Kim günah işleyip de tövbe eden kimseyi, işlediği o günahtan dolayı kınarsa, kendisi o günahı işlemeden ölmez
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Kişinin malayani (boş) şeyleri terki İslam'ının güzelliğinden ileri gelir


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Ayetler » İNSANLIĞIN DİKKATİNE


İNSANLIĞIN DİKKATİNE
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

                                                İNSANLARA İLAHİ TENBİH


 


BAKARA 2/8. İnsanlardan, inanmadıkları halde, "Allah' a ve ahiret gününe inandık" diyenler vardır.


2/21 Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O' na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz.


2/168. Ey İnsanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.


2/207. İnsanlar arasında, Allah' ın rızasını kazanmak için canını verenler vardır. Allah kullarına karşı şefkatlidir.


2/213. İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak Kitaplar indirdi. Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah, inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izni ile eriştirdi. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.


2/224. İnsanların arasını düzeltmeniz, günahtan sakınmanız ve iyi olmanız için, Allah' a yaptığınız yeminleri engel kılmayın, Allah işitir ve bilir.


 


AL’İ İMRAN 3/46. "İnsanlarla, beşikte iken de, yetişkin iken de konuşacaktır ve o, iyilerdendir".


3/173. İnsanlar onlara: "Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun" dediler. Bu, onların imanını artırdı da: "Allah bize yeter. O ne güzel Vekil' dir" dediler.


 


NİSA 4/1. Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb' inize hürmetsizlikten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah' ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.


4/28. İnsan zayıf yaratılmış olduğundan Allah sizden yükü hafifletmek ister.


4/133. Ey İnsanlar! Allah dilerse sizi yok eder, başkalarını getirir, O, buna Kadir' dir.


4/174. Ey İnsanlar! Rabbiniz' den size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kuran indirdik.


 


ARAF 7/26. Ey İnsanoğulları! Ayıp yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva örtüsü ise bunlardan daha hayırlıdır. Allah' ın bu ayetleri öğüt almanız içindir.
7/27. Ey İnsanoğulları! Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak ananızı babanızı cennetten çıkardığı gibi sizi de şaşırtmasın. Sizin onları görmediğiniz yerlerden o ve taraftarları sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanlara dost kılarız.


7/30. Allah insanlardan bir takımını doğru yola eriştirdi, fakat bir takımı da sapıklığı haketti, çünkü bunlar Allah' ı bırakıp şeytanları dost edinmiş ve kendilerini doğru yolda sanmışlardı.


7/158. De ki: "Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O' ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah' ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah' a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah' a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız."


 


YUNUS 10/12. İnsana bir darlık gelince, yan yatarken, oturur veya ayakta iken bize yalvarıp yakarır; biz darlığını giderince, başına gelen darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamışa döner. İşlerinde tutumsuz olanlara, yaptıkları böylece güzel görünür.


10/19. İnsanlar bir tek ümmettiler, sonra ayrılığa düştüler; şayet Rabbinden, daha önce bir takdir geçmemiş olsaydı, aralarında ihtilafa düştükleri şeyler hakkında hüküm çoktan verilmiş olurdu.


10/21. İnsanlara darlık geldikten sonra onlara bolluğu taddırdığımızda, hemen ayetlerimize dil uzatmağa kalkışırlar; onlara de ki: "Hile yapanın cezasını vermekte Allah daha çabuktur." Elçi meleklerimiz kurduğunuz tuzakları hiç şüphesiz yazmaktadırlar.


10/104. De ki: "Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz bilin ki ben Allah' tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak, sizi öldürecek olan Allah' a kulluk ederim. İnananlardan olmakla emrolundum."


10/108. De ki: "Ey insanlar! Rabbinizden size gerçek gelmiştir. Doğru yola giren ancak kendisi için girmiş ve sapıtan da kendi zararına olarak sapıtmıştır. Ben sizin üzerinize vekil değilim."


 


İBRAHİM 14/21. İnsanların hepsi Allah' ın huzuruna çıkarlar; güçsüzler, büyüklük taslayanlara: "Doğrusu biz size uymuştuk, Allah' ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" derler. Cevap olarak: "Allah bizi doğru yola eriştirseydi biz de sizi eriştirirdik. Artık sızlansak da sabretsek de birdir, çünkü kaçacak yerimiz yoktur" derler.


14/44-45. İnsanları, kendilerine azabın geleceği gün ile uyar. Haksızlık edenler: "Rabbimiz! Bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlere uyalım" derler. Siz daha önce, sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz! Üstelik kendilerine yazık edenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara, yaptıklarımız da sizlere açıklanmıştı. Size misaller de vermiştik.


