Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.


İnternete güvenli bir başlangıç yapın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » MAHŞER


MAHŞER
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Bir gün gelecek,insanlar asırlarca uyudukları bir büyük uykudan uyanacaklar.Yer yüzünün her karış toprağından bir delik açılarak altından bir insan fırlayacak.Arzın fanileri tekrar dirilecekler.Bu ikinci gelişte yer yüzünü bir geminin enkazı gibi parça parça bölen bir kasırga onları karşılayacak.İnsanları kelebekler gibi dağdan dağa uçuracak,dağları atılmış pamuklar gibi boşlukta savuracak.Sonra boşluklardan,yıldızların hepsini birbirine çarpıp dünyamıza doğru sürükleyen bir inilti kopup gelecek.Arkasından güneşten bir büyük parça koparak arzımıza saldıracak ve arzımıza düşer düşmez dünyayı kapkaranlık yapacak.Mahşerin suru bu karanlığın içinden geçerek başka dünyaları dolaşmaya daldıktan sonra kafileler hesap yerine doğru yola çıkacaklar bu yolculukta gözler dünyada gördüklerinden başka türlü görecek,kulaklar başka türlü işitecekler.Taşlardan ve kokusuz şeylerden koku alınacak;ağız,yemeden türlü lezzetlerle dolacak,insan teni görünmez varlılara dokunacak,ruh vücudu kendisiyle bir tanıyacak.Yeryüzünde görülmeyen,işitilmeyen şeyler görülüp işitilecek,başka türlü duygular alınacak.

En önde gafiller kervanı yola çıkarılacak.Bunlara henüz toprağın altından çıkmadan önce şaraplar içirilmiş olacak.Bu gördükleri fevkalade hadiseleri yaşamak duygusundan bile mahrum edilmiş olacaklar.Bunlar sürüne sürüne yürüyecekler ve zorla kasırga tarafından itilerek ilerleyecekler.Bunlar görmeyecek,duymayacak ve bilmeyecekler.Bunlar,ömürlerini uyku halinde geçirmiş olanlar,duygusuz yaşayanlar ve huzurlarını bozmamak için başkalarına yanaşmayanlar,kanaati hikmet,rahatlığı zevk edenlerdir.Bunlar, ilhama nail olamayacaklar ve hiç kimseye şefaat edemeyeceklerdir.Bunlar dünyada hesabını bilip <oh!> demekte saadet bulanlardır.Bunların gözleri gördüğünü görmeyecek,kulakları işittiğini anlamayacak ve elleri dokunduğunu anlamayacak.Sarhoş olduklarından ,hallerinin ifadesi olan bir söz de söyleyemeyecekler. Uyanık ruhlar bunları seyredecekler.Gecelerini ibadetle ve gündüzlerini kalplerinin çarpıntısını dinlemekle geçirmiş olanlar, bunları telkin ile sarhoşluklarından uyandırmak isteyecekler.Lakin boşuna olacak,< gaflet uykusundan uyanacak yer burası değil!> diyen ses onları susturacak.

Bunları fitne sahipleri takip edecek.Gayesiz dostluklarla ömürlerini geçiren zavallılara dindarlığı dünya ile alakayı kesmek sayarak insanların yüzüne,pis bir şeye tükürür gibi bakan gafiller kervanından sonra fitneci kervanı yola çıkacak.Aile yuvasında,işbaşında ve halk hizmetinde tuzaklar kurmuş olanlar,yüzleri paslı çivilerle yırtılmış olarak gözükecekler.Bunlar,mukavelelerine ihanet edenler,vücutlarına ruhları hayran kılarak yerde sürükleyen ve vücutlara haram olarak ruhlarını tekmeleyip bebenin arkasından koşanlardır.

