Bağışını geri alan kimsenin durumu şu köpeğin durumu gibidir: Yalını yer, iyice doyunca kusar. Sonra kusmuğuna tekrar dönüp onu yer.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Yardıma ihtiyacı olanlara sadaka dağıtmak vehayır yapmak istediğinde, hemen yap(geciktirme)


Başlangıç sayfanıza talibiz
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Çocuk Eğitimi » İSLAM'DA ÇOCUK EĞİTİMİ


İSLAM'DA ÇOCUK EĞİTİMİ
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...


Çocuk, ana baba elinde bir emanettir.
Çocukların temiz kalbleri kıymetli bir cevher olup, mum gibi, her şekli
alabilir. Küçük iken, hiçbir şekle girmemiştir. Temiz bir toprak gibidir. Temiz
toprağa hangi tohum ekilirse, onun mahsulü alınır. Bunun gibi çocuk da neye
meylettirilirse, oraya yönelir. Eğer hayrı adet eder, öğrenirse hayır üzerine
büyür. Çocuklara iman, Kur' an ve Allahü teâlânın emirleri öğretilir ve yapmaya
alıştırılırsa, din ve dünya saadetine ererler. Bu saadete ana-baba ve hocaları
da ortak olur. Eğer bunlar öğretilmez ve alıştırılmaz ise, bedbaht olurlar.
Yapacakları her fenalığın günahı, ana-baba ve hocalarına da verilir. Her
müslüman, emri altında bulunanlardan mesuldür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hepiniz, bir sürünün çobanı gibisiniz. Çoban sürüsünü koruduğu gibi, siz de
evinizde ve emriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız! Onlara
müslümanlığı öğretmezseniz, mesul olursunuz.) [Müslim]
(Çocuklarına Kur' an-ı
kerim öğretenlere veya Kur' an-ı kerim hocasına gönderenlere, öğretilen Kur' anın
her harfi için, on kere Kâbe-i muazzama ziyareti sevabı verilir ve kıyamette,
başına devlet tacı konur. Bütün insanlar görüp imrenir.) [S.Ebediyye]
(Çok
müslüman evladı, babaları yüzünden Veyl ismindeki Cehenneme gidecektir. Çünkü
bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyf sürmek hırsına düşüp ve yalnız
dünya işleri arkasında koşup, evladlarına müslümanlığı ve Kur' an-ı kerimi
öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına
dinlerini öğretmiyenler Cehenneme gidecektir.) [S.Ebediyye]
Çocuğa günah
işlettirmek
Kendinin yapması haram olan şeyi çocuğa yaptıran kimse, haram
işlemiş olur. Çocuklarına içki içiren, kumara alıştıran, müstehcen neşriyatı
okumasına sebep olan, yalancılık, hırsızlık gibi kötü huylara alıştıran, kıbleye
karşı ayak uzatmasına sebep olan kimse, günah işlemiş olur.
Dinimizin temeli,
imanı, farzları ve haramları öğrenmek ve öğretmektir. Allahü teâlâ,
Peygamberleri bunun için göndermiştir. Gençlere bunlar öğretilmediği zaman,
İslâmiyet yıkılır, yok olur. Allahü teâlâ, müslümanlara (Emr-i maruf) yapmayı
emrediyor. Yani, benim emirlerimi, bildiriniz, öğretiniz buyuruyor. (Nehy-i
münker) yapmayı da emrederek, yasak ettiğini bildirdiği haramların yapılmasına
razı olmamamızı istiyor. Kur' an-ı kerimde buyuruluyor ki:
(Kendinizi ve aile
efradınızı Cehennem ateşinden koruyun!) [Tahrim 6]
Kur' an-ı kerimde,
nefslerimizi ve aile efradımızı, yakıtı insan ve taş olan Cehennem ateşinden
korumamız emredilmektedir. Elli-yüz senelik kısa bir hayat için evladımızı dünya
felaketlerinden korumaya çalıştığımız gibi, ebedi felakete düçar olmaması için
ahıretini de korumamız gerekir. Bir babanın, evladını Cehennem ateşinden
koruması, dünya ateşinden korumasından daha mühimdir. Cehennem ateşinden korumak
da, imanı ve farzları ve haramları öğretmekle ve ibâdete alıştırmakla ve kötü
arkadaşlardan ve zararlı neşriyattan korumakla olur. Bütün fenalıkların başı,
kötü arkadaştır. Kötü arkadaşları, onun, küstah, yalancı, hırsız, saygısız ve
korkusuz olmasına sebep olabilir. Senelerce de bu kötü huylardan kurtulamaz.