 


 


NAHL 16/4. İnsanı nutfeden yaratmıştır. Öyleyken o nasıl da açıkça karşı koymaktadır!


16/61. Allah insanları haksızlıklarından ötürü yakalayacak olsaydı, yeryüzünde canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Süreleri dolunca onu ne bir saat geciktirebilirler ne de öne alabilirler.


 


İSRA 17/11. İnsan iyiliğin gelmesine dua ettiği gibi, kötülüğün gelmesine de dua eder. Esasen insanoğlu acelecidir.


 


KEHF 18/7. İnsanların hangisinin daha iyi iş işlediğini ortaya koyalım diye, yeryüzünde olan şeyleri, yeryüzünün süsü yaptık.


 


18/55. İnsanlara doğruluk rehberi gelmişken, onları inanmaktan, Rablerinden mağfiret dilemekten alıkoyan öncekilere uygulananın kendilerine de uygulanmasını veya gözleri göre göre azaba uğramayı beklemeleridir.


 


MERYEM 19/66. İnsan: "Ben öldüğümde mi diriltileceğim?" der.
19/67. Bu insan kendisi önceden bir şey değilken onu yaratmış olduğumuzu hatırlamaz mi?


 


TA’HA 20/111. İnsanlar, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran Allah' a boyun eğmiştir. Yükü zulüm olan kimse ise hüsrana uğramıştır.


 


ENBİYA 21/1. İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı, fakat onlar hala habersiz, hakdan yüz çeviriyorlar.


21/37. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim, bunu Benden acele istemeyin.


21/93. Ama insanlar, din konusunda aralarında bölüklere ayrıldılar, hepsi Bize döneceklerdir.


 


HAC 22/1. Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir.


22/5. Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki, ne olduğunuzu size açıklamak için, Biz sizi topraktan sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız; sonra sizi çocuk olarak çıkartırız, böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken birşey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir.


22/11. İnsanlar içinde Allah' a, bir yar kenarındaymış gibi kulluk eden vardır. Ona bir iyilik gelirse yatışır, başına bir bela gelirse yüz üstü döner. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur.


22/27. İnsanları hacca çağır; yürüyerek veya binekler üstünde uzak yollardan sana gelsinler.


22/49. "Ey insanlar! Ben sizin için ancak apaçık bir uyarıcıyım" de.


22/73. Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin: Sizlerin Allah' ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamıyacaklardır


 


 


FURKAN 25/54. İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O' dur. Rabbin herşeye Kadir' dir.


 


ŞUARA 26/39. İnsanlara: "Siz de toplanır mısınız?" denildi.


 


RUM  30/33-34. İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine dönerek O' na yalvarırlar, sonra Allah katından onlara bir rahmet tattırınca içlerinden bir takımı kendilerine verdiklerimize nankörlük ederek Rablerine eş koşarlar. Safa sürün bakalım, yakında göreceksiniz.


30/36. İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler, ama yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini kaybediverirler.


30/39. İnsanların malları içinde artsın diye verdiğiniz her hangi bir faiz Allah katında artmaz; fakat, Allah' ın rızasını dileyerek verdiğiniz herhangi bir sadaka (zekat) böyle değildir. İşte onlar sevablarını kat kat artıranlardır.


30/41. İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıkar; Allah da belki dönerler diye yaptıklarının bir kısmını böylece kendilerine tattırır.


30/43. İnsanların fırka fırka olacağı, Allah katından kaçınılmaz o günün gelmesinden önce, kendini dosdoğru dine yönelt.


 


LOKMAN 31/6. İnsanlar arasında, bir bilgisi olmadığı halde Allah yolundan saptırmak için gerçeği boş sözlerle değişenler ve Allah yolunu alaya alanlar vardır. İşte alçaltıcı azap bunlar içindir.


31/14. Biz insana, ana ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Annesi onu, güçsüzlükten güçsüzlüğe uğrayarak karnında taşımıştı. Çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Dönüş Bana' dır.


31/15. Ey insanoğlu! Ana baba, seni, körü körüne Bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme; dünya işlerinde onlarla güzel geçin; Bana yönelen kimsenin yoluna uy; sonunda dönüşünüz Bana' dır. O zaman, yaptıklarınızı size bildiririm.


31/18. "İnsanları küçümseyip yüz çevirme, yeryüzünde böbürlenerek yürüme; Allah, kendini beğenip övünen hiç kimseyi şüphesiz ki sevmez."


