Pek çok günahları olan bir kimse dahi olsa, zulme uğrayanın bedduası kabul görür. Fasıklığı kendine...
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir.


Gün'e islamiyazılar ile başlayın
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » KÜFÜR OLMAYAN SÖZLER


KÜFÜR OLMAYAN SÖZLER
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

Allahsız demek:
Bu söz genelde dinsiz, imansız, merhametsiz
anlamında söylenir. Onun için bu söz küfür olmaz. Herkesin yaratıcısı
Allah olduğu için böyle söylememek elbette iyi olur.

İşimiz Allah�a kaldı demek:

Her
işin yaratıcısı Allahü teâlâdır. Eskiden işimiz başkalarının elinde idi
de şimdi mi Allah�a kaldı? Ama böyle söylemek, kimse bu işi beceremiyor
ancak bu işi Allah yapar anlamında söylendiği için küfür olmaz.

Hakimler hakimi demek:

Bu
da küfür değildir. Hakimler hakimine şimdi Yargıtay başkanı deniyor.
Daha eskiden temyiz reisi denirdi. Daha eskiden de kâdı-l-kudat
deniyordu. Kadılar kadısı demektir. Allah�a padişah demek de caizdir.
Hatta padişahlar padişahı da denir. Osmanlı sultanlarından bazılarına
padişahlar padişahı demekte de mahzur yoktur.

Allah bilir ki şu şöyledir, Allah şahit şunu söyle yaptım demek:

Gerçekten
bir iş yapılmışsa, Allah bilir ki yaptım demekte hiç bir mahzur yoktur.
Yapılan bir iş için de Allah şahit demekte hiç mahzur yoktur. Ama
yapılmayan bir şey için Allah yalancı şahit gösterilemez. Ama zaten bu
anlamda müslüman söylemez. Müslümana suizan ederek, her sözün altında
küfür aramak yanlıştır.

Sezar�ın hakkı Sezar�a, Tanrının hakkı Tanrıya:
Bu söz de küfür değildir. Mazlumun hakkı olduğu gibi zalimin de hakkı olur. Sezar�ın hakkı varsa vardır. Kâfirin hakkı olmaz mı?

Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir demek:
Bir
kimse kalkıp Türkiye�de kanun yapma hakkı kayıtsız şartsız Türkiye
Büyük millet meclisinin dese yanlış mı olur? Libya�da ise Kaddafi�nin
dese ne olur? Olan bir şey söylenmiş olur. Kaddafi�nin kanun koymaya
yetkisinin olup olmaması ayrı şey. Ama Libya�da böyledir. Filanca yerde
de tek söz sahibi falandır demekte de mahzur olmaz.

Sen Allah mısın demek:
Birisi
bir şey söylese, mesela sana şunu haram ediyorum dese, öteki de sen
Allah mısın, o ne biçim söz dese, küfre girmez. Senin yetkin yok sen
aciz bir kulsun demek istiyorsa ona kâfir denir mi?

Allah�tan başkasından medet
[yardım] istemek:
Herkes
birbirinin yardımına muhtaçtır. Ölü diri herkesten yardım istemek
caizdir. Ruh ölmez. Allahü teâlâ dirilere yardım ettirdiği gibi ölülere
de yardım ettirir. Hızır aleyhisselamın ruhu naçar kalanlara yardım
etmektedir.

Doktor hayatımı kurtardı, frene basmasaydı ölmüştüm, şu hap bana şifa verdi demek:

Bunlar
da küfür değildir. Bu yemek beni doyurdu demek gibidir. Yani doymamıza
Allahü teâlâ yemeği sebep kılmıştır. İlacı hastalığımıza şifa
kılmıştır. Ameliyat eden doktoru hastalıktan kurtulmamıza sebep
yapmıştır. Sebeplerle yaratmak, Allahü teâlânın âdetidir.

Devlete karşı çıkılır mı, ezer geçer demek:
Bundan
daha normal bir söz olur mu? Küfür bunun neresinde? Birisi ile
dövüşürken, adamın eli armut toplamıyor ya, o da bize vurur, adam
kuvvetlidir belki o bizi öldürür demek küfür olur mu hiç? Evet öldüren
ve her işin yaratıcısı Allahü teâlâdır ama bunları sebep kılmıştır.
Herkesi Allah öldürdüğü halde, falanca falancayı öldürdü demek caizdir.


