Bir kısım insan vardır, Allah'ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil.
..:: Menü ::..

..:: Bir Ayet ::..

Onlar senden, azabın çarçabuk getirilmesini istiyorlar; Allah, va'dine kesin olarak muhalefet etmez. Gerçekten, senin Rabbinin katında bir gün, sizin saymakta olduklarınızdan bin yıl gibidir


..:: Bir Hadis ::..

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren mü'mindir.


Başlangıç sayfanıza talibiz
islamiyazilar.com'u ana sayfanız yapın

Anasayfa » Hadisler » Dini Sözler


Dini Sözler
 
Bu yazıyı facebookta paylaşıp daha çok kişinin görmesine vesile olmak için tıklayın...

1- "Affetmek, zaferin zekâtıdır."

Hz. Muhammed

2- "İman, aklın çalışmasının ürünüdür."

Ahmed Hulûsi

3- "Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz."

Hz. İsa

4- "Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur."

A.F.Y

5- "Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et."

Muhiddin Arabi

6- "Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhuddur."

Ahmed Hulûsi

7- "Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin."

Hz.Muhammed

8- "Yaşam kabullenmektir."

A.F.Y

9- "Mollanın namazında Hakkın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez."

Muhammed İkbal

10- "Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır."

A.F.Y

11- "Acı, akıllı adamların hocasıdır."

Byron

12- "Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi yapmam dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır."

Hz.Muhammed

13- "Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücuddur."

Ahmed Hulûsi

14- "Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır."

Hz.Muhammed

15- "Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın."

A.F.Y

16- "Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."

Cüneyd-i Bağdadi

17- "Kadın insansı ile insan arasında köprüdür."

A.F.Y

18- "Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir."

Yunus Emre

19- "İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür."

Hz.Muhammed

20- "İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir."

Hz. Muhammed

21- "Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir."

A.F.Y

22- "Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin."

Hz. Muhammed

23- "Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır."

A.F.Y

24- "Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir."

Fransız Atasözü

25- "Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur."

A.F.Y

26- "Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur."

Demokritos

27- "İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez."

A.F.Y

28- "Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır."

A.F.Y

29- "Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız."

Montesquieu

30- "Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz."

Hz. Muhammed

31- "İspat, izafi varlığın bir göstergesidir."

A.F.Y

32- "Tasavvuf, Hakkın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir."

Cüneyd-i Bağdadi

33- "Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur."

A.F.Y

34- "Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır."

Hz. Muhammed

35- "Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir."

A.F.Y

36- "Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar."

Conficius

37- "Huşu namaza, haşyet ilme aittir."

A.F.Y

38- "Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur."

Hafız

39- "Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir."

Hz.Muhammed

40- "Allahın dışında kimseye borç verme."

A.F.Y

41- "İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz."

Hz. Muhammed

42- "Vehimle kazanan, vehimle kaybeder."

A.F.Y

43- "Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar."

Alexandre Dumas Fils

44- "Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir."

Yunus Emre

45- "Vicdan sahibi kısık seslidir."

A.F.Y

46- "Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır."

Cüneyd-i Bağdadi

47- "Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın."

A.F.Y

48- "Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir."

David Starr Jordan

49- "Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır."

A.F.Y

50- "Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve Asab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir."

Mevlâna

51- "Yokluk, varlığın aynasıdır."

A.F.Y

52- "Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allaha sığının."

Hz.Muhammed

53- "Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum."

Ralph Waldo Emerson

54- "Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma."

Hz. Muhammed

55- "Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter."

Hızır

56- "Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur."

Hz. Muhammed

57- "Ulema, Allahın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça."

Hz.Muhammed

58- "Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur."

A.F.Y

59- "Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım."

Hz.Muhammed

60- "Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir."

Hz.Muhammed

61- "Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da...."

A.F.Y

62- "Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis' e, Adem' e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis' in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem' in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti."

Caferi Sadık

63- "Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur"

İtalyan Atasözü

64- "Kuran yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talipin oğlu Alide bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur."

Hz. Muhammed

65- "Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz..."

Şeyh Hariri

66- "Ameller niyetlere göre değer kazanır."

