Diline sahip ol. Evin sana dar gelmesin. Günahların için ağla.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim.


Sitemizi destekleyin
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Genel Makaleler » Güzel Ahlak


Güzel Ahlak
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...


İnsanoğlu, ancak güzel ahlaka sahip olmakla nefsani hastalıklardan korunup marifettullah mertebesine ulaşabilir.Bir insanın, Halik ve mahlukat yanında:izzet, Şeref vekaarı, Haysiyet, itimad ve itibarı ahlakıyla ölçülür. Müslümanlık güzel ahlak ile belli olur. Cenab-ı Hak:..


1- Emir olunduğu gibi dosdoğru ol buyuruyor.Keza:2- şüphe yok ki Rabbimiz Allah
diyenler, sonra doğruluk üzere bulunanlar için korku yoktur. Mahzun da
olmazlar. Bunlar cennetlikdirler. Yaptıklarının karşılığı olarak orada
ebedi kalırlarKeza:3- Hayırlı işlere acele ediniz, iylik hususunda yarışınız!Hadis-i Şeriflerde Peygamberimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellem buyuruyor:Güzel ahlak Allah Tealanın Yüce ahlakıdır. Güzel ahlak, cennet ehlinin amellerindendir. Güzel ahlak dinin kabıdır. Bir kimsenin Dini, ahlakının güzelliği İle ölçülür. Dinden sonra, aklın başı: kendisini, güzel ahlak ile halka sevdirmek, iyi ve kötü kimselere karşı bol hayır yapmaktır.Güzel ahlakdan ayrılma! Çünkü Ahlak bakımından insanların en iyisi, din bakımından en güzelidir.Müslümanlık güzel ahlaktır.Allah Teala Hazretleri, bir kulunun hem dış görünüşünü, hem de içini ve ahlakını güzel yaratıp da, sonra onu ateşde yakmaz.Siz insanların hepsine, malınızla iylik etmeye yetişemezsiniz.... Öyle
ise güller yüzlülükle, güzel ahlak ile yetişiniz! (Böylelikle bütün
insanlara iyilik yapmış olursunuz.) İçinizde en sevdiklerim, kıyamet gününde bana en yakın olanınız,
ahlakı en güzel olan müminlerdir. Ki bunlarla hoş geçilinir. Bunlar
insanlarla ülfet ederler ve kendileriyle ülfet ederler ve kendileriyle
ülfet olunur. Allah Teala Hazretleri güzel ahlakı sever,kötü ahlakı sevmez. Bir insan ibadeti az olduğu halde güzel ahlakı sayesinde, ahiret
derecelerinin en büyüğüne ve konakların en şereflisine erişir.ibadeti
çok olan bir kul da, kötü ahlakı yüzünden cehennemin en aşağı
derecesine boylar. Sirke balı bozduğu gibi, kötü ahlak da insanın iyi amellerini bozup fenalaşdırır. Gerçek müslümanda: Allaha karşı, günah yapmakta, kendini alıkoyacak
bir korunma duygusu,Sefihe karşı gelebilecek bir yumuşaklık huyu,-
insanlar arasında kendisini hoş yaşatacak güzel bir ahlak
olmalıdır.Bunlardan birisi bile bulunmazsa, o kimsenin işlerinden hiç
birine itimad etmeyiniz..!Güzel ahlak, güneşin karı erittiği gibi
günahları eritir.Bir insan ahlakı kötü oldukça, Allah Tealadan hep uzak kalır. Diliyle eliyle insanları incitmeyen, Başkaları kendisinden emin olan,
Bir mümin ve müstüman; iman ve müslümanlığın en yüksek mertebesini
bulmuştur:Bir kul, Ahlakını güzelleştirmedikçe, Öfkesini yenmedikçe, Kendisi için sevip istediğini, başkaları için istemedikçe, olgun bir mümin değildir 
 


Bir kimse,Kalbi diliyle beraber, Dilide kalbiyle beraber olmadıkça Sözü, işine aykırı olmaktan kurtulmadıkça Komşuları şerrinden emin olmadıkça Gerçek mümin değildir. Merhameti olmayan, merhamet görmez. Büyüklerini saymayan, küçüklerine şefkat ve merhamet göstermeyen bizden değildir. Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki, gökdekilerde size merhamet etsinler. Mümin kişinin gönlüne sevinç havası esdirmek ve onun İhtiyacını
karşılamak, bütün nafile ibadetten, benim için daha sevimlidir.Ben ancak yüksek ahlakı tamamlamak için gönderildim. Peygamberlik vazifemin hedefi budur. Ahlak hakkında Peygamberimiz Sallallahu Teala aleyhi ve sellemin binlerce hadis-i şerifi vardır.Yukarıki hadis-i şeriflerdende anlaşılır ki islam Dini, güzel ahlak ve fazilet dinidir.Güzel ahlak sahibi olmayanlar, ne kadar ilim, ibadet ve taatla meşgul olsalar yine olgun ve kamil müslüman sayılmazlar.
 


