Birbirinize karşı mütevazi olmanızı, Allah bana vahiyle emretti. Öyle ki, hiç kimse, kimseye karşı övünmesin ve hiç kimse, hiç kimseye zulmetmesin
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur.


Yazı eklemeye vaktiniz yoksa
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » İSLAMİYETTE İMAN ETMEK


İSLAMİYETTE İMAN ETMEK
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

İslâmiyette esas olan, inanmak, îmân etmektir. Îmân ise, kalbin inanması demektir. İnanılacak ve yapılacak şeylerin neler olduğunu bilmek için, önce ilim lâzımdır. Bunları öğrenip îmân ettikten sonra, ameldeki kusûrlar affolabilir. Zira dînimiz, amel edilmese bile, îmân etmenin insana faydalı olduğunu, âhırette Cehennem azâbından kurtaracağını bildirmektedir. Fakat îmân etmeden yapılan amellerin, iyiliklerin, âhirette hiçbir faydası olmamaktadır. Nitekim kâfirlerin dünyâda yaptıkları iyiliklerin, âhirette onlara bir fayda getirmeyeceği âyet-i kerîmelerde bildirilmektedir. Sûre-i İbrâhîmin 18. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Allah C.ca îmân etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu küller gibidir. Âhirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar) buyurulmaktadır.

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler îmânın kalbde olduğunu yani îmânın kalb ile tasdîk demek olduğunu göstermektedir. (Îmân edenler ve sâlih, iyi amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme ve; (Mü’min olarak sâlih amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme, îmân ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel, îmânın parçası olsa idi, âyet-i kerîmede ayrıca bildirilmezdi.

İMAN, KALB İLE İNANMAKTIR
Ehl-i sünnet âlimlerine göre îmân, yalnız kalb ile inanmaktır. Kişi dil ile söyleyemezse, affolur. Mutezile ve hele hâricî denilen fırkalar, amelsiz îmân olmaz, büyük günâh işleyen îmândan çıkar, dediler. İslâmiyette îmânın esâs olması, amellerin, ibâdetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep, îmândır. Sebebin kuvvetli olması, netîceyi emniyet altına alır. İmânı kuvvetli olan bir Müslümân, amellere dahâ çok ehemmiyet, önem verir. Müslümânların her amele, her vazîfeye de ayrı ayrı îmân etmesi lâzım olduğu için, günâh işleyenler, îmânlarının sarsılacağını, hattâ gideceğini düşünerek titrerler. Hattâ bir günâhı işlemeyen kimse bile, o günâha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, kâfir olur, îmânı gider. Bâzı işleri îmâna katmak isteyenler, amellerin ehemmiyetini, önemini acabâ bu kadar anlayabilmişler midir? Yalnız kalb ile inanmakla Müslümânlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lâzım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah C.c için ve âhireti kazanmak için değil de, dünyâ için ve dünyâ saâdeti için olmasını düşünmektedirler.

Dînin emirlerini, yasaklarını kabûl et, îmân eyle de, bunları ister yap, ister yapma, artık bundan râhat bir şey olamaz demek de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyenin, îmânı gider, kâfir olur.

İslâmiyetin emrettiği vazîfeleri yerine getirmek lâzım olduğu gibi, her birinin vazîfe olduğuna inanmak da ayrıca lâzımdır. Böyle inanan bir Müslümân, bu vazîfeleri elbette seve seve yapacaktır. Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günâh işleyenin îmânı gitmez, kâfir olmaz. Günâh işleyen Müslümâna fâsık denir. İ’tikâdı yani îmânı sağlam olan fâsıklar, âhirette Cehennem azâbını yâ görür veyâ görmez. Görür ise, sonra mağfirete kavuşarak, Cehennemden çıkar.

Müslümânlığın temeli, Allah C.cü teâlânın birliğine ve Onun peygamberi olan Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği emir ve yasakların hepsini Allah C.c tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak îmânın şartı değil ise de, yapmak ve yapmamak lâzım olduğuna inanmak îmânın şartıdır. Böyle îmânı olmayan kimseye kâfir denir. Kâfirler, ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da, âhirette azâbdan kurtulamaz.

AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ...
Netice olarak, ibâdetler ve bütün iyi işler kıymetli ise de, bunları yapmak, îmânın yanında ikinci derecede kalır. İmân temeldir, iyi işleri yapmak, ikinci derecededir. İmânın ve îmân ile birlikte olan işlerin dünyâda da, âhirette de, faydaları vardır. İnsanı saâdete ulaştırırlar. İmânsız olan iyi işler, insanı dünyâda saâdete, rahata kavuşturabilir ise de, âhirette faydası olmaz. Çünkü kalb ile inanmak, îmân etmek, Müslümânlığın temeli olduğu gibi, amellerin de en üstünü budur. Resûlullah efendimize, işlerin en üstünü hangisidir diye sorulduğu zaman; (Allah C.ca ve Resûlüne inanmaktır) buyurduktan sonra, âmentü duâsını okumuşlardır.
 

Atlanılacak Forum:

İslâmiyette esas olan, inanmak, îmân etmektir. Îmân ise, kalbin inanması demektir. İnanılacak ve yapılacak şeylerin neler olduğunu bilmek için, önce ilim lâzımdır. Bunları öğrenip îmân ettikten sonra, ameldeki kusûrlar affolabilir. Zira dînimiz, amel edilmese bile, îmân etmenin insana faydalı olduğunu, âhırette Cehennem azâbından kurtaracağını bildirmektedir. Fakat îmân etmeden yapılan amellerin, iyiliklerin, âhirette hiçbir faydası olmamaktadır. Nitekim kâfirlerin dünyâda yaptıkları iyiliklerin, âhirette onlara bir fayda getirmeyeceği âyet-i kerîmelerde bildirilmektedir. Sûre-i İbrâhîmin 18. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Allah C.ca îmân etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu küller gibidir. Âhirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar) buyurulmaktadır.

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler îmânın kalbde olduğunu yani îmânın kalb ile tasdîk demek olduğunu göstermektedir. (Îmân edenler ve sâlih, iyi amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme ve; (Mü’min olarak sâlih amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme, îmân ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel, îmânın parçası olsa idi, âyet-i kerîmede ayrıca bildirilmezdi.

İMAN, KALB İLE İNANMAKTIR
Ehl-i sünnet âlimlerine göre îmân, yalnız kalb ile inanmaktır. Kişi dil ile söyleyemezse, affolur. Mutezile ve hele hâricî denilen fırkalar, amelsiz îmân olmaz, büyük günâh işleyen îmândan çıkar, dediler. İslâmiyette îmânın esâs olması, amellerin, ibâdetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep, îmândır. Sebebin kuvvetli olması, netîceyi emniyet altına alır. İmânı kuvvetli olan bir Müslümân, amellere dahâ çok ehemmiyet, önem verir. Müslümânların her amele, her vazîfeye de ayrı ayrı îmân etmesi lâzım olduğu için, günâh işleyenler, îmânlarının sarsılacağını, hattâ gideceğini düşünerek titrerler. Hattâ bir günâhı işlemeyen kimse bile, o günâha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, kâfir olur, îmânı gider. Bâzı işleri îmâna katmak isteyenler, amellerin ehemmiyetini, önemini acabâ bu kadar anlayabilmişler midir? Yalnız kalb ile inanmakla Müslümânlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lâzım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah C.c için ve âhireti kazanmak için değil de, dünyâ için ve dünyâ saâdeti için olmasını düşünmektedirler.

Dînin emirlerini, yasaklarını kabûl et, îmân eyle de, bunları ister yap, ister yapma, artık bundan râhat bir şey olamaz demek de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyenin, îmânı gider, kâfir olur.

İslâmiyetin emrettiği vazîfeleri yerine getirmek lâzım olduğu gibi, her birinin vazîfe olduğuna inanmak da ayrıca lâzımdır. Böyle inanan bir Müslümân, bu vazîfeleri elbette seve seve yapacaktır. Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günâh işleyenin îmânı gitmez, kâfir olmaz. Günâh işleyen Müslümâna fâsık denir. İ’tikâdı yani îmânı sağlam olan fâsıklar, âhirette Cehennem azâbını yâ görür veyâ görmez. Görür ise, sonra mağfirete kavuşarak, Cehennemden çıkar.