Allah�tan başkasının adına kurban kesmek, Allah�tan başkasına adak adamak:
Tapınmak
için olanla, ikram için yapılanı karıştırmamak gerekir. Bir müslüman
Allah�tan başkasına tapmaz. Tapan da zaten müslüman değildir. Kurban,
adak ibadet demektir. İbadet de Allah için olur, Onun rızasını kazanmak
için olur. Rızasını kazanma yolları çok çeşitlidir. Misafir veya devlet
büyükleri gelince, onlara yedirmek için kesmek haram olmaz. Çünkü,
misafire ikram sevaptır, İbrahim aleyhisselamın sünnetidir. (Bezzâziye)

Temel atılırken, hastalık gelince, hasta iyi olunca hayvan kesmek de helaldir. Etleri fakirlere yedirilmektedir. (Hamevi)

Dileği olursa Allah için hayvan kesmeyi adak yapmak da caizdir. (Bahr-ür-râık)

Şarta
bağlı olarak Evliyaya adak yapmak da, kendini, günahı çok, dua etmeye
yüzü yok bilerek, mübarek birini vesile edip, Allahü teâlâya yalvarmak
demektir. Mesela (Hastam iyi olursa sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine
olmak üzere, Allah için, bir koyun kesmek nezrim olsun) deyince, bu
dileğin kabul olduğu çok görülmüştür. Burada, Allah için koyun kesip,
sevabı evliyaya bağışlanmakta, onun şefaati ile, Allahü teâlâ, hastaya
şifa vermekte, kazayı, belayı gidermektedir.

Dini günler demek:

Selefiler,
mübarek gün ve gecelere [Mevlid, Berat, Regaib gibi gecelere] karşı
oldukları için yazar da, bu günlere saldırıyor. Cuma, bayram ve kandil
günleri ve geceleri, müslümanların mübarek gün ve geceleridir. Bu
mübarek gün ve gecelere kıymet veren Allahü teâlâdır. Peygamberler de
insandır. Ancak Allahü teâlâ onları kıymetlendirmiş, güzide mevki ihsan
etmiştir. Diğer insanlardan niye ayırt ediliyor denemediği gibi, bazı
gün ve geceleri kıymetli yaratan Allahü teâlâya da bugünleri diğer
günlerden niye ayırdın denemez. Allahü teâlâ, kullarına çok acıdığı
için, bazı gecelere kıymet vermiş, bu gecelerdeki, dua ve tevbeleri
kabul edeceğini bildirmiştir. Kullarının çok ibadet yapması, dua ve
tevbe etmeleri için bu geceleri sebep kılmıştır.

Din ayrı, dünya ayrı demek:

Din ve dünyanın ayrı olduğu bütün din kitaplarında yazılıdır.
Kur' an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Allah
dilediğinin rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla
şımardılar. Halbuki ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan
başka bir şey değildir.)
[Rad 26]
(Ahiret nimetlerini isteyene de, dünya nimetlerini isteyene de onu veririz.) [Şura 20]

Hadis-i şeriflerde de buyuruluyor ki:
(İnsanların kötüsü, din ile dünyayı yiyen [dini dünyaya alet eden] kimsedir.) [İbni Asakir]

(Allahü teâlânın koruduğu hariç, din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmek zarar olarak yeter.)
[Beyheki]

(Ahir zamanda insan din ve dünyasını ancak para ile korur.)
[Taberani]

(Din
işlerinde kendinden üstün olanı görüp ona uyan, dünya işlerinde ise
kendinden aşağısına bakıp Allah�a hamd eden şükretmiş olur.)
[T. Gafilin]

İmam-ı
Rabbani hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün
500 kere "La havle vela kuvvete illa billah" okuyun buyuruyor.

Din ayrı, siyaset ayrı demek:

Bu
da din ve dünya demek gibidir. Siyaset, devlet işlerini düzenleme ve
yürütme ile ilgili görüştür. Kendi siyasetini din kabul edenler, bizim
siyasetimiz dinden ayrı gösterilemez demek istiyorlar. Din elbette
politikadan ayrıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
(Hak
teâlâ, Âdem aleyhisselama bin çeşit sanat öğretip buyurdu ki:
Çocukların ve neslin, bu sanatlardan biri ile rızkını talep etsin,
sakın ola ki dini geçim vasıtası yapmasın, din ile dünya menfaatini
talep edenlere yazıklar olsun!)
[Hakim]

(Dini dünya menfaati için öğrenene, ilmini paraya değişene kıyamette ateşten gömlek giydirilir.)
[Deylemi]

Zevklere ve renklere karışılmaz demek:
Elbette
zevkler, renkler tartışılmaz. Herkesin zevki farklıdır. Bunun küfürle
ne ilgisi vardır? Hatta bir kimse, içki içse, kumar oynasa, çıplak
gezse, bu benim zevkimdir, bana karışmayın dese bile, yine küfür olmaz.
Çünkü harama helal demiyor. İslamiyet�e değil, karşısındakine kızıyor.
İslamiyet�e kızıyorsa, zaten o müslüman değil ki, küfre düşsün. Küfrün
içinde olan küfre düşmez.