Hz. Muhammed

67- "Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammede, gönül Cebrail;e benzer."

Hacı Bektaş Veli

68- "Bilginler, Nebilerin varisleridir."

Hz. Muhammed

69- "İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz."

Hz. Muhammed

70- "Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile.."

Hz. Muhammed

71- "Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir."

Richard Bach

72- "Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur."

Hz. Muhammed

73- "Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir."

Cüneyd-i Bağdadi

74- "Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır."

Cüneyd-i Bağdadi

75- "Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem."

Hz. Ali

76- "İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim."

Hz. Ali

77- "Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Fakat kadeh temiz, berrak ve latif olursa elbette suyun zevkini arttırır."

Kenan Rifai

78- "Senin Allaha erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür." (Molla için söylenen söz)

Muhammed İkbal

79- "Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?."

Muhammed İkbal

80- "Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim."

Hallac-ı Mansur

81- "Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir."

Hızır (a.s)

82- "Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sırrı açığa vurdu ben sakladım."

Şibli

83- "Nokta, tüm çizgilerin esasıdır."

Hallac-ı Mansur

84- "İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz."

Hz. Muhammed

85- "Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır."

Hz. Muhammed

86- "Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur."

Victor Hugo

87- "Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak bas olundum."

Hz.Muhammed

88- "Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?."

A.F.Y

89- "Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez."

Hz.Muhammed

90- "Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran."

Hz.Muhammed

91- "Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır."

Firdevsi

92- "Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır."

Hz. Muhammed

93- "Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim."

Hz. Muhammed

94- "Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz."

Hz. Muhammed

95- "Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi"

Hz. Muhammed

96- "Ademin Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir."

Hz. Muhammed

97- "İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun."

Hz. Muhammed

98- "Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir."

V.Hugo

99- "Cenabı Hakkın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir."

Hz. Muhammed

100- "Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez."


101- "Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça."

Hz. Muhammed

102- "Dört şey Arşı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, menerresulihi, İnna Ateyna."

Hz. Muhammed

103- "Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin."

Hz. Muhammed

104- "Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allahın Kuranda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur."

Hz. Muhammed

105- "Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar."

Hz. Muhammed

106- "Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin."

Hz. Muhammed

107- "Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner."

Hz. Muhammed

108- "Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin."

Hz. Muhammed

109- "Dünyada aptallık dışında günah yoktur."

Oscar Wilde

110- "Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır."

Hz. Muhammed

111- "Sual de bilgiden doğar, cevap da..."

Mevlâna

112- "Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim."

Demokrit

113- "Nimete kavuşanların inkarından sakının."

Hz. Muhammed

114- "Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin."

Hz. Muhammed

115- "Ancak durgun su yıldızları yansıtır."

Çin Özdeyişi

116- "Kim, Allahın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın."

Hz.Muhammed

117- "Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadında, atta ve evdedir."

Hz. Muhammed

118- "Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin."

Hz. Muhammed

119- "Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın."

Hz. Muhammed

120- "Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var."

Michel Buton

121- "Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar."

Hz.Muhammed

122- "Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir.

Hz.Muhammed

123- "Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allahtan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır."

Hz. Muhammed

124- "Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür."

Hz. Muhammed

125- "Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir."

Hz. Muhammed

126- "Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala."

Mevlâna

127- "Bilimden korkmak, dinin Tanrıyı küçük görmesi ve intiharı demektir."

Emerson

128- "Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar."

Hz. Muhammed

129- "İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana "diri" denilir."

İbn-i Sina

130- "Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur."

Hz. Muhammed

131- "Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allahın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytanın kötülüğünden Allaha sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir."

Hz. Muhammed

132- "Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik."

J.Ernest Renan

133- "Mümin bir yuvadan iki kere ısırılmaz."

Hz. Muhammed

134- "Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır."

Hz. Muhammed

135- "Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır."

Hz. Muhammed

136- "Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır."

Francis Picabia

137- "Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir."

Conficius

138- "Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur."

Hz. Muhammed

139- "Herkes Cennete kendi yoluyla gider."