31/28. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir nefsin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir.


31/33. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah' ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah' ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.


 


AHZAP  33/63. İnsanlar senden kıyametin zamanını soruyorlar; de ki: "Onun bilgisi ancak Allah katındadır; ne bilirsin, belki de zamanı yakındır."


 


SEBE  34/37. Ey insanlar! Sizi Bana yaklaştıracak olan ne mallarınız ve ne de çocuklarınızdır; yalnız, inanıp yararlı iş işleyen kimselerin, işte onların yaptıklarına karşılık mükafatları kat kattır; işte onlar, yüksek derecelerde, güven içindedirler.


 


 FATR 35/3. Ey insanlar! Allah' ın size olan nimetini anın; sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah' tan başka bir yaratan var mıdır? O' ndan başka tanrı yoktur. Nasıl aldatılıp da döndürülürsünüz?


35/5. Ey insanlar! Allah' ın verdiği söz şüphesiz gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah' ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.


35/15. Ey insanlar! Siz Allah' a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.


35/28. İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah' ın kulları arasında O' ndan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.


35/45. Allah insanları işlediklerine karşılık hemen yakalayıverseydi, yeryüzünde bir canlı bırakmaması gerekirdi. Ama onları belli bir süreye kadar erteler. Süreleri gelince gereğini yapar. Doğrusu Allah kullarını görmektedir.


YASİN  36/13. İnsanlara, halkına elçiler gelen şehri mesel olarak anlat:


36/77-78. İnsan kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki hemen apaçık bir hasım kesilir ve kendi yaratılışını unutur da; "Çürümüş kemikleri kim yaratacak" diyerek, Bize misal vermeye kalkar?


 


ZÜMER 39/8. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O' na yalvarır. Sonra Allah, katından bir nimet verince önceden kime yalvarmış olduğunu unutuverir; Allah' ın yolundan saptırmak için O' na eşler koşar. De ki: "İnkarınla az bir müddet zevklen, şüphesiz sen cehennemliksin."


39/31. Ey insanlar! Sonra siz, kıyamet günü Rabbinizin huzurunda duruşmaya çıkacaksınız.*


39/49. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Bize yalvarır. Sonra katımızdan ona bir nimet verdiğimiz zaman: "Bu bana bilgimden dolayı verilmiştir" der. Hayır; o bir imtihandır, fakat çokları bilmezler.


39/59. Ey insanoğlu! Evet; ayetlerim sana gelmişti de onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve inkarcılardan olmuştun.


 


FUSSİLAT 41/49. İnsan, iyilik istemekten usanmaz da, kendisine bir kötülük gelince umutsuzluğa düşer, meyus olur.


41/51. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirerek yan çizer; başına bir kötülük gelince uzun uzun yalvarır.


 


ŞURA 42/42. İnsanlara zulmedenlere, yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenlere karşı durulmalıdır. İşte, can yakıcı azap bunlaradır.


 


DUHAN 44/12. İnsanlar: "Rabbimiz! Bu azabı bizden kaldır; doğrusu artık biz inananlarız" derler.


 


CASİYE 45/4. Ey insanlar! Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.


 


AHKAF 46/15. Biz insana, anne ve babasına karşı iyi davranmasını tavsiye etmişizdir; zira annesi, onu, karnında, zorluğa uğrayarak taşımış; onu güçlükle doğurmuştur. Taşınması ve sütten kesilmesi otuz ay sürer. Sonunda erginlik çağına erince ve kırk yaşına varınca: "Rabbim! Bana ve anne babama verdiğin nimete şükretmemi ve benim hoşnut olacağın yararlı bir işi yapmamı sağla; bana verdiğin gibi soyuma da salah ver; doğrusu Sana yöneldim, ben, kendini Sana verenlerdenim" demesi gerekir.


 


HUCURAT 49/13. Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O' na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.


 


NECM 53/39. İnsan ancak çalıştığına erişir.


 


KAMER 54/52. İnsanların yaptıkları her şey kitablarda kayıtlıdır.


 


RAHMAN 55/3-4. İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.


55/13. Ey insanlar ve cinler! Öyleyken, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlarsınız?
55/14. O, insanı pişmiş çamur gibi kuru balçıktan yaratmıştır.


55/31. Ey insan ve cin toplulukları! Sizin de hesabınızı ele alacağız.


55/35. Ey insanlar ve cinler! Üzerinize dumansız bir alev ve ateşsiz bir duman gönderilir de kurtulamazsınız.