Bunlar,masumlara dil uzatmaktan korkmayan haset sahipleriyle vücutlarını eğlendirmek için bütün ömürlerince oyundan oyuna koşmuş,dünyamızın müsabaka,muvaffakiyet ve şehvet aşıklarıdır.Bunlar dostluğu hasede feda etmiş korkaklar aşkın gözyaşına kayıtsız kalmış saadet sultanlarıdır.Bunların kalpler i ateşten bir elle açılarak içerisine ,pişmanlık kaynar bir mayi halinde doldurulacak ve <daha ne istersiniz,kalbinizi başka ne doyurur? >denilecek.Bunlar,pişmanlığın en büyük azap olduğunu orada öğrenecekler.

Bu betbahtların arkasından kibir sahipleriyle riyakarların kafilesi görünecek.Riya yüzünden hayatlarında güneşin aydınlığını bile dosdoğru göremeyenler ve kibirleriyle her ilahi sesi içlerinde boğmuş olanlar,gözlerinin önünde boynuz gibi bire ur olduğu halde ve ayaklarında yerlere çengellenip onları yürümekten alıkoyan canavar tırnaklarıyla ilerlemeye çabalayanlar..Etraftaki, bol ağaçlı ve güneşli kendilerine üzüntü ve ızdırap içinde bakan saf gönüllere ve sanatkarlara ilerlemeye çabaladıkça yer yüzü bunlara karşı koyacak.Riyayı ilk defa burada seyreden sanatkarlar,bu günün sahibine çevrilip,<bize izin ver,bunları gözlerindeki boynuzla ayaklarında ki canavar tırnaklarından kurtaralım.Bunlar dünyada iken parlak sözler söyledi,büyük işler gördü,fakirlere yardım ettiler,eserler meydana getirdiler,secdeye kapandılar,el açıp dua ettiler…>diye yalvaracaklar.Yükseklerden gelen nida ürperdici olacak:<Saf gönüller ve tecrübesiz ruhlar siz yanılıyorsunuz.Bu gözleri boynuzlu ve ayakları canavar tırnaklı mahluklar riyakarlarla kibirlilerdir.Bunlar güya dost iken sözleri riya idi.Hizmetkar iken mürai idiler.Eserleri ne olursa olsun kibir eseri idi.Onlar benliklerine tapınmak hırsıyla eser ortaya koydular.Secdeye kapanışları da Allah’a riya içindi.Dua’yı riya,ibadeti kibir yapan hallerinin cezası budur.Siz elinizi onlardan çekin!<Sanatkarlar ve temiz ruhlar tövbe ederek ağlayacaklar.Bu kafilede böyle sürüne sürüne,toprağa canavar tırnaklarıyla izler açarak uzaklaşacaklar…

Arkadan köpek başlı,yılan vücutlu ve insan bakışlı bir kafile yaklaşacak.Bu kafilenin vücudundan pis bir koku etrafa yayılacak.Yürüdükleri yerde yapışkan ve kara izler açacaklar.Çorak düzlüğü dolduran binlerce,milyonlarca eğri yılan vücudu,üzerlerinde sallanan köpek başlarından bir zehirli hava çıkartacak.B u mahşer sahnesinin yanlarındaki pencerelerden uzanıp bakan cenç yaşında veya fakirlik içinde ölmüş ruhlar birbirine soracaklar:<Bunlar kim?>Dünya malını bir sevgiye saadetini bir ızdıraba feda etmişlerden,yükseklerde ki ilahi bahçelerde oturan birkaçı birlikte onlara cevap verecek:<Bunların dünyanın menfaat muhterisleri,kazançları uğrunda halkı insafsızca ve vicdansızca çiğneyip geçen dünyanın kuvvet ve servet sahipleridir.Onları görün,dünya onları bu hale getirdi.Onlara şefaat etmek istemeyin!Onlar varlık hırsıyla ebedi huzursuzluğu kazandılar.Onlar,ruhlarının hayatına kıymış şakilerdir.Elbette sürünecekler!>Bu anda,yükseklerden inen bir ahın karşı dağları sastığı görülecek.Sonra hep birden bu sürünen kafilenin iniltisinden şu sözler duyulacak:<Ne olurdu,varlığı bilmeden,istemeden ölseydik.>