Büyük Frederick

140- "Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır."

Hz. Muhammed

141- "Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz."

Muhammed İkbâl

142- "Benim Duam hayatımdır."

Conficius

143- "Gerçek Dua hissedilendir."

A.F.Y

144- "Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar."

Hz.Muhammed

145- "Tenzih ve Teşbihin eşdeğerde yaşanışı Tevhiddir."

Ahmed Hulûsi

146- "Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü..."

Yunus Emre

147- "Keşke şirk, pişmanlık küfürdür."

Ahmed Hulûsi

148- "Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz."

Mevlâna

149- "Aşka "delilik" diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın."

Muhammed İkbal

150- "Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allahın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok."

Hz.Muhammed

151- "Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir."

Hz.Muhammed

152- "Kadınlara itaat nedamettir?."

Hz.Muhammed

153- "Putların anası, nefs putudur."

Mevlâna

154- "Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafanın temizliğinden ne haber?.

Mevlâna

155- "Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez."

A.F.Y

156- "Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır."

Hz.Muhammed

157- "Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım."

Hz.Muhammed

158- "Allahın ahlakı ile ahlaklanın."

Hz.Muhammed

159- "Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı."

Hz.Muhammed

160- "Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır."

Hz.Muhammed

161- "Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır."

Hz.Muhammed

162- "Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok."

Mevlâna

163- "İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır."

Hz.Muhammed

164- "Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı.

Hz.Muhammed

165- "Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz."

Mevlâna

166- "Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır."

Goethe

167- "Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir."

Richard Bach

168- "Tırtılın ' dünyanın sonu' dediğine, Usta ' kelebek' der."

Richard Bach

169- "Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür."

Mevlâna

170- "İlk günah, olanı sınırlamaktır."

Richard Bach

171- "Hakikat çıplak gezmeyi sever."

Alman Atasözü

172- "Gülün annesi ,dikendir."

Mevlâna

173- "Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır."

Hz.Muhammed

174- "Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur."

Mevlâna

175- "Düşünmek görmektir."

Balzac

176- "İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar"

Yahya Kemal

177- "İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur."

Freud

178- "Kelimelerin kölesi olma."

Thomas Carlyle

179- "Kimden kaçıyoruz kendimizden mi? Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz? Haktan mı? Ne boş zahmet!"

Mevlâna

180- "Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini..."

Mevlâna

181- "Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır."

Einstein

182- "Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler."

Aldoux Huxley

183- "Durumlar değişmez, biz değişiriz."

Henry David Thoreau

184- "Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız."

Halil Cibran

185- "Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!"

Benjamin Disraeli

186- "Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim

Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına

Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabesine kalbim

Tevrat levhalarına, Kuran sayfalarına.

Ben Aşk dininin müntesibiyim

Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada."

Muhiddin-i Arabi

187- "Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahmanın eline değer."

Hz.Muhammed

188- "Dikkat et Allahın dışındaki her şey batıldır."

Lebid

189- "Allah vardı, Onunla beraber hiçbir şey yoktu."

Hz.Muhammed

190- "Kendini bilen Rabbini bilir."

Hz.Muhammed

191- "Şüphesiz Rabbınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır."

Hz.Muhammed

192- "Biriniz namaza durduğunda ancak Rabbine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır."

Hz.Muhammed

193- "Beni gören Hakkı görmüştür."

Hz.Muhammed

194- "Ben Rahmanın nefesini Yemen istikametinde buluyorum."

Hz.Muhammed

195- "Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir."

Muhiddin-i Arabi

196- "Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş."

Baki

197- "Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir."

Esat Muhlis Paşa

198- "Ecele çare olmaz."

Fransız Atasözü

199- "Kurt dumanlı havayı sever."

Fransız Atasözü

200- "Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım."

Fransız Atasözü


201- "Bismillah de; sağ elinle ve önünden ye."

Hz. Muhammed

202- "Bir kimse ile bir mirası bölüşmeden, o kimseyi tanıdığını iddia etme."

Johann Kaspar Lavater

203- "Tüm insanlar orijinal olarak doğar birçoğu kopya olarak ölür."