Bir gün peygamber sallallahu teala aleyhi
vesellem Efendimizin yanında, her gün oruç tutan, bütün gece namaz
kılan bir kadından bahsetmişler..ve onu övmüşler, sonrada;-Yalnız huyu kötüdür. Diliyle komşularını incitir, rahatsız eder demişler.Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem:- O kadında hayır yoktur; Cehennemliktir. buyurmuşlar.Buda gösteriyorki:Müminin esas sıfatı güze! ahlakıdır.Vekar ve Hilm:
 


Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabdan birine; şöyle buyurdu:Sende Allahın sevdiği iki haslet vardır: Hilm: Yumuşak huyluluk. Vekar: Ağır başlılık. 
 


İnsanların ekserisini cennete koyan:Allah korkusu Güzel ahlakıdır. Cehenneme koyan, dil ve fuhşiyattır.
 


Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah a yemin ederimki Cennete ancak huyu güzel olanlar girerlerAllah Teala, yumuşak, mülayim, tatlı ve güzel yüzlü insanları sever. Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem sordu: - Cehennemin kimlere haram olduğunu bilirmisiniz?Ashab-ı kiram:- Allah ve Resulü bilir, dediler...Bunun üzerine Resul-i Ekrem:Herkes yumuşak davranan, cana yakın olan kimselerdir, buyurdu.
 


Nefsin için sevdiğini (hayırı), insanlar için de seversen, hakiki müslüman olursun!Güzel ahlak, gerçek müslümanın huyudur. Bütün insanların, güzel ahlaklı olması nizam-ı alem için şarttır.Güzel ahlakıyla kafirler bile hürmet ederler.Hayvanlarda bile güzel huylar görülürköpekde on güzel ahlak olduğu beyan ediliyor. Üstadın buyurduğuna göreBu on haslet-i hamidenin {güzel ahlakın) her müminde muhakkak bulunması layıktır ve gereklidir.1-Sadakat:Köpek sahibini terk etmez? Kovsa da bırakmaz, küsmez, hizmet eder.2- Kanaat:Ne verilirse razı olur. Sofraya sokulmaz, bulduğu ile iktifa eder. Yerine biri gelse onu oradan kovmaz.3- Tevazu:Yattığı ve gezdiği yer, alelade yerlerdir. Kendi için yüksek yer aramaz. Ne yediritirse yer.4- Tevekkül:Yarını düşünmez, yerini yermez, erzak biriktirmez.5- Teslimiyyet:Sahibini bırakmaz. Dövse de, ayağını kırsa da yine çağırınca gelir,
(kuyruğunu sallayarak) tesli-miyyet gösterir, lylik edeni bilir ve
unutmaz.6- Zühd:Kendisini umumi zuhurata bırakmıştır. Gelecek için bir düşüncesi ve hazırlığı ve esaslı bir bakımı yokdur.7- Miskinlik:Her yeri dolaşır. Bir şey verilirse alır, vermezlerse bakar geçer.Kendine dokunmazlarsa, bir şey yapmaz; yoluna gider8- Uyanıklık:Çok az uyur. Şehirlerin, köylerin sokaklarında gece
bekçisidir.Hırsızları tanır, haber verir.Evleri, bağları, bahçeleri,
sürüleri korur.9- İstiğna:Çekingendir. Başkalarının nasibine tecavüz etmez. (Kedi gibi sofralara sokulmaz) kabları bulaştırmaz.10-Edep:Köpek, haddini bilir, insanlar arasında ve hayvan cinsleri içinde,
İnsanlara en çok hizmet edenlerdendir. Emredilen işi tutar. Terbiyeyi
kabul eder, terbiye edildiği zaman, tam bir liyakatla, çok büyük işler
görür. Sürü, kızak, ev, harb, bekçilik, keşif ve yitik bulma...
işlerinde hizmetleri çoktur.Bu on güzel ahlak köpeklerde bulunmaktadır.Halbuki bunlar. Halis müminlerin ve sadık müridlerin sıfatlarındandır.Bir gün bir sohbette bu bahsi okuyunca, kardeşlerden biri, duygulanarak:- Daha bir köpeğin sahib olduğu ahlakı elde edemedik... diye ağladı ve sohbettekileride ağlattı.Yine hadis-i şeriflerden buyrulur:Sizden biriniz kendisi için arzu ettiğini kardeşi içinde arzu etmedikçe, iman etmiş olamaz. Kadın 4 şey için nikah edilir: Malı, Soyu, Güzelliği ve Dini. Sen dindar (islam iman ve ahlakıyla mücehhezi kadını al; Mesud olursun!