Müslümânlığın temeli, Allah C.cü teâlânın birliğine ve Onun peygamberi olan Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği emir ve yasakların hepsini Allah C.c tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak îmânın şartı değil ise de, yapmak ve yapmamak lâzım olduğuna inanmak îmânın şartıdır. Böyle îmânı olmayan kimseye kâfir denir. Kâfirler, ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da, âhirette azâbdan kurtulamaz.

AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ...
Netice olarak, ibâdetler ve bütün iyi işler kıymetli ise de, bunları yapmak, îmânın yanında ikinci derecede kalır. İmân temeldir, iyi işleri yapmak, ikinci derecededir. İmânın ve îmân ile birlikte olan işlerin dünyâda da, âhirette de, faydaları vardır. İnsanı saâdete ulaştırırlar. İmânsız olan iyi işler, insanı dünyâda saâdete, rahata kavuşturabilir ise de, âhirette faydası olmaz. Çünkü kalb ile inanmak, îmân etmek, Müslümânlığın temeli olduğu gibi, amellerin de en üstünü budur. Resûlullah efendimize, işlerin en üstünü hangisidir diye sorulduğu zaman; (Allah C.ca ve Resûlüne inanmaktır) buyurduktan sonra, âmentü duâsını okumuşlardır.
 

Atlanılacak Forum:

İslâmiyette esas olan, inanmak, îmân etmektir. Îmân ise, kalbin inanması demektir. İnanılacak ve yapılacak şeylerin neler olduğunu bilmek için, önce ilim lâzımdır. Bunları öğrenip îmân ettikten sonra, ameldeki kusûrlar affolabilir. Zira dînimiz, amel edilmese bile, îmân etmenin insana faydalı olduğunu, âhırette Cehennem azâbından kurtaracağını bildirmektedir. Fakat îmân etmeden yapılan amellerin, iyiliklerin, âhirette hiçbir faydası olmamaktadır. Nitekim kâfirlerin dünyâda yaptıkları iyiliklerin, âhirette onlara bir fayda getirmeyeceği âyet-i kerîmelerde bildirilmektedir. Sûre-i İbrâhîmin 18. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Allah C.ca îmân etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu küller gibidir. Âhirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar) buyurulmaktadır.

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler îmânın kalbde olduğunu yani îmânın kalb ile tasdîk demek olduğunu göstermektedir. (Îmân edenler ve sâlih, iyi amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme ve; (Mü’min olarak sâlih amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme, îmân ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel, îmânın parçası olsa idi, âyet-i kerîmede ayrıca bildirilmezdi.

İMAN, KALB İLE İNANMAKTIR
Ehl-i sünnet âlimlerine göre îmân, yalnız kalb ile inanmaktır. Kişi dil ile söyleyemezse, affolur. Mutezile ve hele hâricî denilen fırkalar, amelsiz îmân olmaz, büyük günâh işleyen îmândan çıkar, dediler. İslâmiyette îmânın esâs olması, amellerin, ibâdetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep, îmândır. Sebebin kuvvetli olması, netîceyi emniyet altına alır. İmânı kuvvetli olan bir Müslümân, amellere dahâ çok ehemmiyet, önem verir. Müslümânların her amele, her vazîfeye de ayrı ayrı îmân etmesi lâzım olduğu için, günâh işleyenler, îmânlarının sarsılacağını, hattâ gideceğini düşünerek titrerler. Hattâ bir günâhı işlemeyen kimse bile, o günâha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, kâfir olur, îmânı gider. Bâzı işleri îmâna katmak isteyenler, amellerin ehemmiyetini, önemini acabâ bu kadar anlayabilmişler midir? Yalnız kalb ile inanmakla Müslümânlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lâzım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah C.c için ve âhireti kazanmak için değil de, dünyâ için ve dünyâ saâdeti için olmasını düşünmektedirler.

Dînin emirlerini, yasaklarını kabûl et, îmân eyle de, bunları ister yap, ister yapma, artık bundan râhat bir şey olamaz demek de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyenin, îmânı gider, kâfir olur.