Atasözü

204- "Derin olduğunu bilen kimse kolay anlaşılır olmaya çalışır, kalabalıkta derin görünmekten hoşlanan kimse ise anlaşılmaz olmaya çalışır. Kalabalık dibini göremediği herşeyi derin sanır çünki."

Nietsche

205- "Kişisel sevgi her ne kadar has ve yoğun olsa da mutlaka bağlayıcıdır; özgür sevgi ise herşeyi kapsayan sevgidir.

Maharaj

206- "Kazayı ancak dua çevirir.

Hz. Muhammed

4207- "İyilerle dost ol, kötülerden emin olursun."

Hz. Osman

208- "İnsan odur ki, başkasının incitişiyle incinmesin.. Ve insan odur ki, incitilmeye müstahak olanı incitmesin...

Mevlâna

209- "Şüphesiz ki İbrahim, Mekke' yi haram kılmış, orayı dokunulmaz yapmıştır. Ben de Medine' yi haram kıldım."

Hz. Muhammed

210- "Ehlullâh ile halk arasındaki fark, bir toz tanesi ile, Everest Dağı arasındaki fark gibidir."

A.F.Y

211- "Tanrıyı dışarda yukarda düşünenler, ruhun da bedene dışarıdan, yukarıdaki tanrının yanından geldiğini düşündüler!.

' Allah' ı bilenler ise, ruhun beynin özü ve hakikatı olan Hak' tan geldiğini müşahade ettiler.."

Ahmed Hulûsi

212- "Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız, çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz."

Hz. Muhammed

213- "Kendi düşen bir adamı bırak, düşsün. Bir başkası tarafından itilmişse onu tut."

Machiavelli

214- "Allah bir kulu sevdi mi ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini açar."

Hz. Muhammed

215-"Acı, bir saati on saat yapar."

Wlliam Shakespeare

216- "Seni övdükleri sürece kendi yolundan gittiğini sanma sakın; başkasının yolunda gidiyorsun.

Nietsche

217- "Düşmanının bilmesini istemediğin şeyi dostuna söyleme."

Schopenhauer

218- "Dininde muhlis ol ki amelin azı sana yeter."

Hz. Muhammed

219- "Göğün gürlediğini duyarsanız tesbih getirin, tekbir getirmeyin."

Hz. Muhammed

220- "Hoşlandığın şeyler seni cennete ulaştırmaz."

A.F.Y

221- "Herkes ateşini buradan götürür. Öteki dünyada ateş, nar olmaz."

Karacaoğlan

222- "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır."

Hz. Ali

223- "Bal her ağıza tatlılık verir."

Mevlâna

224- "Ağzım balık yesin ama ayağım suya değmesin isteriz."

İngiliz Atasözü

225- "Bazı şeyleri basite almanın, gerçeği örtmekten farkı yoktur."

A.F.Y

226- "Eğer hakkıyla Allah' ı tanımış olsaydınız, mutlaka su üzerinde yürürdünüz ve dağlar size geçit verirdi."

Hz. Muhammed

227- "Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmaya hazırlar. Yazmak ise olgunlaştırır."

Francis Bacon

228- "Bismillahirrahmanirrahim, diyenlerden başkası, dünyadan çok susamış olarak çıkar."

Hz. Muhammed

229- "İnsanlardan hiçbirşey beklemeyen mutludur. Çünkü o, hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramayacaktır."

Alexander Pope

230- "İslam garip olarak zuhur etti, ileride yine başladığı gibi garip olarak zuhur edecek, ne mutlu o gariblere."

Hz. Muhammed

231- "Kaybettiklerin seni kaybetmemeli."

A.F.Y

232- "Hazine eziyet çekene gözükür."

Mevlâna

233- "Çocuklarınızı, kendi bulunduğunuz zamandan başka zaman için hazırlayınız, onları yaşayacakları zamana göre bilgilendiriniz."

Hz. Ali

234- "İdrakta, idraksizlik, idraksizlikte idrak vardır."

A.F.Y

235- "İnsanlar arasına girip de onların eziyetlerine sabreden mü' min, insanlar arasına girmeyip onların eziyetlerine sabretmeyenden daha güçlü kuvvetlidir."

