun?"
Cebrail aleyhisselam ıstıraba düştü. Hak =eâlânın heybetinden titremeğe
başladı ve; "Eğer bir adım daha atarsam, Allahü =eâlânın azametinden
helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur" =edi.Alemlerin efendisi, buraya kadar Cebrail aleyhisselam ile gelmişti.
Cebrail aleyhisselam, =urada kendisini; yaratılmış olduğu suret üzere
kanatlarını =çmış, her bir kanadından inciler, yakutlar saçılır bir
halde Resulullah' a gösterdi. Sonra =iyası güneşten daha parlak, Refref
adında yeşil bir Cennet yaygısı geldi. =urmadan Allahü teâlânın
zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih =adası dolduruyordu.Peygamber efendimize selam verdi. Resulullah =fendimiz Refref' in
üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar, =icab denilen yetmiş
bin perdeden geçtiler. Her hicab arası çok uzak idi. Her perdede
=azifeli melekler vardı. Refref, Peygamber efendimizi birer birer o
perdelerden =eçirdi. Böylece; Kürsi, Arş ve ruh alemlerini aştılar.Habib-i =krem efendimiz, her bir perdeden geçerken; "Korkma ya
Muhammed! Yaklaş, yaklaş!" =iye emredildiğini duyuyordu. Bilinmeyen,
anlaşılamayan, =nlatılamayan şekilde, Allahü teâlânın dilediği
yüksekliklere ulaştı. =ekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak
rü' yet hasıl oldu yani Allahü teâlâyı =ördü. Gözsüz, kulaksız,
vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiç bir mahlukun
=ilemiyeceği, anlıyamıyacağı nimetlere kavuştu...

karaoğlan

(Eski Mesaj)
 yorum yapılamaz ancak insan ruhun da bi şeyler hissede bilir bunları yazmakçok zor.

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 101454 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Ölülere Kuran Okunmaz, Kuran Diriler İçindir

itaat


Bugün Hiç Okunmadılar..

masal

****BAŞKA DUA BİLMEZ MİSİN?****

ezan okunmaya başlanması

Gidene kal demeyeceksin...

HAYIRLI CUMALAR


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
fundaunlu1976 , emon , abc111 , K.LEVENT , artis_damat , SeRÇeM , emsalsiz_50@h , martı , enes75 , tatlı cadı , Kosova ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

TEVEKKaraFidanazaptekasürKENDİNİZEpervaayetiKabirde hayatabdes

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   TUĞBA
   elifimbenim
   hureyye
   cemre1450
   abcabc

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.