İslâmiyetin emrettiği vazîfeleri yerine getirmek lâzım olduğu gibi, her birinin vazîfe olduğuna inanmak da ayrıca lâzımdır. Böyle inanan bir Müslümân, bu vazîfeleri elbette seve seve yapacaktır. Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günâh işleyenin îmânı gitmez, kâfir olmaz. Günâh işleyen Müslümâna fâsık denir. İ’tikâdı yani îmânı sağlam olan fâsıklar, âhirette Cehennem azâbını yâ görür veyâ görmez. Görür ise, sonra mağfirete kavuşarak, Cehennemden çıkar.

Müslümânlığın temeli, Allah C.cü teâlânın birliğine ve Onun peygamberi olan Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği emir ve yasakların hepsini Allah C.c tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak îmânın şartı değil ise de, yapmak ve yapmamak lâzım olduğuna inanmak îmânın şartıdır. Böyle îmânı olmayan kimseye kâfir denir. Kâfirler, ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da, âhirette azâbdan kurtulamaz.

AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ...
Netice olarak, ibâdetler ve bütün iyi işler kıymetli ise de, bunları yapmak, îmânın yanında ikinci derecede kalır. İmân temeldir, iyi işleri yapmak, ikinci derecededir. İmânın ve îmân ile birlikte olan işlerin dünyâda da, âhirette de, faydaları vardır. İnsanı saâdete ulaştırırlar. İmânsız olan iyi işler, insanı dünyâda saâdete, rahata kavuşturabilir ise de, âhirette faydası olmaz. Çünkü kalb ile inanmak, îmân etmek, Müslümânlığın temeli olduğu gibi, amellerin de en üstünü budur. Resûlullah efendimize, işlerin en üstünü hangisidir diye sorulduğu zaman; (Allah C.ca ve Resûlüne inanmaktır) buyurduktan sonra, âmentü duâsını okumuşlardır.
 

Atlanılacak Forum:
İslâmiyette esas olan, inanmak, îmân etmektir. Îmân ise, kalbin inanması demektir. İnanılacak ve yapılacak şeylerin neler olduğunu bilmek için, önce ilim lâzımdır. Bunları öğrenip îmân ettikten sonra, ameldeki kusûrlar affolabilir. Zira dînimiz, amel edilmese bile, îmân etmenin insana faydalı olduğunu, âhırette Cehennem azâbından kurtaracağını bildirmektedir. Fakat îmân etmeden yapılan amellerin, iyiliklerin, âhirette hiçbir faydası olmamaktadır. Nitekim kâfirlerin dünyâda yaptıkları iyiliklerin, âhirette onlara bir fayda getirmeyeceği âyet-i kerîmelerde bildirilmektedir. Sûre-i İbrâhîmin 18. âyet-i kerîmesinde meâlen; (Allah C.ca îmân etmeyenlerin yaptıkları faydalı işler, fırtınalı bir günde rüzgârın savurduğu küller gibidir. Âhirette o işlerin hiçbir faydasını bulamazlar) buyurulmaktadır.

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler îmânın kalbde olduğunu yani îmânın kalb ile tasdîk demek olduğunu göstermektedir. (Îmân edenler ve sâlih, iyi amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme ve; (Mü’min olarak sâlih amel işleyenler) meâlindeki âyet-i kerîme, îmân ile amelin başka başka olduklarını göstermektedir. Eğer amel, îmânın parçası olsa idi, âyet-i kerîmede ayrıca bildirilmezdi.

İMAN, KALB İLE İNANMAKTIR
Ehl-i sünnet âlimlerine göre îmân, yalnız kalb ile inanmaktır. Kişi dil ile söyleyemezse, affolur. Mutezile ve hele hâricî denilen fırkalar, amelsiz îmân olmaz, büyük günâh işleyen îmândan çıkar, dediler. İslâmiyette îmânın esâs olması, amellerin, ibâdetlerin ehemmiyetini, önemini azaltmaz. Çünkü amellerin yapılmasına sebep, îmândır. Sebebin kuvvetli olması, netîceyi emniyet altına alır. İmânı kuvvetli olan bir Müslümân, amellere dahâ çok ehemmiyet, önem verir. Müslümânların her amele, her vazîfeye de ayrı ayrı îmân etmesi lâzım olduğu için, günâh işleyenler, îmânlarının sarsılacağını, hattâ gideceğini düşünerek titrerler. Hattâ bir günâhı işlemeyen kimse bile, o günâha ehemmiyet vermese, ne olurmuş dese, kâfir olur, îmânı gider. Bâzı işleri îmâna katmak isteyenler, amellerin ehemmiyetini, önemini acabâ bu kadar anlayabilmişler midir? Yalnız kalb ile inanmakla Müslümânlık olmayacağını, amellere, işlere bakmak lâzım olduğunu söyleyenler, bu amellerin Allah C.c için ve âhireti kazanmak için değil de, dünyâ için ve dünyâ saâdeti için olmasını düşünmektedirler.