Hz. Muhammed

236- "Çünki bildim mü' minin kalbinde bir Allah var.

Nice izzet etmedin ol beyte kim, Allah var.

Her ne var ise Âdem' de var.

Âdemde ara Hakkı sen,

Olma iblis-i şaki Âdem' de sırrullah var."

Seyyid Nesimi

237- "Ehl-i dünya dünyada.

Ehl-i ukbâ ukbâda,

Her biri bir sevdâda,

Bana Allahım gerek."

Lâedri

238- "Fizyolojik beraberliğin, ruhsal beraberlik ile ilgisi yoktur.

A.F.Y

239- "Alimin zellesinden korkun; onun hatasından ötürü edeceği tevbeyi bekleyin."

Hz. Muhammed

240- "Sen kendini küçücük et-kemik sanırsın. Oysa sende alem-i ekber gizlidir."

Hz. Ali

241- "Akıllı insanın ağzı kalbinde, akılsız insanın kalbi ağzındadır."

Hz. Süleyman

242- "Eğer Âdemoğlunun iki vadi dolusu altını olsa idi, mutlaka bir üçüncüsünü isterdi. Ademoğlunun karnını sadece toprak doldurur."

Hz. Muhammed

243- "Allah bir kulu sevince, onu denemeye tabi tutar. Kul sabrederse onu seçkin kılar, şükrederse (onu) temize çıkarır (ıstıfaya tabi tutar)."

Hz. Muhammed

244- "Her bildiğini söyleme, ama her söylediğini mutlaka bil."

A. Claudius

245- "Her gülün dikeni vardır ama her dikenin gülü yoktur."

Mevlâna

246- "İsrafilin sağında Cebrail, solunda Mikâil vardır."

Hz. Muhammed

247- "Kişi, kendini beğenerek "helâk oldu bu insanlar!" derse en helâk olanı kendi olur.

Hz. Muhammed

248- "İnsanlardan iki kişi dahi kalsa kureyşin hakkı devam edecektir.

Hz. Muhammed

249- "Uyku belleği korumanın en iyi yoludur."

A.F.Y

250- "Kadir gecesi, Cebrail emrinde yetmiş bin melek, dört bayrak olduğu halde Mekkeye iner. Birinci bayrağı Harem-i Şerife diker. İkinci bayrağı Mescid-i Nebeviye diker. Üçüncü bayrağı Kudüse diker. Dördüncü bayrak da elinde olduğu halde yeryüzünde dolaşır. Uyanık bulduğu kimselere selam verir; sırtını kanadıyla sıvazlar. Kanadıyla sıvazladığı her kimsenin bütün günahları affolur."

Hz. Muhammed

251- "Ben, Musanın zahirinin hocasıyım."

Hızır (a.s.)

252- "Düşünmeyen ve arınmayan insan, Hadisleri ve Kur an ‘ı değerlendiremez."

A.F.Y

253- "Ben müminlere kendi nefislerinden daha alâyım. Kim borçlu ölürse, onun borcunu ödemek bana aittir. Mal bırakırsa, varislerinin olur."

Hz. Muhammed

254- "Elmas, nasıl yontulmadan kusursuz olmazsa, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz."

Conficius

255- "Bir şey, taklid olarak değil, yaşamak için yapılmalıdır."

A.F.Y

256- "Dilin düşüncenden önce hareket etmesin."

Chilon

257- "Eğer ağaca tırmanmak istiyorsanız, yıldızlara çıkmaya niyet ediniz ki başarabilesiniz."

Conficius

258- "Peygamberlerin sayısı: Yüzyirmidörtbindir. Bunlardan resul olanlar üçyüzonbeştir.

Hz. Muhammed

259- "Bu ilim, tevil yapan cahillerin, tahrif eden azgınların, iptalci müfterilerin, düşman olan her neslin elinden muhafaza olunacaktır."

Hz. Muhammed

260- "İftira, gıybet tevil edilmez."