Bu benim özel hayatım hiç kimse karışamaz, demokrasi var demek:
Özel
hayatıma karışmayın demek de küfür olur mu? Bir sarhoş, ben istediğim
gibi içerim, istediğim gibi kumar oynarım, bunlar benim özel hayatım
dese küfür olmaz. Bunları helal kabul ederse küfür olur. Mutezile ve
Selefilikte, amel imandan parça kabul edildiği için günah işleyenlere
küfür damgası basılıyor.

Biz babadan, atalarımızdan böyle gördük demek:
Bunun
küfürle ne ilgisi var ki? Atalardan iyi şeyler de görülür kötü şeyler
de. Bizim atalarımız içki içerdi, kumar oynardı dense bile bunun
küfürle ne ilgisi vardır ki? Burada haramı helal kabul etmek yok ki.

Din şöyle diyor doğru, ama.... , haklısın, fakat� demek:
Adam
dini inkâr etmiyor ki küfür olsun. Fasık birisi, din zekat verin diyor
ama, parayı sevdiğim için veremiyorum, din oruç tutun diyor ama mideme
düşkünlüğümden tutamıyorum. Din içki haramdır diyor ama, zevkime
düşkünlükten bırakamıyorum dese küfür olmaz. Burada dini inkâr etmek,
haramı helal kabul etmek yok.

Paranın açamayacağı kapı yoktur demek:
Bu söz, para çok şeyler yapar demektir. Nitekim hadis-i şerifte de, (Ahir zamanda insanların paraya ihtiyacı daha çok olur. Çünkü insan o zaman din ve dünyasını ancak para ile korur) buyuruluyor. (Taberani)

Bir ibadeti gösteriş veya dünyevi bir menfaat için yapmak:
Müslüman
ibadetini Allah için yapar. İbadete riya karışabilir. Riya karışan
ibadete küfür denmez. İbadeti bir menfaat için yapmak da küfür
değildir. Mesela hacca gidenin niyeti, para kazanmak, oradan ucuz mal
getirmek olsa, bunun ibadetine sevap verilmez ama buna küfür de denmez.

Azrail�le savaşıyor demek:
Ölümle
pençeleşiyor da denir. Burada Azrail aleyhisselamı kötüleyici söz
yoktur. Onu veya başka melekleri kötülemek küfür olur. Ama burada öyle
bir durum yok.

Aşırı dinciler:
Genelde bu sözü
dinsizler, müslümanlara saldırmak için kullanıyorlar. Onlar zaten
dinsizdir. Ama bir Müslüman, diğer bir Müslümana maşallah bu aşırı
dincidir, çok mutaassıptır dese küfür olmaz. Dine aşırı bağlı deniyor.
Dinde aşırı gitmeyi ise dinimiz yasaklamıştır. Mesela Peygamber
efendimiz, (Din kolaylıktır. Dinde aşırı gideni din mağlup eder) buyuruyor. (Nesai)

İslam dini akıl mantık dinidir demek:

Bunun neresi küfür ki? Kur�an-ı kerimde (Akletmez misiniz, aklınızı kullanmaz mısınız?) gibi ifadeler çok geçer. Peygamber efendimiz de buyuruyor ki:
(Aklı olmayanın dini yoktur.) [Ebuşşeyh]
(Kişi, ilmi ve aklı sayesinde kurtulur.) [Deylemi]
(Akıllı kimse kurtuluşa ermiştir.) [Buhari]
(Akıl imandandır.) [Beyheki]

İslamiyet
akla dayanan nakil dinidir. Selim akla uygundur. Dinde aklın önemi
büyüktür. Ancak yalnız akla uyup, yalnız ona güvenip yanılan kimseye
felsefeci denir. Aklın erdiği şeylerde ona güvenen, aklın ermediği
yanıldığı yerlerde, İslam ışığı altında akla doğruyu gösteren büyük
zatlara, İslam âlimi denir. Akıl göz gibidir. İslamiyet de ışık
gibidir. Göz karanlıkta cisimleri göremez. Görmesi için ışık gerekir.

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : DİNİMİZ İSLAM
Yazıyı Ekleyen : merve
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2466 kez okundu.
merve bugüne kadar toplam 1510 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

ÖLÜMÜN ŞEKLİ VE ZAMANI ÖNEMLİ Mİ?

şehid


Bugün Hiç Okunmadılar..

EN KIYMETLİ VE EN KÖTÜ ŞEY

Bugün Mevlid Kandili

eyvah dinden ciktim

GÜLİSTANIM SEN OL EY SEVGİLİ!

patlıcan kebabı resim


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
acar , şevval , 295555 , wonder , ZÜMRÜT , coshkun_54 , gost , kartaca , bilqe ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

hadiHAKKnimetnedersinduyuruhastalikGAMETk?yametseytanezan

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   flatron613
   polat
   mentol
   huseyini
   kalemcan

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.