Dînin emirlerini, yasaklarını kabûl et, îmân eyle de, bunları ister yap, ister yapma, artık bundan râhat bir şey olamaz demek de yanlıştır. Çünkü bu emir ve yasaklara ehemmiyet vermeyenin, îmânı gider, kâfir olur.

İslâmiyetin emrettiği vazîfeleri yerine getirmek lâzım olduğu gibi, her birinin vazîfe olduğuna inanmak da ayrıca lâzımdır. Böyle inanan bir Müslümân, bu vazîfeleri elbette seve seve yapacaktır. Ehl-i sünnet itikadına göre, büyük günâh işleyenin îmânı gitmez, kâfir olmaz. Günâh işleyen Müslümâna fâsık denir. İ’tikâdı yani îmânı sağlam olan fâsıklar, âhirette Cehennem azâbını yâ görür veyâ görmez. Görür ise, sonra mağfirete kavuşarak, Cehennemden çıkar.

Müslümânlığın temeli, Allah C.cü teâlânın birliğine ve Onun peygamberi olan Muhammed aleyhisselâmın bildirdiği emir ve yasakların hepsini Allah C.c tarafından getirmiş olduğuna inanmaktır. Emirleri yapmak ve yasak edilenleri yapmamak îmânın şartı değil ise de, yapmak ve yapmamak lâzım olduğuna inanmak îmânın şartıdır. Böyle îmânı olmayan kimseye kâfir denir. Kâfirler, ne kadar iyi iş ve insanlara faydalı buluşlar yapsa da, âhirette azâbdan kurtulamaz.

AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ...
Netice olarak, ibâdetler ve bütün iyi işler kıymetli ise de, bunları yapmak, îmânın yanında ikinci derecede kalır. İmân temeldir, iyi işleri yapmak, ikinci derecededir. İmânın ve îmân ile birlikte olan işlerin dünyâda da, âhirette de, faydaları vardır. İnsanı saâdete ulaştırırlar. İmânsız olan iyi işler, insanı dünyâda saâdete, rahata kavuşturabilir ise de, âhirette faydası olmaz. Çünkü kalb ile inanmak, îmân etmek, Müslümânlığın temeli olduğu gibi, amellerin de en üstünü budur. Resûlullah efendimize, işlerin en üstünü hangisidir diye sorulduğu zaman; (Allah C.ca ve Resûlüne inanmaktır) buyurduktan sonra, âmentü duâsını okumuşlardır.Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 04.12.2012 09:32:48
Kaynak : ALINTI
Yazıyı Ekleyen : vuslatımsın
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 3057 kez okundu.
vuslatımsın bugüne kadar toplam 3 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

Fitne Merkezi Düğünler

umre ve cuma namazı

Kuran'ı Resul Değil, Allah Açıklamıştır!


Bugün Hiç Okunmadılar..

Allahü teâlânın Sıfat-ı sübûtiyye�si

SERDE GİTTİ SIRDA

Kitap ; Sözler : Sayfa 111,112,113,114,115,116,117,118,119,120 (İslâm üzerine)

Yüreğimi sana bıraktım.....

Kızımın gözleri kör oluyor..


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
abcabc , comez_gulıbık , ali rıza , devrim , 67_67 , Musulumanız elhamdurullah , elif_pehlivan ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

ergenlikclubasyacamiidavetiremsalakkarizmakarincamusaface

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   kalpsiz05
   özlm001
   havas
   orjinal_dündar
   şehadetli

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.