A.F.Y

261- "Her insan içinde yaşadığı çağın yaratığıdır. İçlerinden pek azı kendilerini zamanlarındaki düşüncelerin üstüne yükseltebilirler."

Voltaire

262- "Kıyamet gününde Ademoğullarından, dağlar gibi sevapları bulunan kavimler huzura çıkarılacaklar. Cennete yaklaşıp tam girecekleri sırada kendilerine: ' Onda sizin hiç bir nasibiniz yoktur!' diye seslenilecek."

Hz. Muhammed

263- "Gözü yemde olan balık yakasını oltadan kurtaramaz."

Atasözü

264- "Boş bir kafa şeytanın çalışma odasıdır."

S.Smiles

265- "El-Hamdu lillah, şükrün başıdır."

Hz. Muhammed

266- "Her hissediş, her duyuş sevgi değildir. Onu, gerçek kimliği ile karşınıza çıktığında anlamış olursunuz."

A.F.Y

267- "Bütün ülkeler Allah' ın ülkeleri, kullarda Allah' ın kullarıdır. Öyle ise neresi daha iyi işine geliyorsa orada otur."

Hz. Muhammed

268- "Kişi (sevdiğinin) dostunun dini üzerinedir. O halde her biriniz baksın ki, kimle dostluk yapıyor."

Hz. Muhammed

269- "Bir şeyi anlamak o şeyi bağışlamak demektir."

Buda

270- "Herşeyin bir yolu vardır; cennetin yolu da ilimdir."

Hz. Muhammed

271- "İnsana birşeyler verebilen, bazı şeyleri alıp götüren konuşma sohbettir."

A.F.Y

272- "Senden sana sığınırım."

Hz. Muhammed

273- "Bilgiden kanatlar tak, cennete uçmak için."

Shakespeare

274- "Başkalarının kusurlarından bahsetmek istediğin vakit, kendi kusurlarını hatırla. O zaman başkalarının kusurlarlarıyla alakadar olmaya hakkın olmadığını anlarsın."

Hz. Muhammed

275- "Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız."

Hz. Muhammed

276- "Herşeyi kendinin başardığını sananlar küçülür."

Abraham Lincoln

277- "Muhakkak ki Allah; yardımı, ihtiyaca göre, sabrı da musibete göre verir."

Hz. Muhammed

278- "Ben arıyım diyorsun ama, balın varmı?"

Pir Sultan Abdal

279- "Emanete sadakat rızkı, hıyanet de fakirliği celp eder."

Hz. Muhammed

280- "Ne kadar zengin olsan, ancak yiyebildiğin kadar yersin..."

Mevlâna

281- "Bir anlık kızgınlığı önlersen, yüz günlük kederden kurtulursun."

Çin atasözü

282- "Kendi veya başkasının yetimini koruyan bir kimse ile ben, cennette şöyle yanyana bulunacağız."

Hz. Muhammed

283- "Denizi testiye doldursan, alabildiği kadar su alır. Gerisi kalır..."

Mevlâna

284- "Düşüncelerinizden nefret ediyorum fakat o düşünceleri savunma hakkını size kazandırmak için ölmeye hazırım."

Voltaire

285- "Birgün birisiyle dost olduğunuzda, yarın onun bir düşman olabileceğini unutmayın."

Hz. Muhammed

286- "Büyük balık dipte yüzer."

İngiliz atasözü

287- "Sebat başarının en büyük garantisidir."

S.Smiles

288- "El mevt-ü Hakkın..." (ölüm haktır)

Hz. Muhammed

289- "İşleyen demir ışıldar"

Atasözü

290- "Kişi doğduğu yerden başka bir yerde ölürse, doğduğu yerden izinin kesildiği yere kadar, kendisi için cennette ölçü konulur."