Yedi sınıf insan vardır ki Allah Teala onları hiç bir gölgenin bulunmadığı günde, arşın gölgesinde gölgelendirir:-Adaletli devlet reisi,Allaha ibadetle büyüyen genç. Kalbi mescidlere bağlı kimse Allah için sevişen; birleşenler vede bu sevgiyi devam ettirenler. Mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından arz-ı nefs için çağrıldığı zaman: Ben Allahdan korkarım! diyerek reddeden adam Tenhalarda Allahı zikrederek, gözleri yaşla dolup taşan kimseler. 
İyiliklerin en mükemmeli, bir kimsenin baba dostlarını görüp gözetmesidir.Allah Teala kudsi hadiste buyuruyor: Benim rızam uğrunda sevişenler
için, nebilerin, şehidlerin bile imrenecekleri derecede nurdan
minberler vardır.Allah Teala buyuruyor:Allaha ibadet edin! Ona hiçbirşeyi şerik koşmayın, Ana, babaya, akrabaya Yetimlere, Yoksullara, Yakın komşuya,, yabancı komşuya, Yanınızdaki arkadaşa, Yolcuya ve Malik bulunduğunuz kimselere iylik ediniz! - Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üç şeye çok dikkat ederdi:Başkaları ile çekişmezdi. Çok konuşmazdı Faydasız şeylerle uğraşmazdı.Üç hususda kendini tutardı: Kimseyi kınamaz, ayıplamazdı Kimsenin ayıp ve kusurlarını araştırmazdı Müstehak olan kimseye bile fena söz söylemezdi. Güzel nasihatlerde bulunurdu. Hazret-i Hasan, babası Ali Kerremallahu vecheden, o da Resulullah
sallallahu aleyhi ve sel-temden duyarak şu hadisi naklederler:Muhakkak güzellerin en güzeli, güzel ahlakdırAllahümme sallı ala Seyyidina ve Nebiyyina ve Mevlana Muhammedin ve
alihi ve sahbihi ecmain.Vel-hamdü lillahi rabbil-alemin Müminler,
iman, ilim,Amel-i salih ve Güzel ahlak sahibi olarak; kardeşlik için şu
esaslara uymaları lazımdır:Cenab-ı Hak, Hucurat Suresinin onuncu ayetide mealen:- Müminler mutlaka kardeştirler. Onun için (herhangi bir
anlaşmazlıkta) kardeşlerinizin arasını düzeltiniz ve Allahdan korkunuz
ki rahmete layık olasınız! buyuruyor.Keza:Tevbe Suresinin 71. ayetinde Mealen : - Erkek, kadın bütün müminler birbirlerinin dostlarıdırlar (birbirlerini görüp gözetirler).Enfal Suresinin birinci ayetinde mealen- Allahdan korkun ve birbirlerinizin arasını düzeltin! (Anlaşmazlıklardan sakının! Aranızdaki geçimsizlikleri izale edin!)Yine Enfal Suresinin 46, ayetinde mealen:- Birbirinizle nizalaşmayın! sonra içinize korku düşerek devletiniz elden gider!Maide Suresinin ikinci ayetinde Mealen:- İyilik ve takveda birbirinizle yardımlasın, fenalık ve düşmanlıkta yardımlaşmayın!Al-i İmran Suresinin yüzüçüncü ayetinde Mealen:Hepiniz birden Allahın ipine; islam Dinine sımsıkı sarılınız! ve fırkalaşmayınız: (Ayrılmayınız, Parçalanmayınız) buyuruyor.Bu ilahi emirleri tutmak Müminler için lazımdar, vacipdir.Müminlerin ancak kalbleri ve gayeleri birleşdiğ zaman Allahın
yardımına ve felaha erilir Cenabı Hak bir Hadisi Kudside mealen:- Benim için sevişenlere, Benim için ziyaretleşenlere Benim için
birbirlerine ikram edenlere, Benim için birbirlerine itimad edip dost
olanlara, Benim de muhabbetim ve yardımım tahakkuk etmiştir buyuruyor.Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde, Mealen:- Gerçek müminlerin birbirlerine acımakta.Birbirini sevmekte,
Birbirlerine şefkat göstermekte bi vücut gibi olduklarını görürsün! Bu
vücudun bir uvzu muzdarip olduğu takdirde diğer kısımları da uykuyu
kaybedip ateşler içinde onun ıztırabını duyarlar.Keza:Müminler tek şahıs gibidirler. Bir uvzu muzdarip olduğu vakit vücudun
diğer kısımları da uykusunu kaybedip ateşler içinde onun ıztırabını
duyarlar.- Sizden herhangi biriniz, şahsı içinde arzuladıklarını mümin kardeşleri içinde arzulamadıkça iman etmiş olamaz.- Birbirinize haset etmeyin! Birbirinizi helaka sürüklemeyin! Birbirinize buğz etmeyin! ve kardeşçe Allaha kul olun!- Mümin ülfet eder ve ülfet olunur. Ülfet etmeyende ve ülfet olunmayanda hayr yoktur.Diğer tabirle: - Mümin sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyende hayır yoktur. - Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederim ki:İman etmedikçe cennete giremezsiniz! Birbirlerinizi sevmedikçe mümin
olamazsınız! Size yaptığınız takdirde birbirinizle sevişeceğiniz bir
şey söyleyim mi?-.Aranızda selamı yayınız! (Birbirinizle daima selamlasınız!) Resul-i
Ekrem Sallallahu teala aleyhi vessellem Medine-i Münevveredeki ilk
hutbesinde:- Yarım hurma ile de olsa birbirlerinize yardım ediniz! Onu da
bulamazsanız gönüle sürürü veren doğru ve güzel bir söz veya tebessümle
birbirinizi sevindiriniz! buyurmuştur.Hadis-i Şerifte Mealen:- Müminlerin en mükemmeli ahlakı güzel olandır.Keza:- Allahın kuvveti, yardımı, Cemaatlaşanlarladır! Duyuruluyor.
Rabbimizin emirlerini tutmak Peygamberimizin sünnetlerine uymak Hakiki
Müminlik icabıdır.Felahımız bundadır. Biz de Allahdan bunu istiyoruz! Hamd ve sena
alemlerin Rabbine Salat ve selam Hak Elçisi Hazret-i Muhammed
Mustafaya ve Onun yolunda olanlara!
dinmeyenyas