İyi  hareketi övülmelidir
Ne zaman çocukta iyi bir hareket görülürse,
onu takdir etmeli, mükâfatlandırmalıdır! İnsanların yanında bazan onu övmelidir.
(Amcası benim çocuğum böyle yaptı) diyerek iyiye teşvik etmelidir. Bir kabahat
işler veya kötü bir söz söylerse birkaç defa görmezlikten gelmeli, (onu yapma)
dememeli, azarlamamalıdır. Sık sık azarlanan çocuk, cesaretlenir, gizli
yaptıklarını açıktan yapmaya başlar. Yaptığı kötü işlerin zararı, kendisine
tatlı dil ile anlatılmalı, ikaz edilmelidir! Yapılan iş, dine aykırı ise işin
zararı, fenalığı ve neticesi anlatılarak, o kötü işe mani olmalıdır. Baba, baba
olduğunu, büyük olduğunu hissettirmelidir! Anne, çocuğu babası ile
korkutmalıdır!
Her gün bir müddet oynamasına izin vermelidir ki, çocuk
sıkılmasın. Sıkılmak ve üzülmekten kötü huy hasıl olur ve kalbi körleşir. Hiç
kimseden para istemesine müsaade etmemeli, fazla konuşmamasını, büyüklere
saygıyı öğretmelidir. İyi insanların güzel hallerini anlatıp, onlar gibi olmaya,
kötü insanların kötülüklerini anlatıp, onlar gibi olmamaya dikkat etmesi
öğretilmelidir.
Çocuğa her istediğini almak ve lüks içinde yaşatmak uygun
değildir. Büyüyünce de her istediğini ele geçirmeye çalışır; fakat bunda
muvaffak olamayınca sukutu hayâle uğrar, isyankar olur. Kendimiz helal yediğimiz
gibi çocuklarımıza da helal yedirmeliyiz. Haramla beslenen çocuğun bedeni,
necasetle yoğrulmuş çamur gibi olur. Böyle çocuklar da pisliğe, kötülüğe
meylederler.             
Çocuk terbiyesi          

Çocuğa, israf etmemesini, kanaatkar olmasını öğretmelidir. Bazan da yavan ekmek
yemeğe alıştırmalıdır. Çocuğun kötü yerlere gitmesine mani olmalıdır. Çocuk
kötülerin yanında ahlâksız, yalancı, hırsız ve hayâsız olur.
Baba, ne devamlı
asık suratlı durmalı, ne de çocukla fazla yüz göz olmalı, konuşmasının heybetini
korumalıdır. Çocuğa babasının malı ile, rütbesi ile övünmemesi tenbih
edilmelidir! Tevazu sahibi ve kibar olması öğretilmelidir! Başkalarından birşey
almanın zillet olduğu, veren elin alan elden üstünlüğü bildirilmelidir!
Cimriliğin çirkinliği öğretilmelidir! Başkalarının yanında edebli oturması, ayak
ayak üstüne atmaması, laubali hareketlerden uzak durması telkin edilmelidir!

Fazla konuşmaktan çocuğu men etmelidir! Fazla konuşmanın hayâsızlığa yol açtığı,
çenesi düşüklüğün kötülüğü belirtilmelidir! Çocuk nasıl olsa konuşmasını
öğrenecektir. Maksat, ona icab edince susmasını ve büyüklerin sözünü dinlemesini
öğretmektir.
Doğru da olsa, çokça yemin etmesine izin vermemelidir! Vara yoğa
yemin, kötü bir alışkanlıktır. Büyüklere hürmetin, yerini onlara vermenin ve
herkesle iyi geçinmenin önemi anlatılmalıdır.
Küçükken namaz kılmalı