Nihayet mahşer sarsılacak.Dağlar yarılacak.Yerden ateşler gökyüzüne saçılacak.Bütün mahşer varlıkları çığlık koparacaklar:Zalimler geliyor!Aman ya Rabbi bu ne korkunç kafile!İçlerinde evlat var,baba var.Kadın var,koca var.Dost var,amir var.Alim var,dahi var.Hakim var,tüccar var.Ve hepsinin elinde ateşten bir asa,çıplak vücutlarını kendi elleriyle dağlayacaklar .Feryat kulakları sağırlaştıracak.<Zulm ettik Allah’ım!> diyen hakimler hep birlikte büyük bir ateş çukuruna uçarak asalarını birbirlerine bastıracaklar.Zalim satıcılar ateşten asalarını birbirlerinin boğazına geçirecek.Haksız fütuhat ile kıtaller yapan yiğitler ateşten asalarını birbirlerinin topuklarına saplayarak korkunç seslerle bağrışacaklar.Bunların canavar hırıltısı hep birlikte şu teraneyi tutturacak:<Ne olurdu,dünyada,mazlumlarla beraber olsaydık.Gözlerimiz olsa,derimiz yüzülse ve tırnaklarımız yolunsaydı da zalim olmasa idik.Kahra bağlansaydık da zevk uğrunda zulmetmeseydik.

Zulüm kafilesinin hiç şefaatçisi bulunmayacak ve zalimler,ateşten asalarıyla kah bedenlerini,kah beyinlerini dağlaya dağlaya,ellerini yiye yiye,mahşer yerinden yıllarca yıllarca geçecekler…

Nihayet bu hale dayanamayan mazlumlar bunlara şefaat etmek için atılacaklar:<Ya Rabbi! Bize müsaade et,diyecekler,sabır ve yoksulluk içindeki ömrümüzün ve bütün ibadetlerimizin ecrini bunlara bağışlıyoruz.Zalimler kurtar!Bizim bütün ruh nasibimiz onların kahrından,zulmünden gelen lütfun eseridir.Bizi onlar yetiştirdi,onlar sana ulaştırdı.Eğer bizim kulluğumuzun senin uluhiyyetinin üzerinde bir hakkı varsa bunları kurtarmanı senden diliyoruz.Bizi affetmezsen bile!Bunları affet!Zira bunların zulmünü yaratmasa idin bizim kulluğumuzdaki tahammül ve teslimiyeti de yaratmış olmazdın.>

Zalimler,dünyalar dolusu eserlerini,hudutsuz iktidarlarını ateşten asa haline koymuş kah dillerine batıracaklar kah beyinlerine sokacaklar ve kah ellerini yiyecekler
RONAY

(Eski Mesaj)
 ÖNCELİKLE BÖYLE BİR DERS VERİCİ OLAYA SEBEBİYET VERDİGİNİZ İÇİN ALLAH RAZI OLSUN
UMARIM OKUYANLARIN KALBINDE BİR NEBZE BİLE OLSA YUMUŞAMA YARATIR HERKESİN BU DUNYAYA BİR İMTIHAN İÇİN GELDİĞİNİ HATIRLATACAK SAYGILAR

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2727 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

allahın 7 ismi

itaat

Peygamber Efendimizin MİRAC ta gördüğü İnanılmaz Olaylar


Bugün Hiç Okunmadılar..

sen neymişsin be dede...

SAHİH NEDEMEKTİR?

Gazellerin Vücutlarındaki Özel Soğutma Sistemi

RAMAZAN’IN KADR’İNİ BİLMEK!

Allah’tan Korkmak Güvendir


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
merdo , merve i sefa , ezin , müjdat , gülenyağmur , rukiyye_temizel , karutlar ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

hukukazapabeseunsurAlayharitaboksYORUM YAZakşemseddinlokman

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   tevhit06
   SOFİ
   tahayasin
   ŞAKİROĞLU
   halil

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.