(Eski Mesaj)
 rumeysa kardeşim Allah razı olsun, resim derken..? biraz açarsan..


rumeysa

(Eski Mesaj)
 ALLAH (c.c) sizden razı olsun,çookk güzel yazılar mükemmel. benn resim arıyorum varmı?


zahra

(Eski Mesaj)
 bu ahlak konusuna değinmeniz çok güzel nasıl yapsakta çevremizden başlayıp herkese anlatabilsek güzel ahlakı her hareketemiz sözmüz bakışımızla örnek olabilsek en büyük sorunlardan birine değinmişsiniz Allah (c.c.) muvaffak etsin

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Kaynak : Hadim
Yazıyı Ekleyen : dinmeyenyas
 Bu  yazı Bugün 0 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 8386 kez okundu.
dinmeyenyas bugüne kadar toplam 496 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

Ölülere Kuran Okunmaz, Kuran Diriler İçindir

İslam'da Fetih Savaşı Yoktur, Savunma Savaşı Vardır


Bugün Hiç Okunmadılar..

Yazıyorsam Şayet…

kar ve soğuk yüce allahın ordularındandır

İLAHİ BİR SANAT ŞAHESERİ ; TAVUS KUŞU

Allahu ekber

DÜNYA


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
fundaunlu1976 , emon , abc111 , K.LEVENT , artis_damat , SeRÇeM , emsalsiz_50@h , martı , enes75 , tatlı cadı , Kosova ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

bayram mesajlaripompeiarzuhalallahvaristikrarbir hadislailahe illallahrecanazarhadis

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   lostideas
   likable
   türkoğlu12
   elifimbenim
   ya_resullah

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.