Çocuğu daha küçükken namaza alıştırmalıdır. Büyüyünce namaz kılması zor
gelebilir. Başkasının malını çalmayı, haram yemeyi, yalan söylemeyi gözünde
çirkin gösterecek şekilde anlatmalıdır! Böyle yetiştirip büluğa erince, bu
edeblerin sırlarını, inceliklerini ona söylemelidir. Her işi adet olarak
yapmaması, niyetle, şuurla yapmasının lüzumu anlatılmalıdır. Mesela, yemekten
maksat, kulun Rabbine ibâdet etmesi, insanlara, vatanına, milletine faydalı
hizmetlerde bulunması, insanların saadeti için çalışması olduğu öğretilmelidir.
Dünyadan maksadın, ahıret için azık toplamak olduğu, zira dünyanın kimseye
kalmadığı, ölümün çabuk ve ansızın gelebileceği anlatılmalı, (ne mutlu o kimseye
ki, dünyada iken ahıret azığı elde eder, Cennete ve Allahü teâlâya kavuşur)
demelidir. Küçük yaşında böyle terbiye edilirse, taş üzerine yazılan yazı gibi
olur ve kolay kolay silinmez. Peygamber Efendimiz buyurdu ki:
(Bütün
çocuklar, müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Daha sonra bunları,
ana-babaları hıristiyan, yahudi ve dinsiz yapar.) [Taberânî]
Hadis-i şerifte
müslümanlığın yerleştirilmesinde ve yok edilmesinde en mühim işin, çocuklukta ve
gençlikte olduğu bildirilmektedir. O hâlde, her müslümanın birinci vazifesi,
evladına İslâmiyeti ve Kur' an-ı kerimi öğretmektir. Evlad nimetinin kıymeti
bilinmezse, elden gider. Bunun için (Pedagogie), yani çocuk terbiyesi, dinimizde
çok kıymetli bir ilimdir.
İslâm dinine karşı olanlar, bu mühim noktayı
anladıkları içindir ki, (Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları
dinsiz olarak yetiştirmeliyiz) diyorlar. İslâmiyeti yok etmek ve Allahü teâlânın
emirlerinin öğretilmesini ve yaptırılmasını engellemek için, (Gençlerin
kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini büyüyünce kendileri öğrenirler)
diyorlar.
Bugün, bütün hıristiyan ülkelerinde, bir çocuk dünyaya gelince,
buna bozuk dinlerinin icablarını yapıyorlar. Her yaştaki insanlara,
hıristiyanlığı titizlikle aşılıyorlar. Müslümanların imanlarını, dinlerini
çalmak ve yok etmek ve onları da, hıristiyan yapmak için, İslâm ülkelerine paket
paket kitap, broşür ve kaset gönderiyorlar. O hâlde, müslümanlar din
cahillerinin hilelerine, yalanlarına aldanmamalı, çocuklarımıza sahip olmalıyız.
Onlara sahip olmak da, dinimizin emirlerine uygun olarak yetiştirmekle olur.
Ahlâkı değiştirmek mümkün olduğu için Peygamber efendimiz, (Ahlâkınızı
güzelleştirin) buyurmuştur. Zaten din, güzel ahlâk demektir. Şu hâlde dinin
emrine uyup yasak ettiğinden kaçan, huyunu değiştirip güzel ahlâklı olur. Güzel
ahlâklı olan da iki cihanda rahat olur.
Çocuğu dövmemelidir!
En vahşi
hayvan bile terbiye ile ehlileştiriliyor. Hiçbir zaman elma çekirdeğinden
portakal olmaz. Fakat elma fidanını büyüterek, lüzumlu aşı ve kültürel
tedbirlerle kaliteli elma veren bir ağaç olarak yetiştirmek mümkündür. Bunun
gibi insan tabiatında bulunan bazı arzular yok edilemez, fakat terbiye
edilebilir. Terbiyede dayak atılmaz.
1- Çocuğu dövmek ahlâkının bozulmasına,
hırçınlaşmasına sebep olur.
2- Dayakla büyüyen çocuk esnek olmaz, katı olur.

3- Dövülmek, çocukta ana-babaya karşı kızgınlığa yol açar. Çocuk kendi
yaptığının kötü bir şey olduğunu düşünmez, kendini suçlu görmez, kendini döveni
suçlar.
4- Dövülen çocuk, kızdığı zaman, o da şiddete baş vurur, bir
başkasını döver. Böylece dayak vicdanlı olmaya değil, saldırganlığa sebep olur.

5- Sözden anlayacak yaştaki çocuğa dayak atılmaz. Sözden anlamayan çocuğuna
hafifçe vurmak yeter. Başa, yüze tokat atmak, sopa ile dövmek çok zararlıdır. Bu
ancak işkenceciye yaraşır.
Bir şeyi, zıttı kırar. Kötü huyları, iyi huylar
yok eder. Bu bakımdan kendini zorla da olsa, iyi işler yapmaya alıştırmalı,
onları adet haline getirmelidir! Çocuk, ahlâkı iyi olan insanlarla arkadaşlık
ettirilirse, güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Çocuklar böyle
yetiştirilirse, dünya ve ahıret saadeti elde edilir..


Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 2437 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Kuran'ı Resul Değil, Allah Açıklamıştır!


Bugün Hiç Okunmadılar..

RABBİNLE KONUŞURMUSUN

Hastane Odası

YAHUDİ SOYKIRIMI YALANI 3... 3... 3...

İMAM HATİPLİM

DORU SÖZÜ HEMEN KABUL EDERDİ


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
irem simay , kulolan , karaecel , huriye , MemoTheHun ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

gerekmekkenin fethiKONUKya rabbel aleminayetel kursininni muhammedimtevazuKurbanKOYUNRumsuresi

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   erkam_65
   cem güler
   sercan
   likable
   mikado

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.