Hz. Muhammed

291- "Bir Nebi gördüm, yanında çok az ümmet vardı. Bir Nebi gördüm yanında 2-3 kişi vardı. Bir Nebi gördüm yanında hiçkimse yoktu. Büyük bir topluluk gördüm işte bunlar benim ümmetim dedim. Hayır o senin değil Musa' nın ümmeti dediler. Ufka bak dediler baktım, alabildiğine dolu idi, diğer ufka bak dediler ora da dolu idi. İşte bunlar senin ümmetindir. İçlerinden 70 bin kişi sorgusuz hesapsız cennete gidecektir dediler, sahabeden biri; "Ya Resûlullah 70 binin içinde ben varmıyım?" diye sordu... Resûlullah evet dedi, ikinci bir sahabi; "Ya Resûlullah ben de varmıyım diye sordu, hayır o seni geçti (ikinci soran için).

Hz. Muhammed

292- "Kırılma, eğilmeyi bil."

A.F.Y

293- "Allah Resûlunu ilk kez gören, onu görür görmez heybetten titrer, onunla bir süre beraber olan ona aşık olur."

Hz. Ali

294- "Sakin ol ben kral değilim; ben kureyş kabilesinden, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğuyum."

Hz. Muhammed

295- "Çalışmak en hayırlı sermayedir."

Hz. Ömer

296- "Yükselen her şey düşer."

Sallut

297- "Dünü bugüne taşıyan, dünün yükünü taşır."

A.F.Y

298- "Haşir gününde en şiddetli azaba, Nebi veya Resûl giyisisini kuşanıpda, zalim-kudurganların fiillerini işleyenler çarptırılacaktır."

Hz. Muhammed

299- "Büyük felaketler, büyük insanların yetiştiği okuldur."

Napolyon

300- "Kardeşim, ancak fikirdir varlığın,
Gerisi et ve kemiktir bir yığın."

Mevlânabahar

(Eski Mesaj)
 ALLAH RAZI OLSUN KARDESIM ELINE SAGLIK

Cevap yazmak için üye olun


Yazıyı çok sevdim hemen arkadaşıma göndereyim

Adınız Soyadınız
Arkadaşınızın adı soyadı
Arkadaşınızın E-Posta adresiEklenme Tarihi: 17.06.2008 14:12:13
Yazıyı Ekleyen : admin
 Bu  yazı Bugün 1 kez okundu.
 Bu  yazı Toplam 3621 kez okundu.
admin bugüne kadar toplam 3487 yazı ekledi.
..:: Üye Paneli ::..
K.Adı :
Şifre  :
Beni Hatırla

..:: Favorilerimiz ::..
dedektör
nokta dedektör
nasıl gidilir
karikatür

..:: Son yorumlananlar ::..

''Allah (Haşa) Seçimlerimizi Bilemez'' Diyen Hocalara Cevap

KOMİK RESİMLİ YAZILAR

hadis

yemek tarifleri resimleri

HADİSLERİN EN GUZELİ


..:: Günün Yazıları ::..

KURANDAKİ SIRAYA GÖRE SURE İSİMLERİ

4 BÜYÜK KİTAP HANGİ PEYGAMBERLERE GELDİ

KIYMETLİ KADIN İSİMLERİ

itaat

Avlanmak günahmıdır avcılık günahmıdır harammıdır


Bugün Hiç Okunmadılar..

Insan okumak zorundadir..

Harâmlar iyi niyyet ile yapılsa da, mubâh olamaz.

SULTANAHMED CÂMİSİ’Nİ KİM KURTARACAK?

KÜÇÜK KUL

KURBAN BAYRAMI İLE İLGİLİ YAZI


..:: Online Üyeler ::..


Doğum Günü Bugün Olanlar
irem simay , kulolan , karaecel , huriye , MemoTheHun ,

..:: Arama ::..

Bul:  

..:: En Son Arananlar ::..

gusül abdestiışıkbüyüingilizceanne ve babaFATİHATEVRATdatadualarFasl

..:: Rasgele 5 Üyemiz ::..

   ebusaid
   flatron613
   altun
   ((zeynep))
   atatürkçü gençlik

Bu siteye eklenen yazılardan, yazıların yazarları sorumludur. Yazı eklerken alıntı yapılan kaynak mutlaka yazı sonunda belirtilmelidir. Mevcut herhangi bir yazıdan rahatsız olanlar suistimal@islamiyazilar.com mail adresine bilgi vererek duruma göre yazının kaldırılmasını sağlayablirler.