 


 VAKIA 56/4-7. Ey insanlar! Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp da toz duman haline geldiği zaman, siz de üç sınıf olursunuz.


 


56/42-44. İnsanın içine işleyen bir sıcaklık ve kaynar su içinde, serinliği ve hoşluğu olmayan kara bir dumanın gölgesinde bulunurlar.


 


HADİD 57/7. Ey insanlar! Allah' a ve Peygamberine inanın; sizi varis kıldığı şeylerden sarfedin; aranızdan, inanıp da sarfeden kimselere büyük ecir vardır


 


 


 


 


 


MEARİÇ 70/19. İnsan gerçekten pek huysuz yaratılmıştır:


 


MÜDDESSİR  74/29. İnsanın derisini kavurur;


 


KIYAMET 75/3. İnsan, kemiklerini bir araya toplayamayız mı sanıyor?


75/36. İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?


 


İNSAN 76/1. İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, şüphesiz, uzun bir zaman geçmemiş midir?
76/2. Biz insanı katışık bir nutfeden yaratmışızdır; onu deneriz; bu yüzden, onun işitmesini ve görmesini sağlamışızdır.


76/27. Doğrusu insanlar, çabuk elde edilen dünya nimetlerini severler de ağırlığı çekilmez günü arkalarında bırakırlar.


 


NAZİAT 79/9. İnsanların gözleri yere döner.


 


ABESE 80/24. İnsan, yiyeceğine bir baksın;


 


TEKVİR 81/14. İnsanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.


 


İNFİTAR  82/5. İnsanoğlu, ne yaptığını ve ne yapmadığını görür.
82/6-8. Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?


 


MUTAFFİFİN 83/1-3. İnsanlardan, kendileri bir şeyi ölçerek aldıkları zaman tam alan; ama onlara bir şeyi ölçüp tartarak verdiklerinde eksik tutan kimselerin, vay haline!


 


İNŞİKAK 84/6. Ey insanoğlu! Sen Rabbine kavuşuncaya kadar çalışıp çabalarsın, sonunda O' na kavuşacaksın.


 


TARIK 86/5. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.


 


ĞAŞİYE 88/17-20. Bu insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?


 


BELED 90/4. İnsanoğlunu, zorluklara katlanacak şekilde yarattık.
90/5. İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?


 


ALAK 96/2. O, insanı pıhtılaşmış kandan (alak' tan) yarattı.


 


ZİLZAL 99/6. O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük dönerler.


 


 


ADİYAT 100/6. İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür


100/9-10. İnsan, kabirlerde bulunanların çıkarılacağı ve kalblerde olanların ortaya konulacağı bir zamanın geleceğini bilmez mi?


 


ASR 103/2. İnsan hiç şüphesiz hüsran içindedir.


 


NAS 114/1-6. De ki: "İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Tanrısı, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah' a sığınırım."


 


 

zülal

19 Mart 2009 Perşembe
8:56:54
 İnsanlar bir tek ümmetti. Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdi; insanların ayrılığa düşecekleri hususlarda aralarında hüküm vermek için onlarla birlikte hak Kitaplar indirdi. Ancak Kitap verilenler, kendilerine belgeler geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden onda ayrılığa düştüler. Allah, inananları, ayrılığa düştükleri gerçeğe kendi izni ile eriştirdi. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.
İnsanlardan ve cinlerden ve insanların gönüllerine vesvese veren o sinsi vesvesecinin şerrinden, insanların Hükümranı ve insanların Rabbi olan Allah' a sığınırım."ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM ÇOK GÜZEL BİR YAZI EKLEMİŞSİN


Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 19.03.2009 00:53:31
Yazıyı Ekleyen : kolcu
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2795 kez okundu.
kolcu bugüne kadar toplam 73 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Kuran'ı Resul Değil, Allah Açıklamıştır!


Bugün Hiç Okunmadılar..

SONSUZLUĞU DÜŞÜNMEK,İNSANI ALLAH'A YAKINLAŞTIRIR

YAHUDİ SOYKIRIMI YALANI 1.. 1.. 1..

BU AYRILIK ŞİİR

Kâdı Iyâd hazretlerinin firaseti

BİR KADINI AĞLATMAK ÇOK ZOR DEĞİLDİR....


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
irem simay , kulolan , karaecel , huriye , MemoTheHun ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

yemek tarifibedirizinküskünlükbirrcimadayanışmamerhametnebeYetim

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   kelami
   halil
   hureyye
   vuslatımsın
   antalyakabirbakimi

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.